Borgere i Hørsholm har en tendens til oftere at trække en flaske op end i nabokommunerne. Foto:Mostphotos

Borgere i Hørsholm har en tendens til oftere at trække en flaske op end i nabokommunerne. Foto:Mostphotos

Hørsholm drikker for meget, sidder for meget stille og har stress

Rapport om sundhedsprofil i Region Hovedstaden afslører nedslående udviklinger i Hørsholm

Af
Fred Jacobsen

Når borgere i Hørsholm skal svare på spørgsmålet 'Hvordan har du det?', svarer de fleste, at de sådan set har det godt. Går man imidlertid længere ned i svarere viser det sig, at alkoholforbruget er større end i nabokommunerne, at for mange er fysisk inaktive og at flere mistrives, blandt andet på grund af stress.

Det er, hvad der er nogle af resultaterne fra analysen 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden.

Det er ikke så godt, mener Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedsudvalget. I en pressemeddelelse siger han, at det er “meget bekymrende, at vi ser en negativ udvikling i risikabel sundhedsadfærd, både i forhold til alkohol – især hvor der er børn involveret – og i forhold til fysisk inaktivitet og mental sundhed. Udviklingen fortæller mig, at vi har en stor opgave foran os i Sundhedsudvalget.”

Foretrækker bilen

I den positive ende tæller, at 88 procent af borgerne vurderer, at deres helbred er godt, vældig godt eller fremragende. Det er en anelse færre end i 2013, men dog mere positivt end i nabokommunerne.

Værre ser det ud med den fysiske aktivitet. En stor del af borgerne i Hørsholm har meget stillesiddende tid i bilen eller foran en skærm. 63 procent svarer, at de bruger meget tid på den slags. Hver tredje mand og kvinde oplyser, at de vælger bil frem for cykel eller gåben, når de bevæger sig rundt. Til sammenligning svarer hver femte i hele Region Hovedstaden, at de har det sådan.

Hver femte drikker

Flere i Hørsholm end i nabokommunerne drikker mere end de anbefalede henholdsvis 21 (mænd) og 14 (kvinder) genstande om ugen - og andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighed steg fra 17 procent i 2013 til 19 procent i 2017. Det er ligeledes flere end regionsgennemsnittet på 16 %.

Det bekymrer også, at der i 2017 er 16 procent i Hørsholm med risikabel alkoholadfærd, der bor sammen med børn. Det er steget fra 10 procent siden 2013 og højere end regionsgennemsnittet på 12 procent.

Flere unge begynder at ryge

Hvor der samlet set ses en lille stigning i antallet af dagligrygere i Region Hovedstaden, ses der i Hørsholm et lille fald i antallet af borgere, der ryger dagligt. Når rygningen alligevel giver anledning til panderynker, er det fordi der fra 2010 til 2013 var et markant fald i regionen i antallet af rygere hos både mænd og kvinder og på tværs af alle aldersgrupper. I den nye rapport ses nu igen en stigning hos de 16-44 årige, mens der for dem over 45 år fortsat ses et fald i forekomsten af dem, der ryger dagligt.

Hver femte oplever stress

Generelt ses der i regionen en stigning i forekomsten af stress og svage relationer. Det billede ses også i Hørsholm, hvor hver fjerde kvinde i den nye undersøgelse svarer, at hun oplever et højt stressniveau - i 2013 var det hver femte. I aldersgruppen 16-34 årige er det tæt på hver tredje, der i 2017 svarer, at de er stressede. Samlet set oplever 21 % af kommunens borgere et højt stressniveau i 2017, hvor det i 2013 kun var 16 %.

Fakta

* I løbet af foråret 2017 besvarede 1.436 borgere i Hørsholm 100 spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen 'Hvordan har du det? 2017'.
* Rapporten hedder Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017.
* Spørgeskemaundersøgelsen omhandler borgere på 16 år og derover og gentages hvert fjerde år.
Det er fjerde gang sundhedsprofilen udkommer.

Publiceret 14 May 2018 11:00