Urnepladsen med søjlerne er et meget populært gravsted i Hørsholm, fortæller kirkegårdsleder Vagn Andersen. Foto: Fred Jacobsen

Urnepladsen med søjlerne er et meget populært gravsted i Hørsholm, fortæller kirkegårdsleder Vagn Andersen. Foto: Fred Jacobsen

I Hørsholm er gravpladserne lidt større

Næsten næsten ni af ti i Hørsholm vælger bisættelse frem for kistebegravelse

Af
Fred Jacobsen

Der dør årligt mellem ca. 260 og 300 mennesker i Hørsholm Kommune. Langt de fleste bliver sendt ud på den absolut allersidste rejse gennem en kirkelig handling: Enten en bisættelse eller en jordbegravelse.

Hørsholm følger de senere års tendens i landet, at flere og flere vælger bisættelse frem for kistebegravelse.

I modsætning til mange andre kirkegårde betyder det dog ikke, at Hørsholm Kirkegård nu står med en masse plads, der ikke er brug for, fordi en urne fylder mindre end en kiste. I Hørsholm er der nemlig en tendens til, at folk vælge lidt større gravsteder.

"Der er en tradition for, at man vælger gravsteder til urner, der er lige så store som kistegravsteder," fortæller kirkegårdsleder Vagn Andersen Ugebladet. Han oplyser også, at antallet af aktive gravsteder vokser. Sidste år blev der således oprettet flere gravsteder end der blev nedlagt.

Søjle-bisættelser

Forholdet mellem kistebegravelser og bisættelser har været nogenlunde konstant over de seneste år - med en lille tendens til flere bisættelser.

"Til gengæld er interessen for at blive bisat i det ukendte faldende," fortæller Vagn Andersen.

Det er blandt andet symboliseret ved, at søjle-bisættelserne på det nærmeste er blevet et hit. Hørsholm Kirkegård er den første kirkegård i landet, der tilbyder denne form for bisættelse.

På kirkegården kan du derfor finde staudehave, der bygger op til granitsøjler med et voksende antal skilte med navne på de døde, der er bisat i urnehaven, der er en del af anlægget.

Urnehaven med stauderne er lavet i samarbejde med Overdam Planteskole, oplyser kirkegårdslederen. "Det er meget populært og vokser," fortæller Vagn Andersen, der overvejer at anlægge endnu et søjlegravsted.

FAKTA

  293 personer døde sidste år i Hørsholm Kommune

  274 blev bisat eller begravet på Hørsholm Kirkegård

  244 blev bisat (89 procent), dvs. kremeret, 30 (11 procent) fik en jordbegravelse

  Hørsholm Kirkegård nedlagde sidste år 52 kistegrave, men oprettede 60

  I syv tilfælde blev asken spredet over havet

  I hele landet døde sidste år 53.261 personer

  44.209 af dem blev bisat

  Øst for Storebælt blev 89,8 procent af de døde bisat, mens tallet er 77,1 procent vest for Storebælt

Publiceret 23 October 2018 10:00