Der gik to år fra at lukningen af Gyngehesten blev meldt ud og til børnene reelt blev flyttet. Mange forældre fandt andre pasningsmuligheder - og i Lions Børnehuse voksede underskuddet. Arkivfoto

Der gik to år fra at lukningen af Gyngehesten blev meldt ud og til børnene reelt blev flyttet. Mange forældre fandt andre pasningsmuligheder - og i Lions Børnehuse voksede underskuddet. Arkivfoto

Stort underskud i Lions Børnehuse:

‘Børneflugt’ var den kendte forklaring

Undersøgelser og politiefterforskning skal nu forklare, hvor stor en andel af underskuddet skyldes ulovligheder

Af
Fred Jacobsen

Da 2016 blev skudt i gang, blev det et år med store økonomiske udfordringer for Lions Børnehuse i Hørsholm. For året begyndte med et underskud på nær 1,2 millioner kroner.
Det var det første af slagsen siden 2010. I de foregående år havde der været overskud hvert år, som dog dalede i regnskabsåret 2014. Samme år, hvor det blev besluttet at lukke Gyngehesten på Usserød Kongevej og flytte børnene til Børnehuset.
Der er nu sat omfattende undersøgelser i gang for at undersøge, om noget af det store underskud kan føres tilbage til de 'økonomiske uregelmæssigheder', som kommunen fik øje på og som i begyndelsen af december førte til, at fire medarbejdere i Lions Børnehuse blev suspenderet fra tjeneste.
I Nordsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet sidder der lige nu to medarbejdere og arbejder på at kortlægge, om der er foregået noget ulovligt og har foreløbig sigtet én person for mandatsvig efter straffelovens § 280. Samtidig blev områdelederen for Lions Børnehuse afskediget og stillingen som områdeleder nedlagt.
Ifølge Ugebladets oplysninger har sagen et omfang på mellem én og to millioner kroner og er formentlig foregået over en periode på et år eller halvandet.
Hørsholm Kommune har i forbindelse med sagen selv sat et par undersøgelser i gang, som skal afdække kommunens og Lions Børnehuses bestyrelses rolle og i sagen.
Ugebladets aktindsigt viser, at det, der måske viser sig at være en omfattende svindelsag for mellem én og to millioner kroner, kan være foregået i en periode, hvor der i forvejen var en lang række andre store udfordringer i Lions Børnehuse.
I en e-mail til direktør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune, tænder den daværende bestyrelsesformand, kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (K), den 6. september noget, der kan kaldes en advarselslampe i forhold til økonomien i Lions Børnehuse.
"Der er to år siden en lukning af Gyngehesten blev annonceret. Meget naturligt skete der en flugt fra institutionen, Naturligvis er medarbejderstaben indskrænket, men der er et minimum for, hvor få ansatte der kan være, hvis åbningstid etc. skal overholdes. Derfor er der oparbejdet et stort underskud, som ikke kan relateres til Lions drift," skriver Gruelund afslutningsvis i en e-mail, hvor han ud over de økonomiske udfordringer også peger på en lang række praktiske problemer i forbindelse med Solhuset og Børnehuset, som på det tidspunkt ikke er klar til at tage imod de børn, der skulle flyttes til Børnehuset fra henholdsvis Gyngehesten og senest Rønnebærhuset.
Gruelund ønsker i dag ikke selv at udtale sig om sagen til Ugebladet.
"Jeg har ikke mere at tilføje", lyder det fra kommunalpolitikeren, der i november meddelte, at han ikke ønskede at fortsætte som formand og ved årsskiftet overlod posten til Julie Tofte Johnsen.
Det, der står i mailen, er, at underskuddet er alarmerende og at det er opstået af en blanding af 'børneflugt' og forhold, der ikke har noget med driften af Lions Børnehuse at gøre.
At det sidstnævnte henviser til de 'økonomiske uregelmæssigheder', har Thorkild Gruelund tidligere afvist ved at bedyre, at intet undervejs i forløbet har tydet på, at der er foregået ulovligheder. Og den nye formand, Julie Tofte Johnsen bekræfter over for Ugebladet, at det var 'børneflugten', der bekymrede.
"Gyngehesten mistede børn og Børnehuset var ikke klar. Mange forældre valgte noget andet, så på den måde blev der akkumuleret et underskud. Det er et forhold, som vi flere gange løftede over for kommunen", fortæller Julie Tofte Johnsen.
Gruelunds afsluttende bemærkning i e-mailen 6. september henviser således til, at den tid, der er gået mellem offentliggørelsen af Gyngehestens lukning og frem til at Børnehuset på Ådalsparkvej kunne tages i brug - fra september 2014 til november 2016 - er et forhold, der har påvirket økonomien negativt.

Sagen kort
22.11.:Thorkild Gruelund meddeler bestyrelsen, at han går af som formand for Lions Børnehuse. Fra 1. januar bliver han erstattet af Julie Tofte Johnsen.
9.12.: Sagen om mulig svindel bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbigt for tjeneste.
12.12.: Forældre orienteres på møde med 125 deltagere.
13.12.: Borgmester Morten Slotved beslutter at iværksætter undersøgelse af kommunens og bestyrelsens rolle.
18.12: En person sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.
6. januar 2017: Områdeleder for Lions Børnehuse bliver afskediget og stillingen som områdeleder nedlagt.

§ 280
For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Publiceret 17 January 2017 08:00