Pengene fossede ud af Lions Børnehuse i 2015. Noget af det skyldes børnemangel efter lukning af Gyngehesten - andet 'økonomiske ureghelmæssigheder' i millionklassen. Arkivfoto

Pengene fossede ud af Lions Børnehuse i 2015. Noget af det skyldes børnemangel efter lukning af Gyngehesten - andet 'økonomiske ureghelmæssigheder' i millionklassen. Arkivfoto

Advokat:

Lions og kommunen burde selv have stoppet uregelmæssighederne

Bestyrelsen afkræves godtgørelse og erstatning for usaglig fyring i svindelsag i Lions Børnehuse

Af
Fred Jacobsen

Da bestyrelsen for Lions Børnehuse ved udgangen af januar måned valgte at fyre tre ansatte, der har været suspenderet i forbindelse med den påståede million-svindelsag, skete det i to tilfælde på usaglig baggrund.
Det mener den ene fyredes advokat og den anden fyredes faglige organisation, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL). Begge parter har over for bestyrelsen og Hørsholm Kommune protesteret mod fyringerne.
"Vi hævder, at opsigelserne er usaglige i denne sag," bekræfter Lars Christensen, formand for BUPL Nordsjælland, over for Ugebladet. Mere ønsker han ikke at sige.
Ugebladet erfarer imidlertid, at det især er manglen på klare stillingsbeskrivelser fra bestyrelsens og kommunens side, som gør, at fagforbundet og advokaten betragter fyringerne for ikke at være begrundet godt nok.

Kræver erstatning

Anne Louise Wulff, der er advokat for en af de nu fyrede medarbejdere, som ikke er medlem af BUPL, mener, at begrundelsen for fyringen af hendes klient er usaglig og kræver en godtgørelse på ti måneders løn og 50.000 kroner som erstatning for, at Lions Børnehuses bestyrelse og Hørsholm Kommune i deres kommunikation om sagen har fremstillet det, som om hendes klient er del af en mulig kriminel handling.
"Min klient er blevet tæt knyttet til en strafbar handling, hun ikke er en del af. Det mener jeg ikke er i orden," siger Anne Louise Wulff til Ugebladet.

Ikke instrueret godt nok

Når hun - på linje med BUPL Nordsjælland - gør indsigelse mod afskedigelserne, er det, fordi hun mener, at Lions Børnehuse bestyrelse fyrer hendes klient for at forsømme en opgave, hun ikke kendte omfanget af og ikke var blever korrekt instrueret i at skulle udføre.
Med andre ord: Wulffs klient bliver ifølge oplysninger, Ugebladet er kommet i besiddelse af, fyret med den begrundelse, at hun har anvist udbetalingen af en lang række poster i Lions Børnehuse uden at sikre, at de var korrekt dokumenteret med korrekte bilag. Og at hun ikke indberettede , at der var uforholdsmæssigt mange og store udgifter i perioden.
Medarbejderen bliver - set fra bestyrelsens og kommunens side - gjort medansvarlig for, at stigende udgifter og et voksende underskud i Lions Børnehuse ikke bliver stoppet.
"Jeg mener ikke, at min klient af bestyrelsen eller kommunen er blevet instrueret i at udføre den opgave, som hun beskyldes for ikke at have udført, godt nok. Hun havde ikke den indsigt og det overblik, der skulle til. Hun havde ikke budgetansvar. Det burde i stedet have været bestyrelsen og forvaltningen selv, der langt tidligere skulle have opdaget, at der var noget galt," fastslår Anne Louise Wulff.

Politiet efterforsker stadig

Områdelederen, Anne Louise Wulffs klient og to andre medarbejdere i Lions Børnehuse blev suspenderet fra tjeneste i begyndelsen af december, da det kom frem, at der var foregået økonomiske uregelmæssigheder i Lions Børnehuse.
Det har siden vist sig at være en sag, der ifølge Ugebladets oplysninger løber op i svindel for mere end én, måske endda to millioner kroner, og som førte til, at områdelederen blev meldt til politiet, sigtet for mandatsvig og nu er fratrådt sin stilling. Der er derud over iværksat undersøgelser, som skal belyse både bestyrelsens og kommunens rolle i sagen.


Debat? Så sker det på Ugebladets Facebook-side.
 

Sagen kort9.12.: Sagen om mulig svindel for et millionbeløb bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbigt for tjeneste.

12.12.: Forældrene orienteres på møde med 125 deltagere.

13.12.: Borgmester Morten Slotved beslutter at iværksætte to undersøgelser af henholdsvis kommunens og bestyrelsens rolle i sagen.

18.12: Én person - den daværende områdeleder for Lions Børnehuse i Hørsholm - sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.

1. januar: Julie Tofte Johnsen tiltræder som formand for Lions Børnehuses bestyrelse efter Thorkild Gruelund. Sidstnæcnte meddelte den 22.11. bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætte på posten, som han har haft siden 2014.

6. januar 2017: Områdelederen for Lions Børnehuse fratræder sin stillingen, og stillingen som områdeleder nedlægges.

Udgangen af januar: De tre suspenderede medarbejder fyres. I hvert fald to af fyringerne anfægtes som usaglige.


§ 280

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Publiceret 14 February 2017 07:00