På denne grund på Strandvænget skal der bygges et tofamiliehus. Men det bil kommunen ikke tillade før der foreligger en lokalplan. Foto: Fred Jacobsen

På denne grund på Strandvænget skal der bygges et tofamiliehus. Men det bil kommunen ikke tillade før der foreligger en lokalplan. Foto: Fred Jacobsen

Lokalplan Rungsted Nord:

Som at spise en elefant i små bidder

Forbud mod nyt tofamiliehus på Strandvænget er et opgør med historiske regler for, hvor meget der må bygges i kvarteret

Af
Fred Jacobsen

Miljø- og planlægningsudvalg fortsætter sit 'commandoraid' gennem kommunen for at få styr på boligområder, hvor byggeri af store huse er løbet løbsk.

Nu er turen så kommet til byplan 6, som omfatter et stort område i den nordlige del af Rungsted.

“Jeg er godt klar over, det er en stor opgave. Det er som at spise en elefant i små bidder,” beskriver udvalgsformand Kristin Arendt (K) den opgave, hun og udvalget nu har kastet sig over.

Opgaven er, at der senest om et år skal foreligge en lokalplan for det område, der er omfattet af byplan 6, eller dele af den, som regulerer, hvor stort der må bygges.

Overholder regler

Det konkrete udgangspunkt er en ansøgning om at bygge et tofamiliehus på adressen Strandvænget 21 på to etager, ca. 12 meter højt, som skal rumme to lejligheder, som hver har et boligareal på 188 kvadratmeter.

I ansøgningen står, at det bebyggede areal på grunden er på 188 kvadratmeter og at det udgør en bebyggelsesgrad på 20 procent.

Bebyggelsesprocenten, hvor man i modsætning til bebyggelsesgraden regner alle de kvadratmeter med, hvor folk bor, er til gengæld på 40 procent.

Enormt og massivt

Byplan 6 har historisk opereret med bebyggelsesgrad - hvor meget et byggeri fylder i forhold til grundens størrelse - mens kommuneplanen opererer med bebyggelsesprocent.

Og den må i området højst være 25 procent for parcelhuse og 35 procent for rækkehuse.

“Selv om byggeriet overholder bebyggelsesgraden, er en bebyggelsesprocent på 40 enormt og massivt for et område, der mest består af tæt-lavt byggeri i halvandet plan,” fortæller Kristin Arendt.

Hun erkender, at det kan være svært for borgerne at finde sig til rette i de forskellige slags regler.

“Opgaven er stor. Vi skal lave en lokalplan, som folk forstår. Og som giver mening,” mener udvalgsformanden med henvisning til de to beskrevne måder at anskue et boligbyggeri på.

Ét år fra nu

Med beslutningen om at nedlægge et § 14-forbud mod tofamiliehuset på Strandvænget går udvalget imod administrationens indstilling.

Den gik på at give tilladelse, fordi ansøgningen overholder reglerne i byplan og bygningsreglementet.

Af baggrundsmaterialet til mødet i Miljø- og planlægningsudvalget fremgår det, at kvarteret omkring Strandvænget er udbygget sidst i 60'erne og primært består af byggeri i én etage.

“Der er dog i nyere tid bygget enkelte huse i halvanden eller to etager. Generelt fremstår kvarteret dog i én etage i forskellige byggestile,” lyder beskrivelsen.

null

Publiceret 17 April 2018 14:45