Naboerne har lavet en model af, hvordan det ny byggeri påvirker området.

Naboerne har lavet en model af, hvordan det ny byggeri påvirker området.

Møllehusgrundens naboer tager en tur mere

Nyt borgermøde i næste uge, og naboerne har bygget model på, hvor meget byggeriet fylder

Af
Fred Jacobsen

"Folk aner jo ikke, hvor højt syv meter er. Det kan de se nu. Jeg synes, det er voldsomt.”
Jørgen Vieth bor selv på Møllevænget og er utilfreds med at få 28 almene boliger som nabo på den grund, hvor Møllehuset, en børneinstitution, indtil for nylig lå.
Sammen med naboerne på Møllevænget og Uldvejen har han derfor været med til at synliggøre, hvordan det planlagte byggeri kommer til at påvirke de nære omgivelser.
Beboerne har med nogle lægter bygget en model af, hvordan boligerne tager sig ud i hans umiddelbare naboskab.
Og Jørgen Vieth håber, at de kommunalpolitikere og folk fra forvaltningen, som deltager i et nyt borgermøde om Møllehusgrunden tirsdag 13. juni vil få tid til ved selvsyn at få et indtryk af, hvordan det nye byggeri kan komme til at tage sig ud.

Ufornuftigt byggeri

“Efter vores bedste overbevisning er det ikke fornuftigt at bygge så mange boliger. Der er for mange af dem og for lidt grønt areal omkring,” mener Vieth.
Da kommunalbestyrelsen 29. maj vedtog lokalplanen for området - lokalplan 164 - troppede de protesterende naboer atter op for at understrege deres pointe: At området er bedst er egnet til 15 boliger - i værste fald højst 20.

Sidste udkald

“Vi vil selvfølgelig igen fortælle om vores betænkeligheder. Men flyttes der ikke noget nu, kan det være for sent,” erkender Jørgen Vieth.
Borgermødet finder sted i Sognegården, hvor der er afsat to timer inklusive en besigtigelse af området, som det fremgår af Hørsholm Kommunes hjemmeside.
Debatten foregår på Ugebladets Facebook-side.

null

Publiceret 08 June 2017 07:00