I kølvandet på COP15 i 2009 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse med borgmester Morten Slotved i spidsen, at kommunen tilmeldte sig som klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening, og siden er der arbejdet målrettet med CO2-reduktioner. Arkivfoto

I kølvandet på COP15 i 2009 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse med borgmester Morten Slotved i spidsen, at kommunen tilmeldte sig som klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening, og siden er der arbejdet målrettet med CO2-reduktioner. Arkivfoto

Hørsholm skruer op for klimaambitionerne

Kommunalbestyrelsen udstikker klar retning for Hørsholm Kommune og et mål om at reducere CO2-udledning med 40 procent

Af
Morten Timm

Det går godt med klima-arbejdet i Hørsholm Kommune, men det stopper ikke her, lyder det borgmester Morten Slotved (K), der i en pressemeddelelse oplyser, at nu skrues der yderligere op for klimaambitionerne.

”Klimapolitikken i Hørsholm bygger på et princip om, at vi tager ansvar for klimaet og læner os op ad den internationale dagsorden, og derfor glæder det mig, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget et ambitiøst og langsigtet mål at arbejde efter,” siger borgmester Morten Slotved (K).

Hørsholm Kommune har deltaget siden 2015 og kommunalbestyrelsen har netop godkendt nyt mål for CO2-reduktioner.

Siden 2015 har Hørsholm Kommune deltaget i det internationale netværk kendt som ’Borgmesterpagten’, og det samarbejde bevirker nu, at Hørsholm Kommune vil være endnu mere ambitiøse og reducere CO2-udledningen med mindst 40 procent allerede i 2030.

Har opfyldt CO2-mål

En opgørelse over, hvor meget CO2, der udledes i kommunen, viser, at Hørsholm allerede i 2013 opfyldte målet om en CO2-reduktion på 20 procent.

”Det går den rigtige vej, men derfor er der ikke nogen grund til at skrue ned for ambitionerne på klimadagsordenen. Vi kan gøre det endnu bedre og vise vejen i samarbejde med vores borgere og virksomheder,” tilføjer Morten Slotved (K).

I Hørsholm stammer over 90 procent af CO2-emissionerne fra transport og energi (el- og varme). Initiativer til at opnå reduktionsmålet skal derfor findes indenfor disse områder, og her udstikker 'Borgmesterpagten' retningslinjer for et fokus på energieffektivitet og mere vedvarende energi.

Senest om to år skal der foreligge en handlingsplan hos Hørsholm Kommune, og efterfølgende skal fremskridt rapporteres hvert andet år.

Fakta

• Det internationale netværk 'Global Covenant of Mayors for Climate and Energy' er også kendt som Borgmesterpagten.

• Borgmesterpagten tager afsæt i Paris-aftalen fra 2015, hvor 196 lande indgik en juridisk bindende aftale om at holde den globale temperaturstigning på under 2°C.

• Netværket består af borgmestre i over 7000 byer verden over, der er enige om at arbejde for at reducere drivhusgasemissioner og samtidig håndtere de udfordringer, som klimaforandringerne medfører.

Publiceret 20 September 2018 08:30