Så forestiller K3 Ejendomme og Arkitema Architects sig, at det nye center med en Lidl, boliger og mindre butikker skal tage sig ud.

Så forestiller K3 Ejendomme og Arkitema Architects sig, at det nye center med en Lidl, boliger og mindre butikker skal tage sig ud.

Vil bygge nyt center med boliger og en Lidl på Usserød Kongevej

K3 Ejendomme fremlægger byudviklingsprojekt ved Egevej og Shell-tanken. Udvalgsformand afviser på forhånd en ny stor dagligvarebutik i Hørsholm

Af
Morten Timm

Et nyt center med 38 nye boliger, et Lidl supermarked på 1.300 m² og plads til en række mindre butikker eller erhverv på Usserød Kongevej ved Egevej og Shell-tanken.

Det er tegningen i en helt ny projektidé fra firmaet K3 Ejendomme, som Miljø- og planlægningsudvalget bliver præsenteret for på deres næste møde på torsdag 25. oktober.

Direktør i K3 Ejendomme, Brian Bjerg Schou, ønsker ikke at kommentere projektet overfor Ugebladet, før det er blevet fremlagt for det politiske udvalg, men af dagsorden-punktet fremgår det, at der skal opføres en vinkelbygning i tre etager med den ene langs Usserød Kongevej fra den tomme grund ved siden af Shell, på tankstationens areal, henover indkørslen til Egevej (hvor der fortsat bliver indkørsel i en passage under ejendommen).

Den anden del af bygningen lægger sig ned ad Egevej på to eksisterende matrikler, og bag vinkelbygningen mod vest anlægges parkeringspladser og en mindre en selvbetjent tankstation. Det samlede areal med indkørsel har K3 Ejendomme opgjort til 6.056 m², og omfatter både nedlæggelse af Shell-tanken og tre bebyggede matrikler. Egevej lukkes desuden for gennemkørende trafik

Har solgt sit hus til projektet

En af dem ejes af Jacob Schulze, Gågadens Pølsevogn, og han bekræfter overfor Ugebladet, at han for et halvt år siden er blevet kontaktet omkring projektet og spurgt til om han vil sælge sit 12 år gamle hus på 171 m².

"Ja, jeg har kastet min matrikel i spil for projektet. Jeg ved, at Lidl i mange år har kæmpet for at komme til Hørsholm, og jeg mener, at vi mangler det sidste alternativ på dagligvare-området, ligesom jeg tror, at det vil være godt for handelslivet med en ny spiller," siger Jacob Schulze.

Med rødt er det samlet areal for det nye butik- og boligprojekt indrammet. Udover Shell-tanken tæller det fire private matrikler.

Med rødt er det samlet areal for det nye butik- og boligprojekt indrammet. Udover Shell-tanken tæller det fire private matrikler.

"Desuden mangler vi boliger i Hørsholm, og projektet harmonerer samtidig godt med den igangværende renovering af Usserød Kongevej," tilføjer han og vedgår, at han har, som han udtrykker det, lavet en 'ok handel' med projektets ophavsmænd.

Ingen interesse

Politisk får det nye projekt dog ikke den store opbakning. I hvert fald ikke hvis man spørger Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

"Nu har jeg jo ikke set en fremlægning af projektet endnu, men hvis det er et spørgsmål om en ny dagligvarebutik, så har det ikke interesse," fastslår Kristin Arendt overfor Ugebladet.

"Vi vil gerne drøfte, hvad der skal ske på den del af Usserød Kongevej, og vi vil også gerne være med til at udvikle byen, så den kan blive strammet op og blive pænere, men altså ikke med en dagligvareforretning. Hørsholms dagligvarebutikker er i forvejen presset, og en ny vil bare være med til udmarve dem," siger Kristin Arendt, der imidlertid ikke ser noget problem, hvis vi taler mindre butikker.

"Men det er nej til dagligvareforretning, uanset hvordan den er pakket ind," understreger hun.

I en løs streg har Arkitema Architects trukket det nye centerprojekt med boliger på. Placeringen er Usserød Kongevej ved Egevej og Shell-tanken. På den korte vinkel af bygningen er der tegnet et Lidl-skilt. Usserød Kongevej ligger bag den lange bygning.

I en løs streg har Arkitema Architects trukket det nye centerprojekt med boliger på. Placeringen er Usserød Kongevej ved Egevej og Shell-tanken. På den korte vinkel af bygningen er der tegnet et Lidl-skilt.

Heller ikke Venstres ene medlem af Miljø- og planlægningsudvalget, Anne Ehrenreich, klapper i hænderne over projektet.

"Jeg synes, at det virker meget stort og indgribende for det omkringliggende villakvarter, og det bryder jeg mig ikke om," siger Anne Ehrenreich, der heller ikke er glad for, at Egevej skal lukkes for trafik.

Derimod er projektets store dagligvarebutik Lidl ikke noget, hun er modstander af.

"Som udgangspunkt er konkurrence godt," tilføjer Anne Ehrenreich.

Politisk selvmål

Udvalgsformand Kristin Arendts holdning er noget Jacob Schulze undrer sig over. For når der er plads til fem Netto-forretninger i Hørsholm, hvorfor udelukker man så Lidl i den sammenhæng.

"Det handler jo om at gøre byen attraktiv ud ad til. Og det var da et selvmål af de helt store fra politikerne, da de i sin tid fik spoleret, at Føtex rykkede ind i det nye den sydlige del af gågaden. Hvad skete der så. De åbnede lige på den anden side af kommunegrænsen," siger Jacob Schulze.

K3 Ejendomme har foretræde for Miljø- og planlægningsudvalget på torsdag 25. oktober, hvor de skal præsentere deres projektide for udvalget kl. 8.

FAKTA

Området, K3 Ejendomme, ønsker disponeret til nyt center med butikker og boliger omfatter matriklerne 6s, 6al, 6bt, 6au samt 6dm, alle Usserød by, Hørsholm. Samlet grundareal på 5.411 m². Desuden omfatter projektet del af vejareal, Egevej, på 645 m². I alt 6.056 m².

Ønsket er at etablere en Lidl dagligvarebutik på 1.300 m², øvrige erhverv/butikker på ca. 692 m², og ca. 3.000 m² bolig. Boliger etableres på terræn og i kælder. Derudover rummer området en tankstation og i alt 104 parkeringspladser, herunder med en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. bolig.

Projektet er tegnet af Arkitema Architects

Publiceret 18 October 2018 12:00