Der har været holdt adskillige møder om en helhedsplan for Rungsteds stationsområde. Her en scene fra mødet 11. juni.

Der har været holdt adskillige møder om en helhedsplan for Rungsteds stationsområde. Her en scene fra mødet 11. juni. Foto: Morten Timm

"Handlingslammet? Nej, men opgaven er svær"

Tempoet i udviklingen af Rungsteds stationsområde er sænket betydeligt. Ulvemosehuset synes sikret - men ikke nødvendigvis som daginstitution

Af
Fred Jacobsen

Fritz Reuther (V) når at fylde 90 år i sin første periode som nyvalgt medlem af byrådet i Hørsholm.

"Jeg er ikke sikker på, at der er sket noget," svarer landets ældste byrådsmedlem på spørgsmålet, om der vil være en udvikling at se i Rungsteds stationsområde den dag, han fylder 90.

Det er borgmester Morten Slotved (K) heller ikke.

"Der skulle jo egentlig have været nogle gravkøer i jorden allerede nu. Jeg ved, at der ikke sker noget før marts. Så om to år er der nok ikke sket de store forandringer," lyder det fra borgmesteren.

Ét scnarie tilbage

På det seneste møde i byrådet var der samling om et nyt forslag, som Morten Slotved selv lagde frem efter det seneste borgermøde, hvor han bebudede, at der skulle arbejdes ud fra tre scenarier:

Ét, der bevarer mest muligt af det eksisterende. Ét, der forandrer markant. Ét, der lægger sig midt i mellem.

Det ny forslag, som alle kunne samle sig omkring, lyder dog sådan her: "...der udarbejdes et scenarie, der sandsynliggør et betydeligt omfang af bevaring af eksisterende byggerier - evt. med markant ombygning - og til hvilke funktioner, samt et mindre omfang af nybyggeri, og at der afsættes midler til revidering af scenariet i det omfang de politiske drøftelser giver behov herfor. Til brug for den politiske behandling etableres en økonomisk model for tilpasning af scenariet".

Begrænset nybyggeri

På dansk: Det nuværende skal stort set bevares. Der kan bygges om, bygningerne kan bruges til noget andet, men der bliver ikke tale om nybyggeri i større omfang. Og skulle nogle få andre idéer, der afviger fra dette grundlag, skal man se på det.

"Jeg forstår det godt," siger Venstres gruppeformand Annette Wiencken til Ugebladets spørgsmål, om hun kan genkende, at den ændrede beslutning er udtryk for en handlingslammet kommunalbestyrelse.

Vi skal snart se noget, der viser noget

"Hannebjerg var det samme. Vi skal tidligere være opmærksom på, hvad der kan blive et politisk problem," mener hun og tilføjer, at det handler om grundighed, dialog og kommunikation.

Partifællen Kristian N. Jensen køber ikke ind på handlingslammelse, men erkender langsommelighed.

"Rungsted-området skal udvikles, men det skal ske nænsomt. Bekymringen har været, om der kommer et otte etagers byggeri dernede. Der mangler tillid mellem os g borgerne. Den her beslutning er et skridt på vejen," lyder det fra Venstre-politikeren. Han mener godt, byrådet kan komme videre, men efterlyser, at borgerne nu også begynder at fortælle, hvad de vil have i stedet for at fokusere på det, de ikke vil.

"Vi skal snart se noget, der viser noget," siger han.

Morten Slotved vil ikke selv bruge ordet handlingslammelse. "Nej, men opgaven er svær," medgiver han.

Bange for stærke borgere

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) oplever til gengæld et mere og mere handlingslammet byråd og sammenligner også med Hannebjerg-projektet.

"Jeg oplever en træghed, fordi man er bange for stærke borgergrupper. Det er ikke en kritik af borgerne, men af os selv," understreger Klitgaard. Han mener, at graden af borgerinvolvering har taget overhånd.

"Efterhånden skal der holdes borgermøde om næsten alt. Vi har jo et repræsentativt demokrati og de møder og høringer, der skal være i forbindelse med lokalplaner," mener Henrik Klitgaard og tilføjer, at det nedsatte tempo i sagen står i vejen for, at man kan løse den store efterspørgsel efter daginstitutionspladser i området.

"Jeg synes også lige, jeg vil minde om, at det er et lille område af Rungsted, vi snakker om. I debatten lyder det, som om det er hele Rungsted, der skal laves om på," slutter Klitgaard.

De to elefanter

Efter debatten på byrådsmødet og Ugebladets opfølgning tegner der sig et billede af, hvad løsningen kan være for de to store "elefanter i rummet" - Fritidshuset og Ulvemosehuset.

Henrik Klitgaard vil gerne være med til at rive begge bygninger ned, forudsat der foreligger en plan, der tilgodeser helheden.

Fritz Reuther argumenterer for at sælge den del af matriklen, hvor Fritidshuset ligger, og flere på tværs af de politiske lejre nævner, at Ulvemosehuset skal bevares, men at bygningen ikke nødvendigvis skal bruges til daginstitution.

Det er en mulighed, Venstre-folkene Annette Wiencken, Kristian N. Jensen og Fritz Reuther nævner. Miljø- og planlægningsudvalgets formand, Kristin Arendt (K), er på linje.

"Ulvemosehuset behøver jo ikke at være en daginstitution, men kan som bygning bevares som et historisk islæt. Det ville være ærgerligt at lægge sig fast på noget nu," siger Arendt.

Fritidshuset er der åbenbart ikke den store veneration for. For facaden måske, som flere nævner. Men ellers står bygningen ikke øverst på politikernes bevaringsliste.

Publiceret 02 October 2018 08:00