Oluf Ravn er ny formand for Hørsholm Gågadeforening.

Oluf Ravn er ny formand for Hørsholm Gågadeforening.

Ny gågadeformand:

Der skal mere handel til Hørsholm

Oluf Ravn ser det ikke som en ulempe, at han ikke er forretningsdrivende

Af
Fred Jacobsen

formandsskifte Efter pølsemanden Jacob Schulze og senest Erik Lyngsøe, som begge driver forretning i Hørsholms gågade, bliver det en person med en helt anden baggrund, der nu skal stå i spidsen for Hørsholm Gågadeforening. Generalforsamlingen har valgt den 70-årige pensionist Oluf Ravn til ny formand. Han driver ikke forretning i gågaden, men har en beggrund som jurist. Han har tidligere været kommunaldirektør i Midtdjurs Kommune og har også haft ledende stillinger i det private erhvervsliv. Aktuelt er Oluf Ravn formand for Nordsjællands Erhvervsmentorer og mener derfor, at han også har den kommercielle baggrund for at udføre hvervet. Han ser det derfor ikke som en ulempe, at han ikke kommer fra det forretningsdrivendes egne rækker. “Jeg tror ikke, det er et stort problem. Jeg skal jo ikke røre ved noget i de enkelte forretninger,” siger Oluf Ravn, der blev opfordret til at stille op, da Erik Lyngsøe ikke ønskede at fortsætte.

Skæv handelsbalance

Han mener, at det måske kan være en fordel, at han ikke er en del af det daglige forretningsliv i det univers, han nu står i spidsen for. “Jeg stillede ikke op med en specifik strategi. Det er dog helt sikkert, at det marked, vi skal gå efter, skal være til mere end bare Hørsholm,” siger han og begrunder det med ’handelsbalancetal’ fra analyser fra Institut for Centerplanlægning. Her ser han, at Hørsholm i årene mellem 1998 og 2016 har mistet noget af sin attraktion: Når der i 1998 var et ’overskud’ på handelsbalancen - forstået på den måde, at der var flere, der handlede i byen end der var kundegrundlag til - er der nu et ’underskud’. I årene er der således flere, der handler uden for byen. På dagligvareområdet var der i 1998 et indeks på 103, nu er det på 98. På udvalgsvarerne ser tallene mere alarmerende ud, idet der på det område er tale en nedgang fra indeks 103 til 95. “På den måde er der forsvundet for ca. 200 millioner kr. ud af handlen i Hørsholm. Det, vi skal finde ud af, er grundlaget for denne udvikling. Hvis vi ikke ved det, ved vi heller ikke, hvad der skal gøres ved det,” lyder det fra Oluf Ravn.

Analyse til 700.000 kr.

Den viden skal efter hans opfattelse skaffes via en analyse. Sådan en koster den nette sum af små 700.000 kr., så for den nye formand handler det om at få samlet tropperne, så analysen kan finansieres. “Jeg mener, det er ejerne, lejerne og kommunen, der skal gå sammen om dette, så vi kan se, hvad problemstillingerne er,” siger Oluf Ravn til Ugebladet.

Skal arbejde sammen

I november stillede han op til kommunalvalget for Venstre, men kom ikke ind i byrådet. Selv om han siger, at hans nye formandsarbejde “ligger i forlængelse” af det fokus, Venstre - blandt andet i valgkampen - har lagt på detailhandelsens udvikling i Hørsholm - og mener, at formandsposten er “en platform for det, Venstres egne analyser har peget på” - advarer han mod, at der går “politisk fnidder” i det arbejde, han nu har påtaget sig. “Jeg skal varetage gågadens interesser. Og i langt de fleste tilfælde vil der intet modsætningsforhold være. Det vigtige er, at vi arbejder sammen,” siger Oluf Ravn med henvisning til, at partierne bag konstitueringsaftalen i byrådet (Konservative, Socialdemokrater og Radikale) for nylig lancerede deres strategi for, hvordan Hørsholms bymidte skal udvikles.

Publiceret 01 May 2018 09:41