Svindelsag:

’Der er udbetalt usædvanlige udlæg til områdelederen’

Undersøgelse viser, at den var rivende gal i Lions Børnehuse

Af
Fred Jacobsen

svindelsag “Der er udbetalt usædvanlige udlæg til områdelederen og gennemført dankort-transaktioner til formål, der tilsyneladende ikke kan karakteriseres som en del af daginstitutionsdriften.”
Sådan lyder det i et brev, som Julie Tofte Johnsen, formand for bestyrelsen for Lions Børnehuse, torsdag sendte til forældrene i det selvejende institutionsområde i Hørsholm.
Baggrunden er, at revisionsfirmat PwC har afsluttet en undersøgelse af, hvad der er foregået i forbindelse med den mulige svindelsag - og hvordan det er foregået.
“Helt overordnet støtter undersøgelsens konklusioner vores indtryk af, at det var en alvorlig og usædvanlig sag, der var grund til at politianmelde,” hedder det i forældrebrevet, der på grund af den fortsat igangværende politiundersøgelse ikke indeholder yderligere detaljer.
Revisionsfirmaet kommer ifølge Julie Tofte Johnsen også med anbefalinger til, hvordan man i Lions Børnehuse kan få styr på arbejdsgangene, så situationen ikke kan opstå igen.
“Der er tale om anbefalinger i forhold til økonomiske kontroller, som mimimerer risikoen,” fortæller bestyrelsesformanden, som også oplyser, at der allerede er foretaget ændringer.
Hvor økonomien det tidligere lå hos områdelederen, er det nu lagt ud til de tre institutioner.
“Anbefalingerne er en kombination af flere ting, og vi har endnu ikke helt besluttet, hvad vi gør. Men vi skal foretage os noget, så det her ikke sker igen,” understreger Julie Tofte Johnsen.
Ud over PwC-rapporten er der også hos Kommunernes Landsforenings (KL) juridske afdeling bestilt en rapport, der skal se på kommunens rolle i sagen.
Samspillet mellem Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune er skruet sådan sammen, at det selvejende område er finansieret af det kommunale budget, men drevet af en bestyrelse.
Kommunenbetaler således via driftsoverenskomsten institutionens udgifter over et kommunalt godkendt budget.
Lions Børnehuse får samme beløb som de kommunale institutioner til personale og drift, og det er bestyrelsen og lederen i den selvejende institution, der har ansvaret - og det er kommunen, der skal føre tilsyn med, hvordan de kommunale penge til driften bliver anvendt.

null

Publiceret 17 March 2017 12:00