Hovedpersonerne, børnene, var rigeligt repræsenteret ved dialogmødet.

Hovedpersonerne, børnene, var rigeligt repræsenteret ved dialogmødet.

Ulvemosehuset:

“Byg til dem, der trænger og lad os være”

Forældre klar til at købe institutionen for at bevare ’deres’ institution

Af
Fred Jacobsen

Der er oprør i forældrekredsen omkring daginstitutionen Ulvemosehuset.
Forældrene er forfærdede over, at Hørsholm Kommune i strategien 'Velfærd frem for mursten' overvejer at sælge Ulvemosehuset til fordel for én stor daginstitution i Rungsted. Muligvis, som det fremgår af strategien, i eller omkring Rungsted Skole på den anden side af jernbanen.
Frustrationerne kom tydeligt til udtryk på et dialogmøde, Liberal Alliances kommunalbestyrelsesmedlemmer Stine Darmer og Anders Vestergaard havde indkaldt til onsdag aften. Godt en snes forældre - med børn - deltog, og stemningen var fra start til slut entydig: Rør ikke ved Ulvemosehuset.

Nej til stor institution

De to politikere spurgte i slutningen af en to timer lang debat, hvordan forældrene ville prioritere frem for at bygge én stor daginstitution med plads til 110-160 børn, som er en del af de muligheder, der er beskrevet i strategien.
“Første prioritet er at bevare Ulvemosehuset, som det er. Anden prioritet er, at vi køber huset og driver det som en privat institution,” lød buddene fra Cecilie Reumert Wagtmann, formand for bestyrelsen for Ulvemosehuset. Det var der opbakning til, og der blev også som en tredje mulighed nævnt at købe nabogrunden og bygge endnu en mindre institution ved siden af Ulvemosehuset.
Dermed også understreget, at ingen blandt forældrene kunne forlige sig med, at der skal bygges én stor institution i Rungsted for at dække det voksende behov for institutionspladser.
“Vi vil ikke det store. Vi vil heller ikke have det lille i det store. Vi vil have det lille i det lille!” lød opsummeringen fra en af mødrene, Malene Fagerberg.

Holdningen på dialogmødet var entydigt: Rør ikke ved Ulvemosehudet.

Holdningen på dialogmødet var entydigt: Rør ikke ved Ulvemosehudet.

Af inderlig kærlighed

Forud for det, fortalte Cecilie Reumert Wagtmann, at hun kæmpede denne kamp “af inderlig kærlighed til det hus, der har betydet så meget. Det er mine børns hus, byg dog til dem, der mangler, og lad os blive, hvor vi er,” sagde hun og betegnede strategiplanens idé om den store institution i tilknytning til Rungsted Skole som “langt ud over grænsen for det acceptable.”
Esben Christensen, formand for forældrebestyrelsen på Rungsted Skole, sagde, at man i og for sig gerne ville være tættere på de 0-6-årige - og han forklarede også, at en institution i tilknytning til skolen kunne øge skolens mulighed for at overleve i fremtiden.

Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset forklarer, hvorfor hun for alt i verden vil bevare daginstitutionen.

Cecilie Reumert Wagtmann, formand for forældrebestyrelsen i Ulvemosehuset forklarer, hvorfor hun for alt i verden vil bevare daginstitutionen.

Øverst i bunken

“Jeg kan dog ikke se, at der kan være så mange børn på skolen, som der er tale om. Der er ikke meget velfærd i at smide 120 børn ind på Rungsted Skole,” sagde Esben Christensen.
En af forældrene, Jacob Kwon, spurgte ind til, hvor i processen sagen er. Det mente han nemlig, der herskede en del forvirring om.
“Der foreligger en businesscase på et samlet salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset. Den sag ligger øverst i bunken af sager i forbindelse med 'Velfærd frem for mursten',” lød svaret fra Anders Vestergaard (LA), næstformand i det ansvarlige politiske udvalg, Børne- og skoleudvalget.
“Jeg kan dog ikke forestille mig, at sagen kommer med i de aktuelle budgetforhandlinger,” vurderede Vestergaard, hvis parti, Liberal Alliance, aftenen før havde meldt sig ud af selvsamme forhandlinger, fordi der ikke var nok skattelettelser i dem.

Vil have mønsterinstitution

Esben Dyekjær (K), medlem af samme udvalg, svarede ja til, at en stor daginstitution i Rungsted er en del af 'den store masterplan'.
“Vi vil have en mønsterinstitution. Vi ved, at mange søger til Rungsted. Deres ønsker vil vi gerne imødekomme. Salget af Fritidshuset og Ulvemosehuset skal være med til at finansiere en ny institution. Og ja, vi konservative vil gerne lave en sammenhængende institution,” understregede Esben Dyekjær og pegede på, at en samlet kommunalbestyrelse - med Liberal Alliances stemmer - i sin tid vedtog strategien 'Velfærd frem for mursten'

Scenarier kan ændres

Cecilie Reumert Wagtmann var efter mødet godt tilfreds med forløbet og glædede sig over, at Liberal Alliance havde taget sagen op.
“For jeg har ikke hørt andre partier sige, at der vil kunne ændres på de scenarier, der er lagt op,” sagde Cecilie Reumert Wagtmann til Ugebladet.
For Esben Dyekjær, der var eneste kommunalpolitiker ud over de to fra Liberal Alliance, var stemningen på mødet ikke overraskende.
“Jeg har mødt bekymrede forældre. Det var jeg klar over,” sagde Dyekjær, der ikke afviser, at der kan ændres i strategiens scenarier.

null

Publiceret 19 September 2017 07:00