Et centralt strategisk greb i udviklingsplanen af PH Park er det unikke rekreative landskab, der etableres af Hørsholm Kommune. Illustration: Hørsholm Kommune

Et centralt strategisk greb i udviklingsplanen af PH Park er det unikke rekreative landskab, der etableres af Hørsholm Kommune. Illustration: Hørsholm Kommune

Sidste stik i PH Park:

Nu udbydes tre byggefelter til salg

Andet udbud til realisering af PH PArk som nyt attraktivt boligområde i Hørsholm er gået i luften

I foråret røg det første forsøg med at udbyde to byggefelter i PH Park i vasken. Det fik Hørsholm Kommune til hurtigt at sadle om og kun udbyde et byggefelt.

Og for en måned var der gevinst, hvor en svært begejstret borgmester Morten Slotved meddelte, at der var indgået en betinget købsaftale med EcoVillage, der skal bygge omkring 70 boliger, færdig i 2021 i netop PH Parks første byggefelt.

Nu udbyder Hørsholm Kommune så de sidste tre byggefelter i PH Park. Hvert byggefelt rummer mulighed for 60-70 boliger, og boligerne er placeret i klynger i et rekreativt landskab.

"Vores ambition er et område på forkant med fremtiden, hvor bæredygtige løsninger, høj kvalitet og fællesskaber skal danne rammen om det gode liv midt i et grønt rekreativt landskab," siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

250 boliger i naturrigt område

Han forventer, at de i starten af 2019 kan offentliggøre de vindende projekter. Fristen for at indgive tilbud er den 29. januar 2019.

Det første byggefelt i PH Park (den røde cirkel) er solgt og ligger bagerst på sygehusgrunden ud mod Højmosen. Illustration: Hørsholm Kommune

Det første byggefelt i PH Park (den røde cirkel) er solgt og ligger bagerst på sygehusgrunden ud mod Højmosen. Illustration: Hørsholm Kommune

Det er byggefelt 1,3 og 4, der nu udbydes, og når området er fuldt udbygget vil PH Park rumme omkring 250 boliger i et rekreativt offentligt tilgængeligt område - og udover at sikre kvalitet og variation i bygningsmassen, forventer borgmesteren, at de første bebyggelser begynder at skyde op i løbet af 2020.

Related content

Begejstret over boligliste

1. september lancerede Hørsholm Kommune en boligliste, der gør det muligt for alle med interesse i PH Park, helt uforpligtende, at fortælle om deres boligønsker.

Tæt på 100 mennesker har allerede vist interesse.

”Det tal vidner jo om en enorm interesse for PH Park, og det gør mig begejstret. Jeg er sikker på, at PH Park bliver et fantastisk sted at bo,” fastslår Morten Slotved i pressemeddelelsen.

Alle de indkomne boligønsker samt kontaktdata vil blive videregivet til kommende bygherrer, så de efterfølgende kan kontakte de interesserede med nærmere informationer om de enkelte boligprojekter.

Du finder Boliglisten her: www.ph-park.horsholm.dk/Boliglisten

mt

FAKTA

    Det første byggefelt: Hørsholm Kommune har underskrevet en betinget købsaftale på byggefelt 2 i det nordøstlige hjørne af PH Park med EcoVillage, som har Svanen som investor og Vandkunsten som arkitekt. Parterne skal stå for udviklingen af et moderne, miljørigtigt bofællesskab "Strømmen".

    Udviklingsplanen for PH Park danner grundlag for udbuddet og beskriver de overordnede principper for bebyggelse og landskab. De bydende skal som en del af deres tilbud levere et skitseprojekt, der beskriver projektet i både tekst og tegning.

    Er du nysgerrig efter at se nærmere på udbudsmaterialet, kan du finde det på projektets hjemmeside www.ph-park.horsholm.dk/Udbud. Fristen for indgivelse af tilbud er 29. januar 2019.

Publiceret 19 October 2018 12:00