Arne Post mener, at de servitutter, der er tinglyst på grunden med Fritidshuset og Ulvemosehuset, fortsat gælder. Foto: privat

Arne Post mener, at de servitutter, der er tinglyst på grunden med Fritidshuset og Ulvemosehuset, fortsat gælder. Foto: privat

Ekspert:

Servitutter gælder og burde have været lagt frem

Byplanlægger: Gældende lokalplan er alt for upræcis og fortrænger ikke de gamle bestemmelser

Af
Fred Jacobsen

En af landets fremmeste eksperter i lokalplanlægning, rådgivningskonsulent Arne Post, mener, at Venstre og andre, der kritiserer Hørsholm Kommune for ikke at have oplyst ordentligt om gamle servitutter og bestemmelser i forbindelse med det planlagte salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset, har en god sag.
“Flere forhold taler for, at servitutterne fortsat gælder,” siger Arne Post til Ugebladet. De er ikke aflyst i tingbogen, og han giver derfor kritikerne medhold i, at Hørsholm Kommune burde have oplyst om dem.

Offentligt tilgængelige

“De er offentligt tilgængelige, så det havde da været meget naturligt at lægge dem frem,” mener Arne Post.
I modsætning til Ole Stilling, direktør for by- og ejendomsudvikling i Hørsholm Kommune, mener Arne Post ikke, at den gældende lokalplan for området - lokalplan 32, som blev vedtaget i 1979 - aflyser de gældende servitutter.

Bestemmende for handlen

Det begrunder han blandt andet med, at der i et skøde fra 2007, hvor Hørsholm Kommune køber grundene tilbage fra Nordania Finans A/S, bliver remset en lang række servitutter (13 i alt) op, som er bestemmende for handlen.
“Som hovedregel vil bestemmelser i en lokalplan om udstykning og bebyggelsens omfang fortrænge tilsvarende bestemmelser i en servitut. Men her er bestemmelserne i lokalplanen så upræcise og generelle, at det er tvivlsomt, at de er tilstrækkelige til at opfylde lokalplanpligten - og med det fortrænge bestemmelserne i servitutterne om udstykning og bebyggelse,” siger Arne Post.
Han mener heller ikke, at lokalplanens afsnit om retsvirkning, hvor man kan læse, at lokaplanen fortrænger servitutter, der ikke er forenelige med lokalplanen, kan bruges til særlig meget.

Udtrykkelige bestemmelser

“Det, der står i lokalplan nr. 32 om servitutter, er en minimumsudgave af standardoplysningen om lokalplaners retsvirkning i forhold til servitutter,” fastslår Post og understreger, at en lokalplan i tvivlstilfælde skal indeholde udtrykkelige bestemmelser om at ophæve servitutten gennem en konkret bestemmelse i lokalplanen.
Med andre ord: Det skal efter Arne Posts opfattelse tydeligt fremgå, hvilke servitutter består og hvilke er aflyst.Arne Post

Arkitektuddannet
Fra Skive
Byplankonsulent med egen rådgivningsvirksomhed
Forfatter til 'Byplanhåndbogen', der i 2009 blev udgivet af Dansk Byplanlaboratorium
Har udarbejdet 'Vejledning i byplanlægning, i samarbejde med Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, i 2009

Publiceret 31 October 2017 11:15