I juli så der sådan ud på Pernille Møller Lunds nabogrund på Kløvervang...

I juli så der sådan ud på Pernille Møller Lunds nabogrund på Kløvervang...

Byggesager:

Før var det et ja - nu regner det med forbud

Kristin Arendt (K), ny formand for Miljø- og planlægningsudvalget vil nedlægge et såkaldt § 14-forbud og dermed stoppe de ansøgninger om byggetilladelse til dobbelthuse og huse i to plan i Folehavekvarteret, der er modtaget i Hørsholm Kommune

Af
Fred Jacobsen

Det ser ud til at være slut med, at man 'bare sådan' kan få lov til at bygge store og høje huse i Hørsholms ældre boligkvarterer. Debatten om stærkt kritiserede byggetilladelser i Folehavekvarteret og i Rungsted fører nu til, at flere byggeprojekter bliver sat på stand by, indtil der er lavet lokalplaner.
Således står bygherrerne bag fire ansøgninger til at bygge tofamiliehuse i den sydlige del af Rungsted nu med projekter, de i værste fald ikke får lov til at realisere, i bedste fald må vente meget længere på at kunne komme i gang med.

Sager skal i udvalg

Og det stopper ikke her: Den ny formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Kristin Arendt (K), har bedt om at få alle ansøgninger om byggetilladelse til dobbelthuse og huse i to plan i Folehavekvarteret på bordet til politisk behandling, så der kan nedlægges et såkaldt § 14-forbud. Et sådant forbud betyder, at kommunen inden for et år skal sætte arbejdet i gang med at udarbejde en lokalplan. I den tid må bygherren ikke gå i gang med sit byggeri.
Ifølge Ugebladets oplysninger kommer et muligt § 14-forbud til at ramme i hvert fald et planlagt énfamiliehus i to plan på Skovvænget i Folehavekvarteret.
“Vi må sætte foden ned nu. Vi ser et stigende antal af disse store byggerier, som på en måde tager kvælertag på rammerne og bryder med en kultur, der er i det pågældende område,” siger Kristin Arendt til Ugebladet.
I forhold til tofamiliehusene i Rungsted trådte det tidligere MPU allerede i sit sidste møde i december 2017 pænt hårdt på bremsen: Udvalget besluttede ikke alene at nedlægge § 14-forbud mod fire byggeprojekter, men valgte at udvide området med forbud.

...nu ser her sådan ud.

...nu ser her sådan ud.

Et paradigmeskifte

Så sent som i juni besluttede udvalget at nedlægge § 14-forbud mod ansøgninger i den sydlige del af Rungsted øst for strandvejen. Området er nu udvidet til også at omfatte den vestlige del. Det er den tidligere MPU-formand, Peter Antonsen (BL), meget tilfreds med.
“Det har længe været mit og Borgerlistens ønske at få lavet lokalplaner, men det har der ikke været flertal for. Det, der sker nu, kan du godt kalde et paradigmeskifte,” mener en tilfreds tidligere formand, der i flere år forgæves har forsøgt at få afsat penge til lokalplaner i budgettet. Først i 2018 lykkedes det - og der er nu afsat én million kroner i både 2018 og 2019 til at få fornyet plangrundlaget. Og her er det primært Folehavekvarteret og den sydlige del af Rungsted, der er i spil.

Til venstre Kløvervang 7, til højre nr. 9, som i dag ser sådan ud.

Til venstre Kløvervang 7, til højre nr. 9, som i dag ser sådan ud.

Politikerne bestemte

Sagen er i Peter Antonsens øjne også et slags stilskifte i forholdet mellem politikere og administration. I én af sagerne - en ansøgning om at ændre Rungsted Strandvej 45 fra et én- til et tofamiliehus - anbefalede administrationen direkte politikerne at sige ja til byggeriet. Administrationen argumenterede for, at der ikke er noget i de eksisterende forhold, der kunne forhindre byggeriet. Og henviste blandt andet også til, at der i forvejen er givet en række tilladelser til tofamiliehuse i området.
Kommunen har derfor i sin korrespondance med bygherren antydet, at vedkommende godt kunne regne med at få tilladelsen.
Politikerne i MPU ville det dog anderledes: De nedlagde § 14 forbud mod denne ansøgning og tre andre - og udvidede 'forbudszonen' til også at omfatte huse vest for strandvejen.
“Vi har i nogle enkelte tilfælde - blandt andet i Folehavekvarteret - givet byggetilladelse med stor ulyst. Nu har antallet af store huse og tofamiliehuse taget en retning, ingen kan være interesseret i,” forklarer Peter Antonsen.

Dette syn bød sig fra Kløvervang 9 til nr. 7 i sensommeren 2015, da nr. 9 var ved at blive bygget.

Dette syn bød sig fra Kløvervang 9 til nr. 7 i sensommeren 2015, da nr. 9 var ved at blive bygget.

Plan over lokalplaner

Den nuværende formand er enig i, at der her er tale om et paradigmeskifte, som blandt andet er blevet muliggjort af debatten før og under valgkampen - og ikke mindst beslutningen om at afsætte to gange én million kroner til lokalplaner.
“Vi har i årevis fået tudet ørerne fulde af, at det er dyrt at lave lokalplaner. Nu er der andre signaler, og jeg har til det næste møde i MPU bedt om at få en plan over, hvor der skal laves lokalplaner,” siger Kristin Arendt til Ugebladet.

Det er bygninger som dette på Vibevang, politikerne nu vil se nærmere på med § 14-forbud. Foto: Susanne Bøye Hansen

Det er bygninger som dette på Vibevang, politikerne nu vil se nærmere på med § 14-forbud. Foto: Susanne Bøye Hansen

Planlovens § 14

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.
Forbuddet kan højst nedlægges for et år.
Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom.
Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.

Rungsted
Miljø- og planlægningsudvalget vedtog 22. juni et § 14-forbud mod tofamiliehuse i byplan 3 i den sydlige del af Rungsted i det villaområde i Smidstrup, der strækker sig fra øst for Rungsted Strandvej til kommunegrænsen i Vedbæk.
Det skete på baggrund af et tidligere forbud mod et byggeri på Fredheimvej 2B og et forbud mod tofamiliehuse i hele byplan 3.
Forbuddet er nu udvidet til området vest for Rungsted Strandvej.
Begrundelsen er at sikre områdets grønne og åbne karakter med grunde på mindst 2500 kvadratmeter og kun én bolig per grund.

Publiceret 16 January 2018 10:00