Allan Ludvigsen, arbejdsmarkedschef i Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Lars Schmidt

Allan Ludvigsen, arbejdsmarkedschef i Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Lars Schmidt

Hyppig, nær og håndholdt:

Sådan håndterer Hørsholm arbejdsløsheden

Kommunen har succes med at få ledige borgere til at forsørge sig selv

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm har ikke verdens værste forudsætninger for at få ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse: Kommunen er lille, der er forholdsvis mange akademikere og uddannelsesniveauet er generelt højt.
Alligevel er det nødvendigt at gøre noget ekstra for at nå det, arbejdsmarkedschef Allan Ludvigsen beskriver som meningen med det hele: At få folk til at forsørge sig selv. Det er kerneopgaven.
Den opgave har Hørsholm så meget succes med, at der i indeværende år kan tilbageføres 2,7 millioner kroner til kommunekassen. Fordi pengene netop ikke skal bruges på at forsørge borgere, der er uden job.
“For den ledige akademikers vedkommende kan der være tale om en person, der i en alder af omkring 50 bliver ledig efter en lang karriere. Her går vi ind og hjælper med at lave et godt ansøgningsmateriale giver gode råd til jobsøgningen og motiverer bl.a. via workshops med forskellige temaer, f.eks. Linked in. Derudover holder vi supplerende samtaler med borgeren og tilbyder seks samtaler på 13 uger udover de samtaler vi skal tilbyde ifølge loven. Det er den hyppige kontakt, der virker,” fortæller Pernille Verhoog, leder af de forsikrede ledige og virksomhedsindsatsen.

Daglig kontakt

Den hyppige - og til tider nære - kontakt går igen, når Allan Ludvigsen og hans hold skal beskrive, hvorfor Hørsholm har så gode resultater med at få folk i beskæftigelse, at det ikke bare kan ses på statistikkerne, men også lokker ministerielle medarbejdere og organisationsfolk fra eksempelvis Styrelsen fra arbejdsmarked og rekruttering til byen for at få en forklaring på, hvorfor ting lykkes.
Det nære kommer ind i billedet, når borgere mellem 18-65 på kontanthjælp skal hjælpes videre til job.
“Nogle har vi daglig kontakt med. Og vi går tæt på. Dette kan eksempelvis være i forhold til fremtoning, og hvordan man danner relationer til andre mennesker for at styrke mulighederne for at komme i arbejde,” fortæller Else Kjærgaard, teamleder for området syge-dagpenge, kontanthjælp og mentorindsatsen.

Tager borgeren i hånden

De kalder det den håndholdte indsats, som også er en overskrift på, hvordan holdet arbejder. Og nogle gange så håndholdt, at medarbejderne nærmest bogstaveligt talt tager borgeren i hånden.
En vigtig brik er kontakten til erhvervslivet, som jo er der, borgerne skal 'afsættes', og at motivere borgeren til selv at tage initiativ overfor diverse arbejdsgivere.

10 ud af 12 fik job

I 'Jagtklubben' bliver borgerne sat til at jagte job eller praktikplads. I seks uger handler det koncentreret om at kontakte virksomheder, få lært at lave et godt CV, skrive ansøgninger - og ikke mindst hjælpe hinanden i eget netværk.
“Effekten er, at borgerne får en følelse af at have gjort noget selv,” forklarer Pernille Verhoog og oplyser, at af de 12, der var med på det seneste forløb, fik ti et job, kom i praktik eller kom i arbejde med løntilskud.
“Og de gjorde det vel at mærke selv,” tilføjer hun.

Mentor til flygtningene

På flygtningeområdet har Hørsholm Kommune haft held til at få 51 personer til at kunne forsørge sig selv. Kommunen er dermed en af de kommuner i landet, der lykkes bedst med den opgave.
Her spiller det håndholdte og nære en afgørende rolle, fordi der ifølge Anja V. Johansen, leder af integrationsteamet, også er tale om til tider ganske markante kulturelle forskelle.
Der er en mentor knyttet til i den første fase, hvor det handler om noget så basalt som at finde rundt i NemID og meget af det praktiske i en dansk hverdag.
Som ekstra initiativ er der tilknyttet familiekonsulenter, der spænder over alt fra rådgivning til det rette tøj til årstiden, prævention og trafikkurser.
Arbejdsmarkedschef Allan Ludvigsen fremhæver samarbejdet på tværs af faglighederne som en styrke.
“Vi går op i at sætte det rigtige hold og fremme det gode samarbejde med erhvervslivet,” lyder hans overordnede forklaring på de gode resultater.

Sådan gør de

Her er nogle af de elementer, beskæftigelsesteamer i Hørsholm bruger for at få folk i arbejde:

Styrkeprøven
Er rettet mod unge, der har andre problemer end det at være ledig. Et koncentreret forløb i samarbejde med Jobcentret, der gennemfører to læringsforløb om året, der er inspireret af True North, og hvor deltagerne skal øge de faglige og personlige kompetencer.

Jagtklubben
Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere motiveres til at jagte deres eget job, komme i kontakt med virksomheder, lave CV, skrive ansøgninger og hjælpe hinanden i eget netværk. Der er fire forløb på seks uger pr. år.

Netværksmøder
Borgere, der er erklæret jobparate, inviteres til netværksmøder med virksomheder, vikarbureauer og lignende.

LY-café
LY er en forkortelse for ledighedsydelse. Caféen er et netværk for de ledighedsydelsesmodtagere, der skal finde et fleksjob. Det er borgere med fysiske eller psykiske begrænsninger, der kan få tildelt fleksjob, hvor man kan arbejde på nedsat tid til en 'normal' løn for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. I LY caféen hjælpes borgeren til at søge fleksjob, de får besøg af arbejdsgivere, der allerede har folk i fleksjob og bruger hinandens netværk.

Fastholdelseskonsulent
En konsulent, der specielt beskæftiger sig med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet for sygemeldte. Det sker i et tæt samarbejde mellem den sygemeldte, jobcentret og arbejdspladsen.

Nye på kontanthjælp
Går i gang med jobsøgning på dag to efter de er blevet ledige. I seks uger møder de dagligt op i jobcentret og skal søge arbejde eller praktikforløb. Ifølge Hørsholm Kommune får næsten otte ud af ti (79 procent) job eller uddannelse

Virksomhedskonsulent
Specielt på flygtningeområdet. Medarbejderen arbejder tæt sammen med virksomheder, blandt andet for at afstemme forventninger i forbindelse med at ansætte flygtninge. Konsulenten arbejder også med rollemodeller, hvor flygtninge, der er kommet i arbejde, fortæller om hverdagen på en dansk virksomhed.

Events for virksomheder og ledige
Èn til to gange om året afholder jobcentret events for at styrke samarbejdet med virksomhederne og tydeliggøre for arbejdsgiverne, hvad jobcentret kan hjælpe med. Senest et arrangement i Hørsholm Hallen om fremtidens arbejdsmarked, hvor en fremtidsforsker og et panel af eksperter gav deres bud på fremtidens udfordringer.

Virksomhedsteamet står i øvrigt altid klar til at hjælpe med rekruttering såfremt en virksomhed mangler arbejdskraft. Kontakt derfor gerne virksomhedsvagten på 48493262 eller pr mail på virksomhedsvagten@horsholm.dk og hør hvordan vi kan hjælpe.

Publiceret 17 August 2017 10:00