Julie Tofte Johnsen: Der er ingen sammenhæng mellem fratrædelserne og politiets efterforskning

Julie Tofte Johnsen: Der er ingen sammenhæng mellem fratrædelserne og politiets efterforskning

Lions-formand:

Fyringer har intet med politisag at gøre

“Jeg anerkender, at det er en meget usædvanlig og ubehagelig sag”, siger Julie Tofte Johnsen

Af
Fred Jacobsen

Ugebladet har bedt bestyrelsen for Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune om at forholde sig til den historie, de tre fyrede i den mulige svindeslag i dag fortæller.
Hverken bestyrelse eller kommune ønsker at kommentere sagen. Men i et skriftligt svar til Ugebladet understreger bestyrelsesformand Julie Tofte Johnsen dog, at der ingen sammenhæng er mellem fyringerne og den igangværende politiefterforskning.
Det er første gang siden sagen begyndte i starten af december, at bestyrelsen og Hørsholm Kommune gør det så klart, at de to ting ikke hænger sammen.
Det er Hørsholm Kommunes informationsmedarbejder, der på bestyrelsens vegne sender en udtalelse til Ugebladet med en bemærkning om, at “ansvaret for driften i Lions Børnehuse varetages af Lions Børnehuses bestyrelse”. Udtalelsen lyder således:
Lions Børnehuses bestyrelse kan ikke kommentere på de konkrete oplysninger i artiklerne om tre medarbejdere i Lions Børnehuse, da det handler om konkrete personalesager, som vi principielt ikke udtaler os om, dels på grund af tavshedspligten efter forvaltningsloven og persondataloven, dels af hensyn til medarbejderne selv. Bestyrelsen anerkender, at dette er en meget usædvanlig og ubehagelig sag - også for de tre medarbejdere, der optræder i artiklen. Jeg vil gerne understrege, at fratrædelserne er et anliggende mellem Lions Børnehuse og de tre medarbejdere. Der er altså ingen sammenhæng mellem fratrædelserne og den igangværende politiefterforskning.
Vi har som sagt ikke mulighed for at kommentere yderligere på de konkrete udtalelser og de konkrete sager, men generelt kan vi sige, at al uansøgt afsked håndteres med den største grundighed og saglighed. Det er også sket i denne sag. Sager, hvor der er uenighed vil typisk blive håndteret gennem det fagretslige system, hvor uenighederne vil blive belyst og vurderet.”

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

null

Publiceret 14 March 2017 10:00