Mindre end et år efter kommunalvalget med det mange valgløfter har Hørsholms folkevalgte måtte gennemføre et reelt sparebudget. Foto: Morten Timm

Mindre end et år efter kommunalvalget med det mange valgløfter har Hørsholms folkevalgte måtte gennemføre et reelt sparebudget. Foto: Morten Timm

Stort flertal bag sparebudget på 32 millioner

Trods besparelser er der flere lyspunkter, mener de fire partier bag budgetforliget. LA og DF står uden for

Af
Morten Timm

Med 16 stemmer for (Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale) - og to stemmer imod (Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) - blev det et overvældende byrådsflertal, der ved ved anden behandlingen i sidste uge vedtog det kommunale budget i Hørsholm for de næste fire år.

Et budget som skærer i driftsudgifterne med ca. 32 millioner kroner og som udløser serviceforringelser. Tilgengæld holdes skatten og grundskyldspromillen i ro.

Borgmester Morten Slotved (K) lagde da heller ikke skjul på, at der er tale om en regulær sparerunde, som man ikke vil kunne undgå at mærke.

"Ingen nemme løsninger har stået i kø, men jeg er tilfreds med, at 16 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag budgettet, hvor hver har sat deres aftryk, men også givet køb," sagde Slotved indledningsvis i den næsten tre timer lange budgetdebat, som ikke rykkede et komma i forhold til det indgåede forlig mellem K, V, S og R.

Grønthøster kører igen

Den afgørende forklaring på de store besparelser - her mindre end et år efter kommunalvalget - er først og fremmest et stigende udgiftspres på voksenhandicap-området, den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter - samt igen-igen den kommunale udligning.

For at nå de nødvendige reduktioner benyttes den velkendte 'grønthøstermetode', hvor der skæres bredt over en kam. Her er det 0,82 og 1,3 procent. I budgetsprog kaldes det 'negativ prisfremskrivning', og eksempelvis betyder det, at Social- og seniorområdet skal spare 3,8 millioner kroner hvert år de næste fire år, og det dækker reelt over færre penge til plejehjemmene og hjemmeplejen.

Trods den vanskelige økonomiske situation fremhæver borgmester, at der er afsat penge til både at bevare Ungehuset og hele 14 millioner i 2019 til at etablere ny specialskole for børn med særlige behov.

V: Trist budget

Selv om Venstre er med i budgetforliget sagde gruppeformand Annette Wiencken, at det er et trist budget, når man skal svinge sparekniven og finde over 30 millioner.

"Men vi går med og tager ansvar. Og jeg er stolt af, at det er blevet muligt, at en femte skole kan vokse frem," fastslog Annette Wiencken.

Heller ikke hos Socialdemokratiet blev der heller ikke jublet, men Svend Erik Christiansen kaldte det for et 'ok resultat', hvor han ikke mindst fremhævede, den gratis psykologordning til unge borgere og nedsættelsen af forældrebetalingen på SFO over de næste fire år.

S ønsker skattestigning

"Men vi er dødtrætte af udsætte borgerne for besparelser. De forventer toptunet service og ingen vil have flere besparelser. Samtidig har vi en af de laveste skatteprocenter. Derfor har vi også foreslået en skatteforhøjelse på 1 procentpoint i 2021. Det vil give os 60 millioner kroner mere, og for borgerne vil det måske koste dem en god flaske rødvin om måneden. Og det er kun godt at sætte forbruget lidt ned - med en flaske om måneden," sagde Svend Erik Christiansen.

Radikale Henrik Klitgaard takkede Venstre for at blive i budgetforhandlingerne og udtrykte tilfredshed med, at Ungehuset kan fortsætte for de unge, der lige nu står og har det svært i tilværelsen.

Han var også glad for beslutningen om placering af nyt rådhus i bymidten, forbedrede cykelstier og at man nu tager fat på en undersøgelse af, hvordan man forbedre siddekomforten i Trommen, selvom han gerne havde set, at alle stolene blev udskiftet med det samme.

"Jeg er ærgerlig over, at vi har måtte skære integrationspuljen med 500.000 kroner," sagde Henrik Klitgaard.

Hån mod ældre

Glen Madsen (DF), og ikke en del af budgetforliget, kaldte det en hån, at der år efter år skæres på de ældre i Hørsholm.

"Det skal ikke kun være konge at bo i Hørsholm. Det skal også være konge at blive gammel her," sagde han og fastslog samtidig, "at vi alle parametre skal være bedst i Hørsholm og kunne tiltrække børnefamilier.

Derfor fremlagde han et budgetforslag, hvor DF giver 1,5 millioner mere til skolerne end forligspartierne, og syv millioner kroner mere på ældreområdet. Derimod foreslog han en slankning af kommunens administration og brugen af rådgivere, advokater og konsulenter skåret ned til et minimum.

LA: Ned med skatten

Heller ikke Liberal Alliances Jacob Nybo er med i budgetforliget, hvor han ikke kunne se sig selv og sine vælgere i øjnene.

Overordnede ville han mindre skat, mere vækst og velfærd og som den eneste foreslog han en skattenedsættelse på 0,7 procent til 22,5 %. Til gengæld skulle den store besparelse hentes på administrationen, der skulle skæres med 12 millioner, ligesom han ville stoppe støtte til Trommens biograf og bruge den halve million på anden kultur.

Ugebladet vil i de kommende måneder dykke ned i budgetaftalen og mere detaljeret beskrive konsekvenserne af nedskæringerne samt oplyse betydningen af de tiltag, der også ligger i aftalen.

FAKTA

Kommuneskat uændret: 23,2 % (landets 5. laveste)

Grundskyldspromille uændret: 22,1 promille.

Dækningsafgifts af erhvervsejendomme uændret: 10 promille.

Kirkeskat uændret: 0,62 procent.

Publiceret 16 October 2018 11:10