Badevandskvaliteten ved Flakvedrenden og Bækrenden et par kilometer syd for Rungsted Havn er så dårlig, at Hørsholm Kommune fraråder al badning, men ikker her på Rungsted Strand, hvor vandkvaliteten er i orden og ikke fejler noget. Arkivfoto

Badevandskvaliteten ved Flakvedrenden og Bækrenden et par kilometer syd for Rungsted Havn er så dårlig, at Hørsholm Kommune fraråder al badning, men ikker her på Rungsted Strand, hvor vandkvaliteten er i orden og ikke fejler noget. Arkivfoto

Dårligt badevand i Rungsted er et mysterium

I flere år har Hørsholm Kommune forsøgt at finde kilderne til dårlige vandkvalitet i det sydlige Rungsted, hvor al badning frarådes

Af
Morten Timm

Morten Timm

I Danmark kan vi bryste os af badevand i god kvalitet - og højere end gennemsnittet i Europa.

Men der er otte steder i Danmark med dårligt badevand, og to af dem ligger i Rungsted. Placeret med få hundrede meters mellemrum et par kilometer syd for Rungsted Havn. Det viser den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur.

Problemet med dårligt badevand i det sydlige Rungsted er dog ikke nyt. Siden 2010 og senest fra 2014 har Hørsholm Kommune haft stor fokus på sagen. Dog uden at være kommet afgørende nærmere en løsning, og det frustrerer civilingeniør Troels Vastrup i kommunens miljøafdeling.

“Vi er ved at være super trætte af det. For vi har brugt megen tid og kræfter på det. Vi har fået lavet dyre analyser, men det har ikke givet noget resultat, vi kan bruge. Så lige nu er det lidt af et mysterium, hvorfor badevandskvalitet bliver ved med at være så dårligt, trods de store forbedringer der er sket i området. Men vi må blive ved med at lede,” siger Troels Vastrup til Ugebladet.

Nok flere årsager

Det er udløbene fra Flakvadrenden og Bækrenden til Øresund, der volder besvær. Der har altid været målt forringet badevandskvalitet efter kraftige regnskyl, og det overrasker ikke miljøafdelingen, men det er vandmålinger uden for perioder med kraftig regn, hvor der er påvist for store mængder Coli-bakterier, der giver grå hår i hovedet hos kommunens miljøingeniør.

“Vi kan simpelt hen ikke finde ud af, hvor de bakterieforekomster kommer fra. Det kan for dens sags skyld også skyldes dyr og fugle,” fastslår Troels Vastrup.

Uden at have dokumentation for det, tror han selv, at årsagen til bakterieforureningen skal findes i en række utætte sektioner af kloaksystemet, ligesom der må være flere fejlkoblinger fra private grundejere, hvor spildevandet er koblet til overfladevandet.

“Det er også usikkert, om der er en række ukloakerede bygninger i Rungsted, hvor spildevandet løber direkte ud i vandløbene,” oplyser Troels Vastrup, men understreger.

“Det er vigtigt for os at sige, at vi har gjort de samme ting her som i resten af kommunen. Det betyder, at vi systematisk er gået efter de mest sandsynlige og potentielt største kilder, som fx har ført til en lang række forbedringer med lukkede eller forbedrede overløbsbygværker, bedre udnyttelse af kloaksystemet og forsinkelsesbassiner”.

Hørsholm Kommune overvejer at sætte skilte op med ‘Badning frarådes’ et stykke for Rungsted Havn, hvor Flakvedrenden og Blåvandsrenden løber ud og vandet gennem flere år indeholder for mange E-coli bakteirer. Det gælder dog ikke her ved Rungsted Strand, hvor badevandet er godt. Arkivfoto

Hørsholm Kommune overvejer at sætte skilte op med ‘Badning frarådes’ et stykke for Rungsted Havn, hvor Flakvedrenden og Blåvandsrenden løber ud og vandet gennem flere år indeholder for mange E-coli bakteirer. Det gælder dog ikke her ved Rungsted Strand, hvor badevandet er godt. Arkivfoto

Fraråder badning

Med det varme og flotte maj-vejr er der sat turbo på badesæsonen, og Hørsholm Kommune har netop fået lavet nye ekstra målinger ved de to udløb, og til deres overraskelse viser de en god kvalitet. Men det får ikke kommunen til afblæse alarmen.

“På trods af det, vælger vi at være forsigtige og har derfor fra 1. juni (hvor badesæsonen officielt åbner) valgt at fraråde badning via den officielle badevandsprofil, hvor der gult advarselsflag,” siger Troels Vastrup. Samtidig overvejes det om der skal opsættes skilte de pågældende steder, der heldigvis ikke har den store offentlige søgning, da de ligger foran en række villaer.

Du kan tjekke badevandskvaliteten på badevand.dk eller via en app - og heldigvis er vandet ved Rungsted Strand af god kvalitet.

null

Publiceret 05 June 2018 10:30