Frennehus, postkort 1913.

Frennehus, postkort 1913.

Politistationens rejse:

Fra landbrug til boliger eller rådhus

Tidligere museumsinspektør Lisbet Hein har kigget på politistationens historie

Af
Af Lisbet Hein

fhv. museumsinspektør

Museum Nordsjælland

Hørsholm Kommune har netop købt den tidligere politistation i Hørsholm. Stationen består af en ældre villa ved navn Frennehus samt en stor moderne tilbygning.
Fra midten af 1800-tallet lå Hørsholm Politistation sammen med domhuset i den bygning ved Ridebanen, hvor der i dag er advokatkontor. Efterhånden blev pladsen for trang, og politiet blev i 1977 flyttet til villaen Frennehus på Usserød Kongevej 27.
Frennehus blev opført omkring år 1900 af prokurator Casse, der ønskede en ny bolig/hovedbygning til sin landejendom Frennegård, hvis marker strakte sig ned mod Usserød Å. Efter Casses død i 1920 købte slagtermester Henry Hansen Frennegaard med Frennehus. I 1922 frasolgte Hansen Frennehus til familien Federspiel, og huset blev senere bolig for landsretssagfører og minister Per Federspiel.

Per Federspiel

Federspiel havde en fornem karriere som sagfører, men er i dag mere kendt for sin uvurderlige indsats for den danske modstandsbevægelse 1940 – 45.
Han kanaliserede store pengesummer fra forskellige kilder videre til modstandsbevægelsen, og formåede længe at holde tyskerne uvidende om, hvad der foregik.
I oktober 1943 blev han arresteret, men klarede frisag. I april 1944 blev han atter pågrebet og tilbragte det sidste besættelsesår i fængsel.
Federspiel blev minister for særlige anliggender i befrielsesregeringen og sad i flere perioder i Folketinget og Landstinget.
Han var som politiker optaget af Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde og blev i 1960-63 formand for Europarådets parlamentariske forsamling som den eneste dansker nogensinde. Federspiel døde i 1994 og ligger begravet på Hørsholm Kirkegård.
Godt 20 år før sin død havde Federspiel solgt Frennehus til Hørsholm Kommune, der i 1977 solgte huset videre til Justitsministeriet til brug som politistation.
På det tidspunkt var landbrugsbygningerne til Frennegård revet ned. En del af jordarealet var allerede i 1940'erne solgt til Hørsholm Almennyttige Boligselskab (Bakkedraget, Skrænten, Vesterled), og en anden del blev senere til Lupinvej, Valmuevej og de andre ”blomsterveje”. Også boligerne på den østlige side af Mortenstrupvej er opført på gårdens jorder.

Frennehus (til venstre) og Frennegård i 1930’erne.

Frennehus (til venstre) og Frennegård i 1930’erne.

Per Federspiel i stuen i Frennehus 1973.

Per Federspiel i stuen i Frennehus 1973.

Publiceret 05 December 2017 09:00