Ulvemosehuset ligger på den grund, hvor et konsortium med blandt andet den verdensberømte arkitekt Bjarne Ingels gerne vil bygge fremtidens seniorboliger. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Ulvemosehuset ligger på den grund, hvor et konsortium med blandt andet den verdensberømte arkitekt Bjarne Ingels gerne vil bygge fremtidens seniorboliger. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Freden aflyst:

Ny ballade om ny Rungsted-bydel

Borgmester trækker tæppet væk under åbenheden og stikker folk blår i øjnene, mener Venstres Annette Wiencken

Af
Fred Jacobsen

Efter nogle forhandlinger frem og tilbage endte mandagens byrådsmøde i fred, fordragelighed og enighed om, at nu starter man forfra omkring en helhedsplan for det meget omdiskuterede område omkring Rungsted Kyst Station.

Idyllen varede dog kun en kort stund og er nu erstattet af ærgrelse og tænders gnidsel.

“Vi beslutter at starte forfra - og så går borgmesteren ind og spekulerer i, hvad et bestemt område i helhedsplanen skal bruges til,” lyder kritikken fra Venstres gruppeformand Annette Wiencken, som tilføjer:

“Jeg synes, han trækker tæppet væk under beslutningen om åbenhed og stikker folk blår i øjnene om, at vi lytter.”

Baggrund for den nyopståede ballade er, at der på mandagens byrådsmøde blev lagt op til en helhedsplan for hele området omkring Rungsted Kyst Station. Inklusive det meget debatterede område Vestre Stationsvej, som omfatter Fritidshuset og daginstitutionen Ulvemosehuset. Oplægget var, at helhedsplanen skulle ligge klar til byrådets budgetkonference i august.

Ønsker mere tid

Det mente Venstre, Dansk Folkeparti (DF) og Liberal Alliance (LA) var for hurtigt og fik overtalt hele byrådet til at stemme for et ændringsforslag, så der nu skal foreligge et overblik over helhedsplanen til augustkonferencen, men at man giver sig tid til først at beslutte sig ved udgangen af 2018.

Det var det, der i fred, fordragelighed og enighed blev vedtaget - og at gøre det, borgmesteren i sin indledende tale til sagen understregede:

Bjarke Ingels på banen

“Vi skal gentænke området, så det går op i en højere enhed. Vi skal kunne diskutere alt, og alt skal være en mulighed. Vi skal lytte, og der skal være masser af debatmøder, workshops og meget involvering,” sagde borgmesteren.

Stor var derfor overraskelsen - og ikke mindst forargelsen - hos Annette Wiencken, DF's Glen Madsen (og nok også LA's Jakob Nybo, der dog havde meldt afbud til byrådsmødet på grund af sygdom), at kommunen i en pressemeddelelse samme dag under overskriften “Vi vil styrke en central, sammenhængende bydel ved Rungsted Kyst Station” offentliggør, at der i længere tid har været et tæt samarbejde med konsortiet MOMO bestående af arkitektformaet MOE A/S, Bjarke Ingels Group (BIG), MOMO Development og “en stærk investorkreds” om at bygge seniorboliger, der ifølge David Zahle, partner i BIG, sætter “en ny standard for, hvordan det ultimative seniorliv kan leves.”

Kommunen vælger således nu at offentliggøre, hvem der har været lavet en hensigtserklæring med om at udvikle denne del af området. Det er den hensigtserklæring, der i forbindelse med valgkampen var omgærdet af meget mystik og fortrolighed. Alle daværende byrådsmedlemmer havde kendskab til hensigtserklæringen, bakkede den ifølge borgmesteren op og blev pålagt en særlig tavshedspligt omkring erklæringen.

“Og derfor er vi i forhold til administrationens pressemeddelelse ærgerlige over, at borgmesteren alligevel spekulerer i anvendelse af området. Det mener vi er alt for tidligt,” lyder kritikken blandt andet fra Annette Wiencken, Glen Madsen og Jakob Nybo.

Forargelsen forstærkes yderligere af, at hensigtserklæringen bliver offentliggjort, selv om Morten Slotved i følge Ugebladets oplysninger på et lukket møde i byrådet fik nej til at gå videre med konsortiet MOMO, som var ude af billedet med beslutningen om at lave en helhedsplan.

“Det er dybt beklageligt, at denne del så fremhæves alligevel. Folk skal jo have tillid til, at vi lytter,” siger Annette Wiencken til Ugebladet.

Dokumentation


Her kan du læse hele den pressemeddelelse, Hørsholm Kommune udsendte umiddelbart efter mandagens byrådsmøde, hvor der var enighed om at sætte en helhedsplan i gang omkring Rungsted Kyst Station, så den ligger klar senest ved udganmgen af året:

 

Vi vil styrke en central, sammenhængende bydel ved Rungsted Kyst Station

En helhedsplan skal udløse et enormt udviklingspotentiale i området ved Rungsted Kyst station. ”Helhedsplanen skal få infrastruktur, boliger, handelsliv, skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter til at gå op i en højere enhed,” udtaler borgmesteren.

På baggrund af mange aktuelle udviklingsinteresser i området ved Rungsted Kyst Station, ønsker Kommunalbestyrelsen at igangsætte en helhedsplanlægning for området. En helhedsplan giver mulighed for at formulere en samlet vision for udvikling af stationsområdet, herunder byrumsmiljøet, grønne områder og vejstruktur, mv.

 ”Der er ikke nogen tvivl om, at vi kan opnå bedre sammenhænge og ikke mindst væsentlige kvalitetsforbedringer ved at koordinere udviklingsarbejdet i dette område. Udviklingen er allerede så småt i gang, men helhedsplanen skal nu hjælpe til at alle initiativer koordineres indenfor samme ramme,” udtaler borgmester Morten Slotved (C).

 En vision for området

En helhedsplan vil sætte retning for både private og kommunale arealer og interesser i området samt de efterfølgende initiativer, projekter og lokalplaner. Forberedelserne til et evt. salg af Vestre Stationsvej 12 m.fl., som i dag bl.a. omfatter Fritidshuset og Ulvemosehuset, vil derfor også indgå i visionsarbejdet for området.

”Vi skal have åbnet diskussionen op om, hvordan dette område skal udvikles. Og vi lægger i Kommunalbestyrelsen vægt på at være åbne og lydhøre over for alle input. Hvad er vores drømme? I Miljø- og Planlægningsudvalget vil vi gerne sikre en spændende og levende bydel omkring stationen, men hvordan vi får det, vil vi rigtig gerne høre fra borgere, grundejere, forældre, elever og samarbejdspartnere, m.fl. Vi vil meget gerne høre borgernes bidrag til det store billede,” siger formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Kristin Arendt.

 Der indledes nu en dialogproces med alle relevante interessenter, og dialogerne skal være gennemført inden udgangen af august 2018. Helhedsplanen præsenteres i udkast til Kommunalbestyrelsens konference i august 2018 og vedtages senest ved årsskiftet 2018/19.

 FAKTA – Hensigtserklæring

Hørsholm Kommune og konsortiet MOMO, bestående af rådgivende ingeniør - MOE A/S, arkitekt - Bjarke Ingels Group (BIG), projektudvikler - MOMO Development og en stærk investorkreds, har i længere tid arbejdet sammen om muligheden for at realisere projektet ”Senior Service Boliger” på Vestre Stationsvej 12, m.fl. i Rungsted Kyst. En ny boligform, der skal imødekomme den stærkt voksende generation af borgere, der ønsker at flytte i en mindre bolig af høj kvalitet, med god lokation og service. En boligform hvor der er rig mulighed for at leve en aktiv og social dagligdag med ligesindede.

 ”Målet er at skabe de ultimative rammer for at kunne leve et aktivt, socialt og meningsfyldt seniorliv. For os er det en enestående mulighed for at komme med vores bud på en moderne boligform til en voldsomt voksende befolkningsgruppes behov og ønsker om et aktivt liv i en kvalitetsbolig. Med erfaringer fra vores projekter i over 35 lande, benytter vi os af den viden vi har samlet og kan derfor udvikle en ejendom, der i harmoni med naturen og byen omkring Rungsted Station. Projektet kommer til at sætte en ny standard for, hvordan det ultimative seniorliv kan leves” udtaler David Zahle, Partner Bjarke Ingels Group (BIG).

 ”Vi har længe efterspurgt en ny type boliger, der er direkte henvendt til vores aktive seniorer med fokus på høj kvalitet og banebrydende arkitektur. Dette projekt imødekommer den stigende efterspørgsel, vi længe har oplevet, og samtidig frigives der også en boligmasse, der tiltrækker stærke børnefamilier. Projektet har løbende mødt politisk opbakning og er en meget interessant mulighed for området omkring Rungsted Kyst Station,” udtaler Borgmester Morten Slotved (C).

 På baggrund af undersøgelsesarbejdet med konsortiet MOMO ønsker Kommunalbestyrelsen hermed at åbne op for en helhedsplan for området, og MOMO bekræfter samtidig, at man fortsat ønsker at være en del af denne plan.

FAKTA – Velfærd frem for mursten

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2016-19 udviklings-og investeringsstrategien 'Velfærd frem for mursten'. Alle partier tilsluttede sig aftalen. Det indgår som grundlag for aftalen, at der kan ske salg af Vestre Stationsvej 12 m.fl. i Rungsted.

 Seks ud af syv partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 25. september 2017 en politisk aftale om budgettet for 2018 – 2021. Aftalen omfatter beslutning om, at der skal arbejdes videre med de konkrete planer for stationsområde Rungsted Kyst. Økonomiudvalget besluttede efterfølgende at der skal arbejdes videre med salgsforberedelserne af Vestre Stationsvej 12 m.fl.

Formålet med 'Velfærd frem for mursten' er at sikre bedre fysiske rammer for kommunens kernevelfærd, udnytte kommunens ejendomme mere effektivt og spare omkostninger på bygningsdrift.

Publiceret 22 March 2018 07:00