Kystsikring ved Rungsted før og efter. Det arbejde er udsat i et år.

Kystsikring ved Rungsted før og efter. Det arbejde er udsat i et år. Ill.: Hørsholm Kommune

Budget-aftale:

Bedre stole i Trommen og forsinkede førerløse busser

Her er nogle af punkterne i Hørsholms nye 2019-budget

Fire af byrådets seks partier - Konservative, Venstre, Socialdemokratier og Det Radikale Venstre - blev i sidste uge enige om et nyt budget for 2019 og årene frem til 2022.

Her er et udvalg af nogle af budgettets markante punkter:

Forsinkede førerløse busser

  Forsøg med førerløse busser er udsat i to år til 2021 og 2022 og skal først sættes i gang, når det ikke er til gene for den øvrige trafik.

  Ny asfalt på cykelstier for en million kroner

  Infostander ved indgangen til Hørsholm for 250.000 kr.

  Fliser på dele af Ridebanens sti for 300.000 kr.

  Kystsikring udsættes til 2020 (7,7 millioner kr.).

SFO-taksterne skal ned

  Den femte skole - specialområdet for børn - sættes i værk for 14 millioner kr. næste år.

  SFO-taksterne for forældre for børn i 4.-6. klasse nedsættes gradvist fra næste år, så de i 2022 rammer det oprindelige niveau på ca. 500 kr. pr. måned.

  Ungehuset i Ådalsparken fortsætter med 1,1 millioner kr. årligt fra næste år.

  Skolebørns iPads og Chromebooks udskiftes for 1,2 millioner kr. årligt og interaktive tavler og projektorer udskiftes for to millioner kr. årligt næste år og 2020.

Færre penge til plejehjem

  Plejehjem og hjemmepleje får færre penge at gøre godt med. I alt skal der spares knap 3,8 millioner kr. på social- og seniorområdet.

  Området får ti millioner kr. til det specialiserede voksenområde, der er vokset betragteligt, og Social- og seniorudvalget skal finde på muligheder for at nedbringe udgifterne på området fremover.

Mere forebyggelse

  Budgettet for en kommunale selvfinansiering af de regionale sundhedsudgifter øges med 14 millioner kr. Der skal nu arbejdes på at forebygge, så færre Hørsholm-borgere indlægges på sygehus. Blandt andet forebyggelse af faldulykker og tilskud til vaccinationer. For det er fra indlæggelser, udgifterne kommer.

  Psykologhjælp til unge for 315.000 kr. næste år og 630.000 kr. i 2020.

Nye stole i Trommen?

  Udviklingen af Idrætsparken udsættes fra næste år til 2021. Det vil sige, at 14 millioner kr. flyttes i et par år.

  Der skal bruges 100.000 på en foranalyse af, om der skal nye og bedre stole i den store sal i Trommen. Siddekomforten i Trommen har været stærkt kritiseret fra dag ét.

  Ridebanen skal have strøm for 380.000 kr. næste år.

  Der skal bruges 700.000 kr. på en foranalyse af klubhis til HUI og øvrige udendørsidrætter, mens en million kr. til en forundersøgelse af en trægulvshal i idrætsparken flyttes fra 2019 til 2020.

Penge til bymidten

  Næste år skal der bruges 600.000 kr. på en analyse af, hvordan bymidten skal udvikle sig. Bymidtens handelsliv skal bidrage til denne analyse-

Mere brugerbetaling

  Kommunens ledelse skal se organisationen efter i sømmene og skal finde effektiviseringer for fire millioner kr.

  Øget brugerbetaling med blandt andet gebyr på kommunale rykkerskrivelser, betaling for selvtrænere, der låner kommunens faciliteter, og gebyr, når man udebliver fra genoptræning for i alt 429.000 kr.

Publiceret 02 October 2018 07:00