Ole Stilling - ny direktør for teknik og miljø samt by- og ejendomsudvikling.

Ole Stilling - ny direktør for teknik og miljø samt by- og ejendomsudvikling.

Udvidet direktion på plads

Hørsholm Kommune udvider direktionen fra tre til fire og har ansat to nye direktører

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Kommune er nu på plads med sin nye udvidede direktion på fire personer. De to nye direktører er henholdsvis Peter Orebo Hansen, ny direktør for social og sundhed plus arbejdsmarked, og Ole Stilling, ny direktør for by- og ejendomsudvikling samt teknik og miljø.
55 har ifølge kommunaldirektør Hugo Pedersen budt på stillingen, hvilket han i en pressemeddelelse betegner som “et kvalificeret ansøgerfelt”. De to nye direktører begynder i deres nye job 1. juni.

Udvider direktionen til fire

De to nyansættelser betyder, at Hørsholm Kommune udvider direktionen fra hidtil tre til fire direktører. Når to nyansættelser har været nødvendige, skyldes det, at den tidligere direktør for arbejdsmarked samt social og sundhed, Mette Herbert, fratrådte tidligere på året og altså ikke indgik i kabalen om den nye ledelse i kommunen.
Det er blandt andet kommunens strategi ”Velfærd frem for mursten”, ”Borgerservice og digitalisering” og ikke mindst byudvikling med sygehusgrunden som et centralkt omdrejningspunkt, der gør, at kommunalbestyrelsen mener, det er nødvendigt med en stærkere direktion.
“Disse og andre satsninger handler om at skabe de bedst mulige løsninger og den bedst mulige udvikling til gavn for borgere, virksomheder og foreningsliv,” hedder det i pressemeddelelsen.
Udvidelsen betyder, at Pernille Salamon, direktør for børn og kultur, nu rykker op som vicekommunaldirektør.

Peter Orebo Hansen - ny direktør for social og sundhed samt arbejdsmarked.

Peter Orebo Hansen - ny direktør for social og sundhed samt arbejdsmarked.

De to nye direktører

Peter Orebo Hansenkommer fra en stilling som chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) og har bl.a. ansvaret for sundhedsområdet.
Ole Stilling kommer fra en stilling som projektchef i COWI og som Senior Director & Advisor i egen rådgivningsvirksomhed. Før det har Ole Stilling bl.a. været direktør i Hillerød Kommune.
 
Debat? Kommentar? Det sker på Ugebladets Facebook-side.

Publiceret 27 April 2017 17:30