Hørsholms gamle rådhus er en af de kommunale bygninger, der kan havne på kommunens salgsliste.

Hørsholms gamle rådhus er en af de kommunale bygninger, der kan havne på kommunens salgsliste. Arkivfoto

Hørsholms gamle rådhus er til salg

Forligspartier satser på nyt rådhus i bymidten, hvis de får lov

Af
Fred Jacobsen

Hvis muligt, skal Hørsholms gamle rådhus sælges og der skal bygges et nyt rådhus enten på Bibliotekstorvet eller på Hørsholm Allé, hvor den gamle politistation står nu.

Det er nogle af elementerne i delaftalen om 'Velfærd frem for mursten', som forligspartierne bag det seneste budgetforlig er blevet enige om. I hvert fald er de blevet enige om at undersøge et muligt salg af denne og en anden bygning.

16 af 18 med i budget

Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre blev onsdag enige om budget for 2019-2022, mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står uden for. De to partier trak sig umiddelbart før aftalen blev indgået. Det vil sige, at 16 af 18 byrådsmedlemmer står bag forliget. (Når det ikke er 17 ud af 19 skyldes det, at socialdemokraten Niels Lundshøj er sygemeldt, red.)

Venter på dispensation

I delaftalen bliver det præciseret, at det er et rådhus i bymidten, der satses på. Det afhænger dog af, om erhvervsministeriet giver dispensation fra Fingerplanens regel om, at der højst må være 1,2 km fra en togstation til et stort offentligt byggeri. Både Rungsted Kyst Station og Kokkedal Station ligger længere væk fra et muligt nyt rådhus i bymidten.

"Jeg skal mødes med ministeriet inden alt for længe," sagde borgmester Morten Slotved (K), da forligspartierne tidligere i dag mødtes på hans kontor for at skrive under både på budgetforlig og delaftalen 'Velfærd frem for mursten'.

Det gamle rådhus er dog ikke det eneste, der kan komme på kommunens salgsliste. Også ejendommen Gutfeldtsvej 3 skal afhændes. Både salget af den ejendom og det gamle rådhus forudsætter, at der findes placering for Aktiv Kunst, Sundhedsplejen, de pædagogiske konsulenter og Arkæologisk Forening på Gudtfeltdsvej og Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm og Hørsholm Musikskole, der holder til på det gamle rådhus.

I aftalen kan man læse, at der i løbet af efteråret skal holdes et borgermøde om det nye rådhus og at byrådet i år vil beslutte, hvor det skal bygges.

Flere institutionspladser

En del af aftalen er også at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for 0-6-årige, hvor kommunen kan se frem til en stigning på 152 børn frem til 2022. Der skal bygges nyt og udvides, hvor det er muligt.

Blandt andet skal der etableres skovgrupper i tilknytning til de nuværende daginstitutioner og der skal etableres et dagtilbud i stationsområdet i Rungsted.

"Placeringen skal ses i sammenhæng med den overordnede udviklingsplan for området," hedder det i forligsteksten. Og der er i forligskredsen enighed om, at det er "væsentligt, at der både er små og større dagtilbud i Hørsholm.

Den femte skole

Der bliver tillige afsat 14 millioner kroner til den såkaldte femte skole. Det er det specialiserede område, der skal samles i den nuværende SFO-bygning ved Usserød Skole. Det kræver så, at der skal indrettes en integreret indskoling og SFO for 0.-2. klasse på Usserød Skole - og det hele skal være klar i august 2019.

Publiceret 27 September 2018 12:00