Der tilsås særlige bivenlige blomsterblandinger i Hørsholm, så man kan nyde bier, blomster og andre insekter - og pluk gerne en buket med hjem.

Der tilsås særlige bivenlige blomsterblandinger i Hørsholm, så man kan nyde bier, blomster og andre insekter - og pluk gerne en buket med hjem.

Hørsholm bliver til bivenlig kommune

Kommunale arealer på samlet 17.000 m² tilsåes nu med blomster

Af
Morten Timm

Morten Timm

Sur, sur, sur, lille bi omkring. Hørsholm Kommune gør nu en ekstra indsats for at skabe bedre forhold for de honningproducerede insekter og blive certificeret som bivenlig kommune. For i løbet af de kommende uger vil i alt 17.000 m² kommunale arealer i Hørsholm blive tilsået med blomster til glæde for både bier og mennesker. Det er på opfordring fra den lokale biavlerforening, at kommunen nu sætter ind. Tiltaget vil give flere blomster, mere føde til bierne og rigere dyreliv i kommunen, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse. Og bier er nødvendige for bestøvning af planter i haver, på marker og i naturen “Det glæder os meget, at Hørsholm Kommune gør en aktiv indsats for at sikre bierne gode levevilkår. Vilde bier er i tilbagegang i Danmark på grund af færre levesteder og anvendelse af insektgifte. De kommende blomsterenge vil glæde både honningbier, vilde bier og mennesker.” siger en glad formand for Hørsholm og Omegns Biavlerforening, Ole Michael Jensen.

Seks blomsterområder

De i alt 17.000 m² kommunale arealer er fordelt på seks lokaliteter: PH Park, Ewalds Høj, Folehave Overdrev, grønt areal nær Hørsholm Rådhus, hjørnet af Bukkeballevej/Sophienbergvej/Hestehaven samt hjørnet af Bolbrovej/Fredensvej. I første omgang vil arealerne se lidt underlige og ’vilde’ ud, men inden sommeren er over os, vil de smukkeste blomsterenge vokse frem til glæde for både bier og mennesker. Du kan læse mere om certificeringen som bivenlig kommune: www.biavl.dk/bivenlig/kommune/

Publiceret 17 May 2018 08:00