Hundredvis af døde fisk er blevet samlet op af naboer og kommunens folk - eller ædt af måger.

Hundredvis af døde fisk er blevet samlet op af naboer og kommunens folk - eller ædt af måger. Foto: Carsten Nøhr Nielsen

Efter massiv fiskedød:

Kommunen inviterer til dialogmøde

Ved Dronningedammens bred vil Hørsholm Kommune redegøre for situationen og drøfte løsninger

Af
Morten Timm

Sidste weekends omfattende fiskedød i Dronningedammen - hvor flere borgere reagerede med at indsætte pumper til at ilte vandet - får nu Hørsholm Kommune til at reagere.

På lørdag 27. oktober kl. 9 inviterer de alle interesserede borgere til et dialogmøde om søer og vandløb. Mødet afholdes ved Dronningedammen, hvor kommunen vil redegøre for den aktuelle situation og sammen med borgerne drøfte forskellige løsningsmuligheder.

"Vi oplever mange engagerede borgere, og vi ønsker med mødet at orientere om vores fremtidige planer for indsatsen for Dronningedammen og samtidigt drøfte mulighederne for, at borgere, som bor tæt på søer og vandløb, kan indgå i en løbende dialog," siger Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget i en pressemeddelelse.

Derfor dør fiskene

Dronningedammen er en meget lavvandet sø i forhold til dens størrelse, og vandudskiftningen i søen helt er stoppet efter den varme og tørre sommer. Sensommerens vejr har kun gjort det endnu værre.

Det har medført en overproduktion af grønalger. Alger producerer ilt i de lyse timer, men da nætterne nu er blevet længere, er der for lange perioder, hvor der, fremfor at blive produceret ilt, forbruges ilt.

Ilt bruges til at nedbryde planter, døde alger, dyreekskrementer og eksempelvis gamle brødrester, som ænderne og andre fugle ikke har spist. Derfor bliver iltindholdet i vandet for lavt til fiskenes overlevelse, lyder forklaringen fra Katrine Langer, centerchef for Teknik i Hørsholm Kommune.

Dronningedammen ikke egnet til fiskebestand

Naturen vil selv rette op på situationen med efterårsnedbør, lavere temperaturer og blæst, der kan skabe bevægelse i vandet.

Naboer til Dronningedammen har sat en pumpe op for at give fiskene en lille smule mere ilt. Men det er ikke en varig løsning.

Naboer til Dronningedammen har sat en pumpe op for at give fiskene en lille smule mere ilt. Men det er ikke en varig løsning. Foto: Fred Jacobsen

"Men i virkeligheden er Dronningedammen, grundet den lave vandstand og mange næringsstoffer, slet ikke egnet til en fiskebestand. Derfor kan hændelser som dette forekomme," siger Katrine Langer og tilføjer:

"Søen er sidste led i en række af lokale søer, der opsamler overfladevand. Den slammer derfor til hvert år. Der er større og meget omfattende projekter undervejs, der vil ændre på dette. Pumperne, som vi har opsat med hjælp fra en venlig borger, hjælper en smule, men er ikke nogen varig løsning".

Publiceret 20 October 2018 10:45