Kommunalbestyrelsen har - mod havnestyrelsens vilje - strammet havnens vedtægter i.f.m. større projekter

Kommunalbestyrelsen har - mod havnestyrelsens vilje - strammet havnens vedtægter i.f.m. større projekter

Rungsted Havn:

’Gummiparagraf’ blev strammet

Kommunalbestyrelsen afviste protester fra bestyrelsen og indførte ny beskyttelse af mindretal i Rungsted Havn

Af
Fred Jacobsen

Med en enkelt ekstra sætning i vedtægterne for Rungsted Havns bestyrelse fik kommunalbestyrelsen på sit seneste møde landet en sag om, hvem der skal vide noget, når der sættes større anlægsprojekter i gang.
Fremover vil der i vedtægterne stå, at når der er anlægsprojekter på vej til mindst tre millioner kroner, skal der afholdes informationsmøde med alle interessenter.
Lige nu står der (vedtægternes § 4, stk. 1, red.), at bestyrelsen skal involvere brugerne om væsentlige planer, projekter og lignende.

Nyt mindretal i bestyrelsen

Bestyrelsen mener derfor ikke. der er grund til at foretage de ændringer, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne Troels Moe (LA) og Peter Antonsen (BL) tidligere foreslog.
De to kommunalpolitikere mener dels, at der skal indføjes en bestemmelse, som skal sikre, at der skal indkaldes til et informationsmøde, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen kræver det - og oven i det ville Moe og Antonsen have nedfældet, at bestyrelsen skulle rette sig efter de tilkendegivelser, et flertal af mødedeltagerne kom med.
Formålet var at beskytte det ny mindretal, der er opstået i den nye havnebestyrelse efter 'rekonstruktionen' for godt to år siden.

Bestyrelser: Vores ansvar

“Efter ændringerne er der nu kun tre af ni medlemmer, der repræsenterer bådejere og erhvervsliv. Så jeg synes jo det er rimeligt, at deres interesser beskyttes,” forklarede Troels Moe efter kommunalbestyrelsesmødet i maj, da forslaget blev fremlagt i kommunalbestyrelsen.
Sagen endte her med, at borgmester Morten Slotved (K) efter en længere diskussion skar igennem og tog sagen tilbage i Økonomiudvalget - blandt andet også for at indhente en kommentar fra bestyrelsen. I denne udtrykte bestyrelsen klart, at der ikke bør foretages ændringer.
Bestyrelsen understreger også, at en tilføjelse om, at den skal følge en tilkendegivelse fra flertallet “strider mod imod selve styringen af havnen”, som det er formuleret i svaret.
““Bestyrelsen har det fulde ansvar over for kommunalbestyrelsen, og måden, hvorpå beslutninger i bestyrelsen træffes, er nøje beskrevet i såvel vedtægterne som forretningsordenen for havnen,” hedder det i bestyrelsens brev til kommunalbestyrelsen.
Troels Moe er for tiden sygemeldt fra kommunalbestyrelsen og kunne derfor ikke selv være med, da Peter Antonsen alligevel fik overbevist kommunalbestyrelsen om - på trods af modstanden i havnebestyrelsen - at lave tilføjelsen i vedtægterne.

For meget gummi

“Den nuværende paragraf er jo en slags gummiparagraf, fordi det jo er havnebestyrelsen selv, der bestemmer, hvad et væsentligt projekt er,” argumenterede Antonsen blandt andet.
Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) var enig.
“Ja, måske er der for meget gummi i, at bestyrelsen selv kan afgøre, hvad der er væsentligt,” lød det fra Klitgaard, der med resten af kommunalbestyrelsen stemte for tilføjelsen.

null

Publiceret 01 September 2017 11:00