Det er blandt andet på denne strækning af Isterødvejen, at der der skal ligge en støjvold. Foto: Peter Mailand

Det er blandt andet på denne strækning af Isterødvejen, at der der skal ligge en støjvold. Foto: Peter Mailand

Golfklub får støjværn kvit og frit

Handel med jord gør det muligt for Hørsholm Golf at bygge kilometerlang jordvold ud mod Isterødvejen

Af
Fred Jacobsen

Inden længe vil tusindvis af store lastbiler læsse jord af ved Hørsholm Golf for at bygge en jordvold, som skal beskytte golfspillerne mod larm fra Isterødvejen.
Det er et projekt, der strækker sig over et års tid, og der skal flyttes jord, som kræver mellem 8000 og 9000 lastbilers kørsel hen over Sjælland.
Alligevel er støjværnet - på trods af nogle følgeomkostninger - gratis for Hørsholm Golf .
“Alt i alt kommer det her til at gå lige op,” siger Peter Arendorf, hvis firma PA Ejendomme ejer den jord, Hørsholm Golf ligger på og hvor det omstridte støjværn skal etableres.

God pris for at tage jord

Hemmeligheden bag, at et anlægsprojekt, der består af en op til 1,5 kilometer lang vold på den ene side og op til en halv kilometer på den anden side af Isterødvejen kan gå lige op, er handel med jord.
PA Ejendomme bliver nemlig godt betalt for at tage imod de cirka 170.000 kubikmeter jord, støjværnet består af. Så godt, at prisen også omfatter det store arbejde, det vil være at etablere jordvoldene.
Ifølge SCT Transports salgs- og miljøchef, Nicolas von Rosen, kommer jorden fra forskellige projekter rundt i Storkøbenhavn.
Han afviser samtidig, at det giver en ekstra trafikbelastning i området, når 8000-9000 lastbiler med 21 kubikmeter jord i hver kommer forbi og læsser det af.
“Det belaster ikke Isterødvejen yderligere, for da kører vores biler i forvejen. Men det er klart, at når de drejer ind og læsser af, så vil det betyde mere lokal trafik,” lyder det fra Nicolas von Rosen.
Det var ikke helt uden protester, at kommunalbestyrelsen sidst i november vedtog den lokalplan - 157 -, der baner vejen for jordvoldene. Blandt andet gav den rynker i panden hos den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN).
“Det er enorme jordmængder, der her skal flyttes. Der vil ske en permanent forandring af landskabet,” forklarer Peter Skat Nielsen, formand for DN i Hørsholm, til Ugebladet.

Ny natursti på toppen

Også naboer til Hørsholm Golf protesterede - og indsigelserne har blandt andet betydet, at en planlagt jordvold omkring driving range indtil videre ikke bliver til noget.
Peter Arendorf forsikrer da også, at støjværnet stort ikke vil kunne ses fra Isterødvejen.
“Vi kan bevare den eksisterende beplantning, og jordmængden er blevet noget mindre, end lokalplanen giver mulighed for,” oplyser han.
Denne giver mulighed at bygge en vold på op til 285.000 kubikmeter, men der bliver altså 'kun' brug for 170.000 .
Og mens golfspillerne kan se frem til ro til gå deres runder bag støjværnet, får naturglade hørsholmere et nyt tilbud i fom af en natursti på toppen af volden ud til Damsholtevej.

Publiceret 24 January 2017 09:00