Jan H. Klit (K) mener ikke køb af dyre villaer i Rungsted er en løsning. Andre borgere end flygtninge er lige så trængende.

Jan H. Klit (K) mener ikke køb af dyre villaer i Rungsted er en løsning. Andre borgere end flygtninge er lige så trængende.

Køb af millionvillaer er ikke løsningen

Hørsholm-politiker mener, borgerne må leve med, at flygtninge ikke kan fordeles ligeligt i kommunen

Af
Fred Jacobsen

Det urealistisk at placere flygtninge ligeligt over hele Hørsholm Kommune. Og selv om kommunen kunne købe eksempelvis dyre og store villaer i Rungsted, er der andre hensyn at tage end at bruge dem til flygtnigeboliger.
Det mener det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Jan H. Klit, som i et debatindlæg på www.ugebladet.dk skriver: "Situationen med boligplacering af flygtninge har indtil nu været meget repræsentativt fordelt med stort set lige vægtning i 'nord' og 'syd', hvorimod det med den fremadrettede placering desværre, som situationen ser ud lige nu, ikke er muligt at tilgodese denne nogenlunde 'ligevægt'."

Bygninger skal rømmes

Indlægget er skrevet efter et borgermøde i begyndelsen af måneden, hvor kommunen fremlagde de områder i kommunen, hvor der fremover kan være midlertidige flygtningeboliger, og hvor politikerne måtte lægge øre til kritik af, at det stort set kun er i Hørsholm - og ikke i Rungsted - flygtningene skal bo.
"Vi har jo Hannebjerg og Kong Georgsvej i Rungsted, men de bygninger skal jo rømmes i henholdsvis juni og oktober. Derfor kan vi ikke lige nu se, hvordan placeringen kan være mere jævnt fordelt," uddyber Jan H. Klit over for Ugebladet.

Kong Georgsvej skal rømmes for flygtninge senest i oktober. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Kong Georgsvej skal rømmes for flygtninge senest i oktober. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Køb er ingen løsning

Han mener heller ikke umiddelbart at løsningen er, at kommunen køber ejendomme i eksempelvis Rungsted, som hans partifælle, borgmester Morten Slotved havde givet udtryk for i Frederiksborg Amtsavis.
"Vi kan i og for sig godt købe ejendomme i Rungsted. Men personligt mener jeg det er vanskeligt at forsvare, at flygtninge skal bo der frem for eksempelvis borgere, der står på vores akutliste," lyder det fra Jan Klit med henvisning til, at der ifølge den seneste opgørelse står 74 personer på venteliste til at få anvist en bolig.

Vil gerne, kan ikke

Han finder det vigtigt at understrege, at der ikke ligger en strategisk beslutning til grund for, at fordelingen ikke bliver helt så lige, som mange borgere kunneønske sig det.
"Strategien er fortsat, at vi ikke vil have ghettoer og at der højst skal bo 15-20 personer samme sted. Rungsted skal ikke fredes. Det er bare ikke muligt lige nu," siger Klit.
Hørsholm Kommune har udpeget i alt 11 konkrete områder, hvor der enten kan bygges midlertidige boliger til flygtninge eller hvor eksisterende bygninger kan bruges til boliger. Hvis alle projekter bliver realiseret, vil det skaffe plads til omkring 200 flygtninge.
Derud over er både den nedlagte politistation, parkeringspladsen mellem politistationen og Circle K ved Hørsholm Allé/Usserød Kongevej, en erhvervsbygning på Holmevej og en parkeringsplads på østsiden af Kokkedal Station på listen, så det samlede antal boliger kan vokse yderligere.
Af de 11 områder har Gyngehesten, Dronningevej 2, arealet bag rådhuset, området Kokkedal Vest, området syd for Louiselund, Ådalsvejens forlængelse og en erhvervsejendom på Holmevej 30 nu kommunens højeste prioritet.
Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret 16 February 2017 08:30