Seks år efter at Solhuset var taget i brug, er der fortsat problemer med at få 0-energiinstitutionen til at fungere. Blandt andet var der vand på legepladsen og manglende lys på parkeringspladsen. Foto:Fred Jacobsen.

Seks år efter at Solhuset var taget i brug, er der fortsat problemer med at få 0-energiinstitutionen til at fungere. Blandt andet var der vand på legepladsen og manglende lys på parkeringspladsen. Foto:Fred Jacobsen.

Bekymret formand:

“Børn kan nemt kravle direkte ud på banestien”

Hul i hegnet, farlige situationer og en ufærdig institution: Formand advarerede om store mangler i Lions Børnehuse

Af
Fred Jacobsen

Lige før det kom frem, at der er 'økonomiske uregelmæssigheder' i Lions Børnehuse, pegede den daværende bestyrelsesformand Thorkild Gruelund i en e-mail til direktør i Hørsholm Kommune, Pernille Halberg Salamon, på en lang række uløste problemer. Især i forbindelse med flytningen af børn fra den lukkede Gyngehesten til Børnehuset.
Det viser Ugebladets aktindsigt i sagen.
"Kære Pernille. Her er min huskeseddel, som du også får. Der er mange småting, som bare er irritationsproblemer. Vi har talt om problemerne i flere sammenhænge. Men der er ikke rigtig sket noget. Al kontakt fra bestyrelsen til forældre sker via (områdelederen i Lions Børnehuse red.), men f.eks. lys på Solhusets parkeringsplads har man haft fat i mig omkring", skriver Gruelund i e-mailen.
Derefter remser han en række punkter op, som ikke er bragt i orden i forbindelse med Solhuset: Dårlig solafskærmning, ventilation, der ikke virker, manglende lys på parkeringspladsen og vand på legepladsen.
Og en endnu længere liste over forhold, der ikke er i orden i forbindelse med Børnehuset, der skal modtage børnene fra Gyngehesten og senere Rønnebærhuset.

Hul i hegnet

"Der er risiko for farlige situationer på parkeringspladsen, hvis ikke lys udbedres", skriver han blandt andet. Og fortsætter:
"Der er stadig problemer med hegnsikkerheden. Børnene kan nemt kravle direkte ud på banestien", lyder det i e-mailen, hvor Thorkild Gruelund også efterlyser budget på flytteomkostninger, budget på at udbedre skader på værksteder og stalde, at der mangler toilet på et af værkstederne, at der ikke er garderobeskabe til børnene, at der ikke er tænkt lydanlæg fra vuggestuen ud i liggehallen og at der ikke er tænkt i telefonløsninger, så medarbejderne kan tage telefonen.
"Så der er en del opgaver der ikke er på plads før institutionens drift. Ejendomme (Center for Ejendomme i Hørsholm Kommune, red.) mener de kan ovedrage bygningen og er færdige med deres arbejde. BEKYMRENDE!!!!!!!", skriver den daværende formand.

Større ombygning

"Børnehuset viste sig at være en mindre ombygning, der blev til en større en af slagsen. Derfor ændrede byggekravene sig, og det har taget længere tid", forklarer John Larsen, ejendomschef i Hørsholm Kommune, om de problemer, den daværende bestyrelsesformand peger på.
Projektet blev yderligere forsinket af en vandskade, da en håndværker skar hul i en vandledning. Vandskaden gjorde, at ombygningen først var færdig midt i oktober i stedet for, som planlagt, 1. september.
Om hegnsikkerheden oplyser ejendomschefen, at kommunen straks rykkede ud, da den sag blev kendt.
"Der var ikke tale om hul i hegnet, men at børnene kunne kravle ind under hegnet. Der har vi nu fyldt op med jord," fortæller John Larsen og oplyser, at der er afsat i alt 6,27 millioner kroner til ombygningen. Af dem er der indtil videre brugt mellem 5 og 5,5 millioner kroner. Og der er nu efterhånden ved at være styr på manglerne.
"Vi er i gang med at bygge liggehallen. Der er ikke afsat økonomi til staldene, så det vil være et nyt projekt, hvis de skal renoveres. Men når liggehallen er færdig, så mener jeg, der er sat flueben ved alle mangelpunkterne," siger ejendomschefen.

Publiceret 24 January 2017 08:00