Borgmesterens nytårstale:

Vi skal styrke indsatsen over for vores helt små børn

Ugebladet bringer her borgmester Morten Slotveds nytårstale

I år har vi i dén grad fået cementeret, at Hørsholm er en kommune i udvikling. Vi har med planerne for Hospitalsgrunden fået lagt grundstenene til et nyt og spændende boligområde for borgere i alle aldre. Vi er ambitiøse, og de løsninger, som vi kommer til at se udfolde sig på Hospitalsgrunden, er med til at synliggøre, hvorfor Hørsholm Kommune er et attraktivt sted og et oplagt valg for bosætning.
Når jeg færdes i Hørsholm, så falder jeg tit i snak med borgere – unge som ældre. Det er vigtigt for mig at vide, hvad der rører sig i byen, så vi sammen kan udvikle Hørsholm Kommune i den rigtige retning. Fortællingen om, hvad der gør Hørsholm til en unik kommune er bl.a., at byen har tilbud til alle aldre. Det gode byliv afspejler sig bl.a. i vores gode skoler, vores brede udbud af kultur- og fritidsaktiviteter og den høje kvalitet, som vi leverer i mødet med vores ældre borgere. Vi skaber plads til alle, fordi vi hele tiden har kernevelfærden for øje.

Dagtilbud og skoler

Skoleeleverne i 9. klasse i Hørsholm Kommune har landets højeste karaktergennemsnit, og de er tilmed også dem, der trives bedst. Det skal vi være stolte af. Det kræver hårdt arbejde og dedikation at opnå så gode resultater – og samspillet mellem elever, lærere og forældre er med til at skabe den succes. Jeg har selv børn i folkeskolen her i Hørsholm, og jeg er dagligt taknemmelig for at bo i en kommune, hvor vores elever klarer sig så godt. Det er vores ansvar som kommune og som samfund at investere i vores børns trivsel og læring – jo tidligere jo bedre. Og derfor vil vi også, i de kommende år, til at sætte endnu mere fokus på at styrke indsatsen overfor vores helt små børn i alderen 0-6 år. Al forskning viser, at vi har brug for at investere i børnene i de tidlige år, så vi ikke taber dem senere. De skal udvikle deres sprog og blive endnu mere nysgerrige på livet. Investeringen kan høstes hele livet op gennem folkeskolen og videre frem mod en ungdomsuddannelse.

Det nære sundhedsvæsen

Den høje kvalitet i ældreplejen er også en stor del af Hørsholms DNA. Vi har sat og vil fortsat sætte fokus på hverdagsrehabilitering - og hvad er det? Rehabilitering handler om at yde hjælp til selvhjælp ved at træne og vejlede den ældre eller svækkede borger i dagligdagens gøremål. Det er en indsats, der er med til at skabe øget livskvalitet i borgerens hverdag og ikke mindst følelsen af at være herre i eget liv. Vores ambition og ønske for alle Hørsholms borgere er, at de skal trives.

Sammen om fremtiden

Budget 2017 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Det er et økonomisk stramt budget, men samtidig perspektivrigt. Vi har i år fået sat handling bag 'Velfærd frem for mursten', der fokuserer på færre, men effektive kommunale kvadratmeter. Den strategi sikrer, at vi bruger pengene på det rigtige - nemlig mennesker frem for bygninger.
2017 er også kommunalt valgår. Vi, i kommunalbestyrelsen, har et meget dybfølt ønske: Lad os fortsat mødes i årets løb: deltag i debatten og kom til vælgermøderne for det er med til at holde det lokale demokrati i gang. Og husk nu at stemme den 21. november 2017.
Sammen med kommunalbestyrelsen ønsker jeg alle i Hørsholm et rigtig godt nytår.

Venlig hilsen
Morten Slotved
Borgmester

 
Hvis du vil kommentere Slotved nytårstale, så sker det på Ugebladets facebook-side.

null

Publiceret 27 December 2016 12:00