Flygtningebørn i Hørsholm lærer at cykle. Pressefoto

Flygtningebørn i Hørsholm lærer at cykle. Pressefoto

Flygtningefamilier lærer om trafiksikkerhed

Indsat for trafiksikkerhed målrettet flygtninge i Hørsholm

Som en af de første kommuner i landet har Hørsholm Kommune taget initiativ til et lynkursus i færdselslære for flygtningefamilier.
Indtil videre har deltagelsen været god, oplyser familiekonsulent Elisabeth Vedel i en pressemeddelelse og ser flere fordele ved indsatsen.
”Vi føler os nu mere trygge ved at lade vores små nye borgere cykle på veje og stier,” oplyser hun.
Indsatsen for trafiksikkerhed er højt prioriteret i Hørsholm Kommune, og der afsættes hvert år penge i budgettet til både fysiske tiltag og kampagner, der skal øge både sikkerheden og trygheden. Her i første halvår af 2017 har indsatsen altså været særligt rettet mod en ny målgruppe, nemlig flygtningebørn og deres forældre.

Delt i to kurser

Lynkurset er delt op i et forældrekursus og et børnekursus.
Forældrekurset fokuserer primært på de forventninger, der er i samfundet til forældres rolle og opdragelse i sikker adfærd i trafikken.
Børnekurserne er aldersopdelte og omfatter introduktion til de væsentligste regler for færdsel i trafikken på cykel og til fods samt øvelser på en sjov cykelbane.

Både flygtningevoksne og -børn får kursus i trafiksikkerhed af Hørsholm Kommune. Pressefoto

Både flygtningevoksne og -børn får kursus i trafiksikkerhed af Hørsholm Kommune. Pressefoto

Fakta

* Kurserne er tilrettelagt i et samarbejde mellem Vej & Park, Center for Dagtilbud og Skole og kommunens familiekonsulent for flygtninge.
* Hørsholm Kommune har fået oversat Rådet for Sikker Trafiks materialer til forældre til 2–12-årige til engelsk, arabisk og tigrinya.
* Materialet blev udleveret til alle forældrene, som også fik hjælp til at oprette sig som brugere på www.sikkertrafik.dk

Publiceret 29 June 2017 07:15