Der var gang i snakken i grupperne på borgermødet om Rungsted Kyst Stations-område. Foto: Morten Timm

Der var gang i snakken i grupperne på borgermødet om Rungsted Kyst Stations-område. Foto: Morten Timm

"Ja, vi begik en fejl, og nu starter vi forfra og kigger frem"

Udvalgsformand Kristin Arendt og borgmester Morten Slotved beklagede på borgermøde efterårets forløb med helhedsplan for Rungsted og rakte hænderne frem til forsoning

Af
Morten Timm

Mange flere Rungstedborgere end de 70 tilmeldte troppede op til sidste uges borgermøde om den kommende helhedsplan for Rungsted Stationsområde, og der måtte trækkes ekstra borde og stole ind i den propfyldte sal på Rungsted Skole.

Her var de fremmødte borgere vidne til, at formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt (K) lagde sig fladt ned og undskyldte for det forløb i efteråret, hvor et salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset samt planerne for området vakte stor vrede blandt Rungstedborgerne.

"Jeg har i aften oplevet en stor vrede hos mange, og jeg anerkender, at efterårets proces var for lukket og den har skabt mistillid. Det var ikke rigtigt, at vi skulle udvikle noget uden at høre jer. Her begik vi en fejl, men nu må starte forfra og kigge frem og finde ud af, hvordan vi bevarer de værdier og den kultur, der er her i Rungsted," kom det ærligt fra udvalgsformanden, da borgermødet blev rundet af.

Det var ikke rigtigt, at vi skulle udvikle noget uden at høre jer...

Også borgmester Morten Slotved rakte en hånd frem til forsamlingen.

"Ja, vi har brug for flere borgermøder, og den tidsplan, vi har arbejdet med, skal vi tage det mere roligt med, så I og alle andre får tid til at sidde hjemme og snakke om, hvordan I mener området skal udvikles, og så indkalder vi til nyt borgermøde i begyndelsen af september," var Slotveds afslutningsbemærkning.

Det tog tydeligvis luften ud af frustrationerne hos mange af borgerne, der på falderebet kvitterede med klapsalver.

Borgmester Morten Slotved i samtale med en af de ivrige Rungstedborgere. Foto: Morten Timm

Borgmester Morten Slotved i samtale med en af de ivrige Rungstedborgere. Foto: Morten Timm

Ved mødets start erklærede han desuden, at 'alt i virkeligheden kan komme i spil' for at sikre fremtidens Rungsted - eller 'Vores Rungsted', som Slotved udtrykte det. Endnu en gang gjorde han det klart, at der ikke er nogen hensigtserklæring i forhold til udvikling af området, og det nu handler om at skabe en vision og en fysisk plan som fremtidigt styringsværktøj. Og det er med fuld villighed til åben dialog, hvor alle borgere kan komme med input, understregede borgmesteren.

Det fik en borger til at tage ordet og igen slå fast, at det handler om at bevare Rungsted med de åndehuller, der er. Det er ikke for, at det hele skal asfalteres og bebygges tæt. Det hele skal ikke udvikles, meddelte borgeren.

Intens gruppearbejde

Og input var det præcis det, deltagerne på borgermødet blev sat til at komme med, da den stod på gruppearbejde ved bordene, hvor de hver med deres facilitator skulle skrive om 'udfordringerne' og 'kvaliteterne' ved Rungsted-området.

På den time, som grupperne fik, gik snakken lystigt ved bordene. Blandt udfordringerne var 'mangel på parkeringspladser' et af de gennemgående input. At der mangler legepladser og opholdsmuligheder for børnefamilier, at der er for meget trafik, at der brug for bedre cykelforhold og der mangler liv omkring stationen.

På tavlerne blev der skrevet input om Rungsteds kvaliteter og Rungsteds udfordringer. Foto: Morten Timm

På tavlerne blev der skrevet input om Rungsteds kvaliteter og Rungsteds udfordringer. Foto: Morten Timm

Vi skal satse på de unge, ikke på de gamle...

Blandt de konkrete bud, der kom frem, var f.eks. at lave Fritidshuset om til et kulturhus eller et hotel. At en boligfortætning skal ske ved lav bebyggelse, at der holdes fokus på naturen og miljøet, at man tænker ældreboliger og børneinstitutioner ind i den samlede plan.

Men Kystbanen var også centralt i mange borgeres opfattelse.

"Vi skal satse på de unge, ikke på de gamle. Det vigtigste for at tiltrække børnefamilier er toget. Ellers dør Rungsted," sagde Kirsten Rosendahl og foreslog med sin sidekammerat, at Fritidshuset meget passende kunne laves til kollegium for at holde på de unge.

Kritik af proces

Det var dog ikke alle fremmødte, der hilste processen med gruppearbejde velkomment. En af dem var Morten Eldrup Jørgensen, der syntes, det virkede forkert at invitere til borgermøde uden at fortælle, at man skal sidde i grupper.

"Ingen er jo forberedt på det - og så skal man sidde og komme med input til en plan uden at man har kunnet sidde og tænke tingene igennem derhjemme. Det er ikke optimalt," mente Morten Eldrup Jørgensen, der i øvrigt er tidligere medlem af Hørshol Kommunalbestyrelse.

En del af de nuværende byrådsmedlemmer var også tilstede på sidste uges borgermøde og lyttede flittigt med på de mange input.

På post-it lapper blevet der skrevet gode idéer til, hvordan fremtidens Rungsted skal formes. Foto: Morten Timm

På post-it lapper blevet der skrevet gode idéer til, hvordan fremtidens Rungsted skal formes. Foto: Morten Timm

V: Det hele udtryk er vigtigt

En af dem var Venstres Annette Wiencken.

"Efter flere visionsmøder og mange dialoger med borgere og interessenter i området er det tydeligt, at der er en udpræget stemning for at værne om det særlige miljø, som vi kender i Rungsted Øst. Den opfattelse deler vi i Venstre og mener, at Ulvemosehuset skal blive stående af hensyn til områdets karakter, samt at det er muligt at finde en anden og mere aktivitetsskabende anvendelse af Fritidshuset, men at bygningens karakter bør bevares. Enten i form af en renovering af den eksisterende bygning, eller hvis dette ikke er en mulighed, at der bygges en ny bygning i samme stil og samme volumen som Fritidshuset," meddelte Venstres gruppeformand til Ugebladet.

Der er en udpræget stemning for at værne om det særlige miljø, som vi kender i Rungsted Øst...

Hun slog endvidere fast, at områdets hele udtryk er vigtig for Rungsted, som en markant del af Hørsholm.

"Vi skal arbejde seriøst og grundigt med at finde en løsning, der både kan tilfredsstille ønsket om at respektere området og at finde en løsning på de udfordringer, der skal tilgodese borgernes behov både nu og i fremtiden. Det handler om flere institutionspladser, infrastruktur, parkeringspladser og sidst – men ikke mindst - pendlertrafik til og fra stationen der kan sikre, at Rungsted Kyst station forbliver et reelt servicetilbud for pendlerne".

Publiceret 18 June 2018 12:00