Borgmester Morten Slotved kom egentlig for at lytte, men måtte svare på et hav af spørgsmål. Fotos: Fred Jacobsen

Borgmester Morten Slotved kom egentlig for at lytte, men måtte svare på et hav af spørgsmål. Fotos: Fred Jacobsen

Klar melding fra Rungsted:

Lad os være i fred

Borgermøde om helhedsplan i Rungsteds stationsområde handlede om æstetik og om at bevare det, der er

Af
Fred Jacobsen

På et tidspunkt under torsdagens borgermøde om området omkring Rungsted Kyst Station virkede det, som om Kristin Arendt var ved at løbe tør for tålmodighed.

Hun rejste sig, tog mikrofonen, og sagde:

“Hvis det eneste, I vil, er, at Ulvemosehuset og Fritidshuset skal bevares, går jeg ikke klogere herfra,” lød det i et forsøg på at sparke liv i visioner om, hvordan borgere, foreninger og andre interessenter i området gerne ser, det udvikle sig.

Den konservative formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) forsøgte så selv at inspirere til en snak om p-pladser, institutionspladser, rekreative grønne områder og om, hvordan man kan koble området sammen med havnen og Karen Blixen Museet.

“Jeg vil gerne vide, hvad I vil udvikle på,” lød udvalgsformandens lidt desperate opfordring til forsamlingen til at fortælle om, hvad man vil, i stedet for at fortælle, hvad man ikke vil.

Det man ikke vil

Det man ikke vil fyldte en stor del af det velbesøgte to timer lange møde i Rungsted Skoles aula, som en gruppe borgere i området havde taget initiativ til, fordi de fornemmede, der var så meget snak om, hvad der kan komme til at ske, at de ønsker klarhed.

En repræsentant for 19 husstande i Rungsted Park opsummerede på mange måder essensen af denne sidste majaften:

“Vi vil bevare det, vi har. Lad vores område være i fred.”

Dirigent Mikael Bernhoft, Kristin Arendt og Morten Slotved i dialog på dialogmøde.

Dirigent Mikael Bernhoft, Kristin Arendt og Morten Slotved i dialog på dialogmøde.

Tænk i æstetik

Og mange var enige med Rungsted Golfklubs formand, Morten Eldrup-Jørgensen, da han fastslog, at “100 lejligheder flyver ikke” og advarede kommunen mod at have for meget “developer- og investorfokus” og i stedet skal tænke i æstetik.

“Det er vigtigt, at I politikere tager styringen,” sagde han til de mange byrådsmedlemmer, der havde valgt at gå til borgermøde på denne sommervarme torsdag aften.

Morten Eldrup-Jørgensen kvitterede for, at “katastrofen var blevet forhindret” i og med at borgmester Morten Slotved (K) på opfordring fra dirigent Mikael Bernhoft oplyste, at alle hidtidige planer for stationsområdet er taget af bordet.

ungsted Skoles aula var godt fyldt op til borgernes egen borgermøde.

ungsted Skoles aula var godt fyldt op til borgernes egen borgermøde.

Vi lyttede ikke

“Vi lyttede ikke til, hvad der skete. Derfor er alle planer aflyst. Nu skal vi lytte, så kom med input,” sagde Slotved og bidrog selv med en retoriske spørgsmål-svar-seance:

“Er en helhedsplan det samme som en lokalplan? Nej! Er tidsplanen bindende? Nej. Der kan gå fem år, inden der sker noget i området. Var der en hensigtserklæring? Ja. Den er lagt ned. Der er ingen juridiske bindinger. Er Fritidshuset og Ulvemosehuset til salg? Nej. Ikke endnu,” lød hans svar på en række bekymrede spørgsmål.

Ikke mindst tiden spiller en rolle, fordi kommunen har en ambition om, at der til byrådets augustkonference 24.-25. august skal foreligge et overblik over, hvordan der kan udvikles i området og en egentlig plan ved udgangen af 2018. Det mente mange var lige snært nok.

Udkantshørsholm

Der var dog også ønsker om udvikling. Som udtrykt af Jens-Peter Rasmussen, formand for Rungsted Handels- og Erhvervsforening.

“Rungsted ligger i Udkantshørsholm og har ført en lidt slumrende tilværelse. Vi skal have udvikling og ikke afvikling,” mente Rasmussen, der specielt pegede på p-pladser.

“Og skal der ikke være lejligheder på DSB's grund på Østre Stationsvej, så kan man jo bygge et æstetisk P-huse,” mente han.

Charlotte von Haffner, som er en af initiativtagerne til borgermødet, advarede imod at bygge for mange boliger til ældre, som der var planer om i forbindelse med hensigtserklæringen med konsortiet MOMO.

“Vi skal ikke have 100 lejligheder, som 75-årige flytter ind i. Om 15 år er de 90, og så risikerer vi, det bliver et plejehjemsområde hernede,” sagde Charlotte von Haffner og fremhævede behovet for, at der også flytter andre end ældre til området.

Hørsholm Kommune har selv indkaldt til et borgermøde om stationsområdet i Rungsted mandag 11. juni kl. 17-19 i Rungsted Skoles gymnastiksal.

Publiceret 02 June 2018 10:00