Lars Feldt Andersen, juridisk konsulent i BUPL, repræsenterer den tidligere souschef i Solhuset, Betina Varsted.

Lars Feldt Andersen, juridisk konsulent i BUPL, repræsenterer den tidligere souschef i Solhuset, Betina Varsted.

Svindelsag i Lions:

Der skulle findes en syndebuk i en fart

Tidligere ansatte i Lions Børnehuse kræver erstatning for fyringer, som de mener er usaglige og forhastede

Af
Fred Jacobsen

Fagforeningen Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) mener, at bestyrelsen for Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune enten har handlet mod bedre viden eller “bare lavet et dårligt stykke arbejde”, da de ved udgangen af januar fyrede leder og souschef i Solhuset samt den administrative medarbejder i Lions Børnehuse.
Det siger juridisk konsulent Lars Feldt-Andersen fra BUPL. Han repræsenterer Betina Varsted, souschef i Solhuset, som den 9. december 2016 i forbindelse med 'økonomiske uregelmæssigheder' i Lions Børnehuse blev suspenderet og så fyret ved udgangen af januar.
“Betina var ansat til at lede personale, lave vagtplaner og til faglig sparring med personalet. Hun havde ingen rolle i forhold til økonomien. Man burde nok have undersøgt arbejdsgangene og ansvaret for dem i hele organisationen, før man drog konsekvenser i form af afskedigelser. Fyringen fremstår, som om man har skullet finde en syndebuk i en fart,” fastslår Lars Feldt-Andersen over for Ugebladet.

Skulle have tjekket bilag

Advokat Anne Louise Wulff er enig og har tidligere her i Ugebladet udtalt, at kommunen selv skulle have opdaget uregelmæssighederne og stoppet dem.
Hun mener også, at kommunens interne revision har svigtet i sagen.
Anne Louise Wulff repræsenterer den tidligere leder af Solhuset, Hellemille Rasmussen, og nu også administrativ medarbejder Maiken Birkelund. Også de blev suspenderet fra deres job i begyndelsen af december og fyret ved udgangen af januar.
Både BUPL og Anne Louise Wulff betragter fyringerne som usaglige, fordi bestyrelsen og kommunen i begrundelsen for afskedigelserne hævder, at de alle tre kunne og skulle have forhindret områdelederen i det, der kan vise sig at være svindel for omkring to millioner kroner.
De skulle, mener altså Lions Børnehuses bestyrelse og Hørsholm Kommune, have tjekket bilag grundigere og skulle via en såkaldt 'helle-ordning', hvor medabejdere frit kan gå til en overodnet - for eksempel personalechefen i kommunen - have gjort opmærksom på uregelmæssighederne, og have fortalt kommunen om, at områdelederen, der er den eneste sigtede i en mulig kriminalsag om svindel, havde gang i noget problematisk.
Betina Varsted afviser imidlertid som en af de fyrede, at det var led i hendes daglige arbejde.
“Der var slet ikke noget aftalt krav om, at jeg skulle tjekke bilag,” siger hun og mener derfor heller ikke, hun kunne tjekke dem grundigt. Det er BUPL og advolkat Anne Louise Wulff enige i.

De handlede i tillid

“Det gjorde de ikke, for det var ikke deres opgave, og de anede ikke, at der var noget galt. De havde ikke ansvar for økonomien i Lions Børnehuse, og de havde, som bestyrelsen og kommunen, tillid til områdelederen, og de fulgte derfor de retningslinjer, hun havde udstukket. At bestyrelse og kommune siger, at de har mistet tilliden til medarbejderne og fyrer dem, fordi de ikke har kontrolleret deres leder, er usagligt,” mener advokat Anne Louise Wulff.
Sidstnævnte har derfor på Hellemille Rasmussens og Maiken Birkelunds vegne krævet en godtgørelse for usaglig afskedigelse plus en erstatning på 100.000 kroner, fordi hun mener, at hendes klienter i Hørsholm Kommunes og bestyrelsens kommunikation om sagen på urimelig vis er blevet knyttet sammen med en mulig kriminel handling.

Burde genansættes

Lars Feldt-Andersen understreger, at BUPL som udgangspunkt mener, at de fyrede burde genansættes, fordi de ikke havde noget særligt ansvar for det, som de blev fyret for.
“Det er ikke usædvanligt, at ansvaret placeres langt fra de reelt ansvarlige. Det er groft og svært at tage alvorligt, når man på nuværende tidspunkt kun har draget konsekvenser over for ansatte på institutionen og ikke bestyrelse og revision,” lyder det fra BUPL's juridiske konsulent.
I slutningen af 2016 opdagede Hørsholm Kommune store uregelmæssigheder i Lions Børnehuses økonom. De havde et så alvorligt omfang, at områdelederen plus tre medarbejdere blev suspenderet og sagen meldt til politiet.
Nordsjælland Politis afdeling for Økonomisk Kriminalitet efterforsker fortsat sagen og har siden sigtet den tidligere områdeleder for mandatsvig. Områdelederen blev afskediget i januar.
Har du en kommentar? Så sker det på Ugebladets Facebook-side.

Sagen kort

9.12.: Sagen om mulig svindel for et millionbeløb bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbigt for tjeneste.

12.12.: Forældrene orienteres på et møde med 125 deltagere.

13.12.: Borgmester Morten Slotved beslutter at iværksætte to undersøgelser af henholdsvis kommunens og bestyrelsens rolle i sagen.

18.12: Områdelederen for Lions Børnehuse i Hørsholm sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.

1. januar: Julie Tofte Johnsen tiltræder som formand for Lions Børnehuses bestyrelse efter Thorkild Gruelund. Sidstnævnte meddelte den 22.11. bestyrelsen, at han ikke ønsker at fortsætte på posten, som han har haft siden 2014.

6. januar 2017: Områdelederen for Lions Børnehuse fratræder sin stilling. Stillingen som områdeleder nedlægges.

Udgangen af januar: De tre suspenderede medarbejder fyres. BUPL og advokat Anne Louise Wulff anfægter fyringerne, kalder dem usaglige og kræver godtgørelse og erstatning.

§ 280
For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Publiceret 14 March 2017 09:00