Ifølge de lokale politiker går Hørsholms borgere en bedre velfærdsfremtid i møde.

Ifølge de lokale politiker går Hørsholms borgere en bedre velfærdsfremtid i møde.

Budgetaftale:

Hørsholm sikres med investering

“Kommunen er tilbage i udviklingssporet,” siger borgmester om den nye budgetaftale

Af
Morten Timm

Morten Timm

De senere års fokus på stram økonomisk styring i Hørsholm Kommune - hvor nedskæringer har været en fast del af de årlige budgetter - har nu båret frugt. Sådan lyder det fra de seks partier bag budgetaftalen; K, V, S, R, Borgerlisten og Gitte Burchard (udenfor partierne).
Nøgleordet i det budgetforlig, de satte deres underskrifter på i sidste uge, er 'investering'. Aftalen rækker økonomisk fire år frem (2018-2021), og ifølge borgmester Morten Slotved viser den, at kommunen har en sund bæredygtig økonomi.
”Hørsholm Kommune er tilbage i udviklingssporet og i dette års budget investerer vi massivt i fremtiden,” siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.
Som det allerede har været nævnt er et af de største indsatsområder børnene, med fokus på bedre børneliv i dagtilbuddene og et markant løft af folkeskolerne, både i forhold til de fysiske rammer og kvaliteten i læringen.
“Kvalitetsløftet gennemføres inden for en række nøgleområder, f.eks. arbejdet med små børnegrupper og et styrket forældresamarbejde. Aftalen er, at hvert dagtilbud selv beslutter, hvordan de ekstra midler bruges bedst i netop deres daginstitution,” oplyser borgmesteren.
Ifølge Slotved vil de med de store investeringer fastholde Hørsholm Kommunes førertrøje på skoleområdet.

Byudvikling

Et tredje og væsentligt udviklings- og investeringsspor i budgetaftalen er byudviklingen i Hørsholm, ikke mindst byens nye boligkvarter på PH Park (sygehusgrunden).
“De betydelige investeringer, der er foretaget har påvirket kommunens likviditet, men vores forventning er, at investeringerne vil blive dækket ind ved salg af de første et-to byggefelter (af i alt 4),” oplyser borgmesteren.
Han satser på, at de første felter sættes til salg i 2018. Når de resterende byggefelter afhændes, er det forventningen, at provenuet direkte vil styrke kommunens likviditet.

Sådan så det ud, da kommunalbestyrelsens partier - minus Liberal Alliance - præsenterede budgetaftalen Fra venstre Gitte Burchard (UP), Niels Lundshøj (S), Henrik Klitgaard (R), borgmester Morten Slotved (K), Annette Wiencken (V) og Peter Antonsen (BL). Foto: Morten Timm

Sådan så det ud, da kommunalbestyrelsens partier - minus Liberal Alliance - præsenterede budgetaftalen Fra venstre Gitte Burchard (UP), Niels Lundshøj (S), Henrik Klitgaard (R), borgmester Morten Slotved (K), Annette Wiencken (V) og Peter Antonsen (BL). Foto: Morten Timm

Velfærd frem for mursten

Forligspartierne er enige om at arbejde videre med udviklings- og investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten”, som blev vedtaget af alle partier for to år siden.
Formålet med strategien er at prioritere kernevelfærden ved at optimere bygningsdriften. Det kan ske via nybyggeri, optimeret brug af bygningerne samt frasalg.
”Det er en omfattende strategi, der er sat gang i. 'Velfærd frem for mursten' har et langsigtet perspektiv, som skal være med til at sikre god kernevelfærd i Hørsholm Kommune nu og i mange år fremover,” fastslår Morten Slotved.
Han understreger i en pressemeddelelse, at ”det økonomiske potentiale er stort, og det er potentialet for at udvikle vores bygningsmasse også. I sidste ende handler det om, at initiativerne kommer borgerne til gavn.”
Den konkrete udmøntning ses allerede i Rungsted (område øst) med Fritidshuset og Ulvemosehuset (læs side 2).
Budgetaftalen vedtages endeligt i kommunalbestyrelse 9. oktober. Budgetaftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

Fakta om budgetaftale

* Aftaleparterne omfatter Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Borgerlisten i Hørsholm og Gitte Burchard (up).

* Det økonomiske udgangspunkt for partierne har været ønsket om at videreføre de senere års fokus på en bæredygtig økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

* Skatteindtægterne fra borgere og virksomheder har udviklet sig gunstigt for Hørsholm Kommune. Det har gjort det muligt for aftaleparterne at prioritere borgernær kernevelfærd samtidig med, at kommunens gæld falder.

* Investeringer over de fire budgetår:
20 mio. kr. til daginstitutions og dagplejeområdet
4,5 mio. kr til de fysiske rammer i dagtilbuddene
7 mio. kr. til styrket læring og trivsel i skolerne
67. mio. kr. til tidssvarende fysiske rammer i skolerne
9 mio. kr. til kystsikring, og der er afsat
1,5 mio. kr. til arbejdet med at forskønne Usserød Kongevej

Publiceret 02 October 2017 09:30