Handelsforeningerne i Hørsholm bakker op om politikernes planer om at give bymidten mere liv. Arkivfoto

Handelsforeningerne i Hørsholm bakker op om politikernes planer om at give bymidten mere liv. Arkivfoto

DEBAT:

Det haster med ’Det nye byliv’

Af
Lisbeth Dalgaard - Kongevejscentret

Oluf Ravn - Hørsholm Gågade

Birger Iversen - Hørsholm Midtpunkt

Jens-Peter Rasmussen - Rungsted Bytorv

Knud E. Nordby - Rungsted Havn

Jens Jakobsen - Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn

I de sidste dage har Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet bragt udtalelser fra flere medlemmer af kommunalbestyrelsen om, at de brændende ønsker at fremme byudviklingen i Hørsholm. For detailhandelen har dette været et ønske, man har arbejdet for igennem flere år. Detailhandelen og erhvervslivet støtter derfor fuldt ud op bag dette. Det haster med at komme i arbejdstøjet! For detailhandelen, og det øvrige erhvervsliv i Hørsholm Kommune, er det vigtigt, at hele kommunalbestyrelsen, med borgmester Morten Slotved for bordenden, med sin kommunalbestyrelse og sit embedsværk, har fokus på at lede processen til, at den nødvendige byudvikling af vores by bliver en succes. Nu er det ikke ord, men handling, på basis af viden der tæller. Det medfører, at Hørsholm skal genskabe nye og tidssvarende tilbud til sine brugere for at fastholde glæden ved at gøre sine indkøb i Hørsholm. For detailhandelen er det et skarpt ønske at skabe Hørsholm som en super kommune, med et attraktivt handelsliv og dermed et levende byliv. Vi starter ikke fra nul. Vi har en by med et fungerende kulturtilbud, der dog mangler flere oplevelsestilbud. Vi skal arbejde hårdt på at fastholde borgernes indkøb og samtidigt tiltrække nye kunder fra nabokommunerne Fredensborg og Rudersdal. At udvikle, eller genskabe, en bymidte er en udfordring, der kræver stor viden, ledelse og forståelse for borgernes behov og ønsker, her og nu og i fremtiden. Ved at opdele den overordnede byudviklingsstrategi i delstrategier for hvert byområde i kommunen bliver gennemførelsen af udviklingen nemmere for alle interessenter at godkende og efterfølgende at implementere. Vi har fra dialogmødet, arrangeret af Erhvervsrådets aktivitetsudvalg, inddraget borgerne, detailhandelen, ejendomsejerne, øvrige erhvervsliv og kulturlivet. De mange ideer og tilsagn skal eksekveres snarest. Derfor foreslår detailhandelen et kickoff møde inden sommerferien, hvor kommunen og politikerne fremlægger deres plan for at udvikle/genskabe en attraktiv bymidte: Hvordan skabes det rette beslutningsgrundlag, den rigtige vision og den rigtige byudvikling, som imødekommer borgernes behov og ønsker samt kommunens langsigtede udviklingsplan, her og nu og i fremtiden. Desuden foreslår vi en her og nu analyse af fremtidens urbanisering af en by som Hørsholm. Handelsforeningerne for detailhandelen ser frem til samarbejdet omkring udviklingsprocessen til ”Det nye Byliv i Hørsholm”, der bringer Hørsholm på landkortet, som den mest attraktive boligkommune, tiltrækker indkøb fra nabokommunerne samt fastholder kundernes indkøb i vores by.

Publiceret 04 May 2018 08:30