Solhuset er fortsat en del af Lions Børnehuse. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Solhuset er fortsat en del af Lions Børnehuse. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Sådan blev der snydt:

Hævede 45.000 kroner - købte for 1500

Den 46-årige kvindelige områdeleder af Lions Børnehuse tiltalt for mandatsvig af særlig grov karakter - risikerer fængsel op til 8 år

Af
Fred Jacobsen

Efter mere end halvandet års efterforskning nærmer svindelsagen i Lions Børnehuse sig nu en afslutning.

Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod den 46-årige tidligere områdeleder i Lions Børnehuse for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Hun risikerer fængsel op til otte år.

Tiltalen dækker ifølge anklagemyndigheden over, at den tidligere områdeleder i 295 tilfælde fra januar 2014 til november 2016 har købt ind til Lions Børnehuse, selv om indkøbene slet ikke fandt sted eller skete for egen interesse og vindings skyld. Hun fik derefter de beløb, hun købte ind for, refunderet på baggrund af de bilag, hun afleverede.

Sådan gjorde hun

De beløb var ofte meget større end det beløb, hun reelt købte for, viser bilag, Ugebladet er kommet i besiddelse af.

Her er en kopi af en kvittering efter køb af varer i La Parfumeri.

Her er en kopi af en kvittering efter køb af varer i La Parfumeri.

En del af tiltalen er blandt andet, at hun bevidst ændrede på bilag.

Ugebladet har set kopier af flere bilag, og et af dem viser indkøb af personalegaver af eksempelvis 50 stk. varer til 299 kr. pr. styk i skønhedsklinikken La Parfumeri Hørsholms gågade.

Ifølge Ugebladets oplysninger er der dog i virkeligheden kun købt 5 stk. varer for 299 kr., det vil sige for 1.495 kr.

Rødglødende dankort

Bilaget, kvinden så hævede i Lions Børnehus' kasse - eller i kommunekassen, som reelt var den, der stod for udbetalingerne - var dog 44.950 kr.

På bilaget er der således påført et 0 efter 5-tallet ved antal styk varer, og der er sat et ekstra 0 bag beløbet på 1495 kroner, hvorefter 1-tallet er lavet om til et 4-tal. Således blev 1.495 kroner til 44.950 kroner.

Den tiltalte har også haft flittigt gang i børneinstitutionernes betalingskort. Ugebladet er i besiddelse af kopi af bilag, der dokumenterer kontanthævninger for 434.600 kr. i 2015 og for 470.200 kr. i 2016. Ud over indkøb af varer, der er foretaget med betalingskort.

I alt har den 46-årige kvinde brugt betalingskortet til hævninger og betalinger for godt 1,2 millioner kroner i de to pågældende år.

Tøj, brugskunst og skønhed

Ifølge anklageskriftet er der tale om indkøb i forskellige tøjforretninger, hudplejeklinikker, isenkram- og brugskunstforretninger plus en trælasthandel.

Den 46-årige er derudover tiltalt for i perioden fra december 2016 til januar 2017 at have tilegnet sig tre mobiltelefoner, der tilhørte hendes arbejdsgiver.

Ifølge Martin Broms, specialanklager i afdelingen for økonomisk kriminalitet i Nordsjællands Politi, er den tidligere områdeleder tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 280, nr. 1, jf. § 286, stk. 2, mandatsvig af særligt grov beskaffenhed, og straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1, tyveri.

Kræver erstatning

Bestyrelsesformand for Lions Børnehuse, Julie Tofte Johnsen, har i forbindelse med offentliggørelse af, at der nu foreligger et anklageskrift mod den tidligere områdeleder, i et brev til forældrene skrevet, at dette intet betyder for de to tilbageværende selvejende institutioner, Solhuset og Løvehuset. Regnbuen, tidligere Børnehuset, overgik tidligere på året fra selvejende til kommunaldrift.

Hun skriver også, at Lions Børnehuse vil rejse et erstatningskrav.

Sagen skal behandles ved Retten i Helsingør, hvor der er afsat 11 retsdage, som endnu ikke er berammet.

Sagen Kort

December 2016: Svindelsagen bliver kendt. Fire medarbejdere bliver suspenderet.

December 2016: Borgmester Morten Slotved (K) beslutter at iværksætte en undersøgelse af kommunens rolle i sagen og af Lions Børnehuses bestyrelse.

December 2016: Områdeleren for Lions Børnehuse sigtes for mandatsvig.

Januar 2017: Den sigtede områdeleder bortvises fra sin stilling og områdelederfunktionen bliver nedlagt.

Januar 2017: De øvrige tre suspenderede medarbejdere fyres.

Marts 2017: Revisionsfirmaet PwC fastslår i en rapport, at kommunen har gjort, hvad der skal til for at føre tilsyn, men anbefaler ændringer.

Juni 2017: Børnehuset - den ene af Lions Børnehuses tre daginstitutioner - beslutter sig for at opgive selvejet og blive kommunal.

August 2017: KL-rapport om bestyrelsens ansvar bliver offentliggjort. Bestyrelsen slipper for en erstatningssag. Den er frivillig og ulønnet og kan ifølge KL-juristerne ikke drages til ansvar. Rapporten rummer skarp kritik af bestyrelsens arbejde.

Januar 2018: Nordsjællands Politis efterforskere afleverer 12 ringbind med sagen til vurdering hos anklagemyndigheden.

September 2018: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 46-åroige tidligere områdeleder for mandatsvig af særlig grov karakter og tyveri. Sagen skal for retten i Helsingør, men er endnu ikke

§ 280

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 286, stk. 2

Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 276

For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 285

De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Publiceret 18 September 2018 12:25