Borgermødet trak mange af Folehavekvarteres beboere til rådhusets kantine. Foto: Fred Jacobsen

Borgermødet trak mange af Folehavekvarteres beboere til rådhusets kantine. Foto: Fred Jacobsen

"I skal tilgodese borgerne - ikke spekulanterne"

Borgermøde om Folehavekvarteret: En aften om at bevare det nuværende og fremme udviklingen

Af
Fred Jacobsen

FOLEHAVEKVARTERET "Jeg ser gerne, at I tilgodeser de borgere, der bor i kvarteret - ikke spekulanterne. Derfor skal I hellere lave lidt strengere regler. Jeg håber virkelig, at I støtter dem, der allerede bor i området."

Med disse ord repræsenterede Camilla Kann Fjeldsøe, der bor på Gøgevang, en stor del af de mange beboere fra Folehavekvarteret, der torsdag aften var mødt op i rådhusets kantine for at deltage i et borgermøde forud for en kommende lokalplan for området, som Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) har besluttet at sætte i værk.

På den anden side var der synspunktet fra Allan Nørager fra Søvang:

"Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Hørsholm. Husk på, at der i dag er flere sammenbragte familier, og de kræver plads. Der er en del huse, som folk flytter fra, når de bliver ældre. Hvorfor skal man så ikke have lov til at bygge i to plan? Jeg synes under alle omstændigheder, at når I i kommunen nu er så gode til at bruge penge på rådgivere, så tag dog fat i sagkundskaben til at hjælpe til her," lød budskabet.

Det var her, diskussionen stod: Mellem at bevare det eksisterende udtryk i boligkvarteret og samtidigt sikre, at det også er attraktivt for ny at flytte dertil.

Mød to etager med forbud

Planen er ifølge Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, at udarbejde en samlet lokalplan for Folehavekvarteret, som pudsigt nok i kommuneplansammenhæng benævnes Gøgevangskvarteret. Området omfatter forskellige delområder, hvor der nu, uden lokalplan, er forskellige servitutter og bestemmelser, der på forskellig måde beskriver, hvilken slags boliger der må bygges: Nogle steder må der bygges i to etager, andre steder i halvanden, andre steder i kun én etage. Og nogle steder er der beskrevet regler for taghældning, beplantning og andre detaljer.

Kristin Arendt byder velkommen til et velbesøgt borgermøde om en lokalplan for Folehavekvarteret. Foto: Fred Jacobsen

Kristin Arendt byder velkommen til et velbesøgt borgermøde om en lokalplan for Folehavekvarteret. Foto: Fred Jacobsen

Mange deltageres bekymring gik blandt andet på, om det i det hele taget er muligt at lave en lokalplan, der dækker det store og forskelligartede område.

"Vi har bygget i en forventning om, at der skal være huse i én etage. Måske kan I give os det løfte, at I fremover møder alle ansøgninger om at bygge i to etager med et § 14-forbud og en lokalplan," mente eksempelvis Henrik Moltke fra Lars Nielsens Vej.

Andre mente ikke, det er afgørende, om der bygges i ét eller to plan og at man "sagtens kan bygge store huse uden at genere nogen."

Der kan differentieres

Generne, der har været genstand for store diskussioner i kvarteret, er i denne sammenhæng indkig i naboernes haver og byggerier fra høje huse kviste, der går så tæt på skel, at dele af området mister sin grønne karakter.

Kristin Arendt understregede, at selv om det er planen at lave en lokalplan for hele kvarteret, så kan det godt lade sig gøre at differentiere og dele den op i forskellige zoner. Og hun fremhævede, at det med lokalplanen ikke er meningen at 'aflive' de eksisterende servitutter, men at få dem til at passe ind i den kommende lokalplan.

Hendes partifælle i Miljø- og planlægningsudvalget, Jan H. Klit, advarede imod kun at tænke i at bevare.

Godt naboskab i fare

"Vi må åbne op for noget udvikling her og der. Jeg ser hellere udvikling end afvikling," sagde han, mens en anden partifælle, Charlotte Kirchheiner, opfordrede kvarterets beboere til at være meget konkrete, når de nu indsender bemærkninger, idéer og ønsker til lokalplanen "så der bliver plads til forskellighed", som hun udtrykte det.

Venstres Anne Ehrenreich, ligeledes medlem af MPU, forbeholdt sig ret til lytte og først at tage stilling, når hun har drøftet sin holdning i partiet.

Fald i ejendomsværdi og godt naboskab var også et tema.

"Vores kvarter er kendetegnet ved godt naboskab, og man må ikke se bort fra, at sådan nogle store byggerier kan medføre nabostridigheder. Når der er det i området, kan også det betyde et fald i ejendomsværdi," mente således Søren Kampen, der bor på Kløvervang.

Allerede nu kan alle med interesse i Folehavekvarterets udvikling deltage i lokalplanprocessen med bidrag på adressen blivhoert_byudvikling@horsholm.dk. Når man skriver bidraget, skal der stå Gøgevangskvarteret i emnefeltet. Kommunen sætter nu gang i lokalplanen. Efter sommerferien vil Miljø- og Planlægningsudvalget behandle et forslag, som herefter sendes i høring.

Publiceret 25 June 2018 09:00