Lions Børnehuse koster endnu engang Hørsholm Kommune dyrt. Nu indstiller Økonomiudvalget at eftergive 5,1 millioner kroner af institutionenes gæld, og som voksede med 3,5 mio. kr. i 2017. Arkivfoto: Morten Timm

Lions Børnehuse koster endnu engang Hørsholm Kommune dyrt. Nu indstiller Økonomiudvalget at eftergive 5,1 millioner kroner af institutionenes gæld, og som voksede med 3,5 mio. kr. i 2017. Arkivfoto: Morten Timm

Lions Børnehuse udløser ny millionregning til Hørsholms borgere

Økonomiudvalget indstiller nu, at Lions Børnehuses gæld på 5,1 million kroner eftergives

Af
Morten Timm

Morten Timm

Det er ikke kun svindelsagen i Lions Børnehuse, der koster skatteyderne i Hørsholm millioner.

Nu er den tidligere ledelses manglende tilpasning af udgifterne årsag til, at der venter en ny millionregning til Hørsholm skatteborgere.

Underskuddet i Lions Børnehuse er nemlig i løbet af 2017 vokset med 3,5 millioner kroner fra 2,6 mio. kr. til nu 6,1 mio.

Og den stærkt voksende gæld fik torsdag Økonomiudvalget i Hørsholm til at indstille til kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune eftergiver de 5,1 millioner kroner af gælden.

Manglende tilpasning

Borgmester Morten Slotved erkender, at det er rigtig mange penge, men der er også tale om en helt unik sag uden fortilfælde i kommunen.

“Det er heller ikke noget, vi skal ud i igen,” forsikrer han overfor Ugebladet.

Det kæmpe underskud er opstået, fordi institutionerne gik ind i 2017 med en alt for høj personalenormering i forhold til børnetallet.

Dertil kom omkostninger ved sammenlægning af flere institutioner til den nye Regnbuen i Ådalsparken samt en række afskedigelser i forbindelse med opdagelsen af svindlen.

Borgmesteren vil ikke pege på nogen bestemt, men det er ifølge ham klart, at personalenormeringen burde have været tilpasset med udgangen af 2016.

“Det tager lang tid at opsige personale, og den nødvendige tilpasning er først sket i løbet af året,” siger Morten Slotved.

Højst usædvanligt

Sædvanligvis i Hørsholm Kommune overføres en eventuel gæld altid til næste budgetår, men denne sag er ekstraordinær, erkender Slotved.

”Det er en højst usædvanlig sag, som kræver en usædvanlig handling. Hørsholm Kommunes fokus er at sikre en fortsat stabil drift i de tre institutioner, så det aftalte serviceniveau kan fastholdes. Hvis vi bad de tre institutioner om at afvikle hele gælden på 6,1 millioner kroner, er vurderingen, at det ville påvirke de tre daginstitutioners drift i betydelig grad og i praksis gøre det vanskeligt at drive og tilbyde et attraktivt dagtilbud,” fastslår borgmesteren.

”Den situation ønsker vi ikke. Både nuværende børn og kommende børn og deres forældre skal opleve en god hverdag med økonomisk stabilitet, og derfor har Økonomiudvalget valgt at indstille til, at gælden bliver eftergivet.”

Sådan fordeles resten

Den resterende gæld på en million kroner fordeles på de tre institutioner, der før var samlet under det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse.

Fordelingen sker ud fra institutionernes størrelse og børnetal og betyder, at Regnbuen skal afdrage 430.000 kroner, Solhuset skal afdrage 420.000 kr og Løvehuset 150.000 kr.

Svindelsagen kom til offentlighedens kendskab i december 2016 og efterforskes fortsat igen af politiet efter en tur hos anklagemyndigheden.

Gældeftergivelsen vil blive behandlet på næste byrådsmøde mandag 19. marts, og en eventuel udbetaling fra Lions Børnehuses forsikring i anledning af sagen vil da tilfalde kommunekassen.

Sagen kort

Hørsholm Kommune konstaterede i sit almindelige løbende tilsyn med det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse økonomiske uregelmæssigheder i december 2016. Bestyrelsen i det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse meldte herefter de økonomiske uregelmæssigheder til politiet, og politiet efterforsker fortsat sagen. En person er sigtet.

Det blev også konstateret, at der eksisterede et overforbrug i det selvejende Institutionsområde Lions Børnehuse i form af mangelfuld personaletilpasningen i børnetallet.

Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune igangsatte i løbet af 2017 tre undersøgelser, der på forskellig vis skulle kaste grundigt lys over sagen, og en af konsekvenserne blev et styrket fokus på at løse de administrative opgaver og økonomistyringen på det selvejende daginstitutionsområde.

Den eksisterende konstruktion med ét samlet selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse er under ophævelse således, at der i stedet bliver etableret selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse.

Solhuset og Løvehuset vil i fremtiden blive to selvstændige selvejende institutioner. Regnbuen er blevet en kommunal institution.

Sagen kort

* Hørsholm Kommune konstaterede i sit almindelige løbende tilsyn med det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse økonomiske uregelmæssigheder i december 2016. Bestyrelsen i det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse meldte herefter de økonomiske uregelmæssigheder til politiet, og politiet efterforsker fortsat sagen. En person er sigtet.

* Det blev også konstateret, at der eksisterede et overforbrug i det selvejende Institutionsområde Lions Børnehuse i form af mangelfuld personaletilpasningen i børnetallet.

* Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune igangsatte i løbet af 2017 tre undersøgelser, der på forskellig vis skulle kaste grundigt lys over sagen, og en af konsekvenserne blev et styrket fokus på at løse de administrative opgaver og økonomistyringen på det selvejende daginstitutionsområde.

* Den eksisterende konstruktion med ét samlet selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse er under ophævelse således, at der i stedet bliver etableret selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse.

* Solhuset og Løvehuset vil i fremtiden blive to selvstændige selvejende institutioner. Regnbuen er blevet en kommunal institution.

Publiceret 09 March 2018 14:30