Ældreprismodtagerne Inge Sørensen og Finn Andersen flankeret af Kirsten Storhaug og Mogens Jørgensen fra Lions Søllerøds Lokaludvalg. PR-foto

Ældreprismodtagerne Inge Sørensen og Finn Andersen flankeret af Kirsten Storhaug og Mogens Jørgensen fra Lions Søllerøds Lokaludvalg. PR-foto

Lions rundede 60 år med fusion og ældrepriser

Lions Hørsholm er nu fusioneret med Lions Søllerød

I år fylder Lions Søllerød 60 år, og det er faktisk også i år, at Lions International fylder 100 år, hvilket sker 7. juni. Men inden da så fejrede Lions Søllerød sin runde fødselsdag. Det skete i Lions Park, Lendemosevej 2 i Nærum fra klokken 13.00 til 17.00.
Lions Søllerød er den afdelingen af organisationen, der er tilbage i lokalområdet. Lions Hørsholm var i en årrække meget aktiv, men fusionerede efter faldende medlemstal senere med Lions Vedbæk.
Lions Hørsholm-Vedbæk har efterfølgende varetaget Lionsaktiviteterne i Hørsholm Kommune indtil udgangen af 2016, hvor klubben blev lukket. Og det var så her, at de tilbageværende medlemmer lod sig overføre til Lions Søllerød, som fremover vil virke både i Rudersdal og Hørsholm.

Uddelte ældrepris

Lions Søllerøds Ældrepris – Lions Søllerøds årlige påskønnelse af særlig indsats for vore ældre borgere – blev ligeledes uddelt ved klubbens 60 års jubilæum, og den blev givet til Inge Sørensen og Finn Andersen ved en flot reception, som Lions Park Søllerød lagde lokaler og snackbuffet til.
Inge Sørensen fik prisen for sin indsats på demensområdet og Finn Andersen for ihærdigt arbejde med bevarelse af venneforeningen på Frydenholm Ældrecenter.
Ved receptionens blev der også uddelt en ny række donationer, som bragte jubiluæmsårets samlede hjælp op over millionen – til i alt 1.083.100 kroner.

Publiceret 05 May 2017 07:00