Nu er der lagt et rør ned under fliserne og tilsluttet kloakafløbet i Skovkanten, hvor man både kan høre og se, at vandet løber en konstant stråle, siger beboer Kaj Hansson. Foto: Morten Timm

Nu er der lagt et rør ned under fliserne og tilsluttet kloakafløbet i Skovkanten, hvor man både kan høre og se, at vandet løber en konstant stråle, siger beboer Kaj Hansson. Foto: Morten Timm

Ingen tager ansvar:

Strid om mystisk vandspild

Kaj Hansson bor i Skovkanten og har i månedsvis forsøgt at afdække, hvorfor det strømmer ud med vand og oversvømmer parkeringsplads og værkstedskur

Af
Morten Timm

I flere måneder er der løbet tusinder af kubikmeter vand ud ved bebyggelsen Skovkanten i Hørsholm. Ingen ved hvor det kommer fra, og ingen har foreløbig tænkt sig at gøre noget ved det.

Det frustrerer Kaj Hansson, beboer i Skovkanten, som tilbage i sommer gjorde opmærksom på problemet over for Hørsholm Kommune. Han skønner, at der er fosset i omegnen af 8 millioner liter vand fra skråningen i Skovkanten, der har oversvømmet dele af parkeringsplads og et værkstedskur. Mere end 28 kubikmeter i døgnet.

Sådan løb vandet konstant i 'floder' ud over parkeringsarealet i Skovkanten. Foto: Kaj Hansson

Sådan løb vandet konstant i 'floder' ud over parkeringsarealet i Skovkanten. Foto: Kaj Hansson

Kaj Hansson er desuden overbevist om, at der er tale om rent drikkevand - og har via en slags lakmustest konstateret, at kalkindholdet er det samme i lækage-vandet, som det vand, der kommer ud af hans egen vandhane.

"Det er et voldsomt vandspild, det her, og jeg reagerer, fordi jeg jo også kommer til at betale for det her. Det gør vi alle sammen," siger Kaj Hansson.

Nu løber det ud i kloakken

For nylig fik man sat et rør ind i jordskråningen, hvor vandet løber fra et gammelt markdræn, så man nu kan lede det ned i kloakken. Dermed har de stoppet den konstante oversvømmelse af parkeringsareal og værksted. Men det klareste vand løber nu direkte ned i afløbet.

Betongulvet i Skovkantens værkstedsskur er stadig meget fugtigt og mættet af vand efter det i månedsvis har været oversvømmet. Foto: Morten Timm

Betongulvet i Skovkantens værkstedsskur er stadig meget fugtigt og mættet af vand efter det i månedsvis har været oversvømmet. Foto: Morten Timm

Faktisk begyndte de i Skovkanten at ane uråd i marts-april måned, men henover sommeren er der bare kommet mere og mere vand.

"I sommer tænkte jeg jo på alle de landmænd, der ikke måtte vande deres marker, mens det bare løb ud her. Da jeg henvendte mig til kommunen, ville de undersøge sagen og vendte tilbage med, at de kunne se, at der lå et gammel markdræn. Et dræn som ikke høre under Hørsholm Kommune og dermed ikke er deres ansvar," oplyser Kaj Hansson.

Dræn er et vandløb

Vejingeniør Jacob Gulstad fra Hørsholm Kommune kan bekræfte forløbet.

"Vi har kigget på gamle tegninger og luftfotos, og det eneste vi kan se er, at der tidligere var en lavning og et vandhul. Ellers var der kolonihaver og marker. Vi formoder, at det er et drænrør fra dengang, der på et tidspunkt er gravet over," vurderer Jacob Gulstand.

Han tilføjer, at en drænledning i lovens forstand er et vandløb og derfor er reguleret af vandløbsloven. Det betyder, at man selv skal vedligholde det på egen grund.

Det er på denne skråning - bag Skovkantens værkstedsskur - at vandet siden marts er løbet ud og har oversvømmet skur og parkeringsområde. Nu er der gravet rør ned fra skråningen til et kloakafløb få meter fra skuret. Det har stoppet oversvømmelserne. Foto: Morten Timm

Det er på denne skråning - bag Skovkantens værkstedsskur - at vandet siden marts er løbet ud og har oversvømmet skur og parkeringsområde. Nu er der gravet rør ned fra skråningen til et kloakafløb få meter fra skuret. Det har stoppet oversvømmelserne. Foto: Morten Timm

Kaj Hansson kan ikke få det til at stemme. Efter en af de tørreste sommer nogensinde er der bare kommet mere og mere vand ud i løbet af sommeren.

"Det kan jo ikke passe, hvis det er et dræn. Det regnede jo ikke i flere måneder," fastslår han og savner i den grad en forklaring.

Hos Boligselskabet DAB, der ejer Skovkanten, har de også kæmpet med at stoppe vandet. Ugebladet erfarer, at boligselskabets jurister i dag (tirsdag) skal mødes med Hørsholm Kommune for at rede trådene ud.

Sagen har foreløbigt kostet boligselskabet over 50.000 kroner plus vandskaderne, og problemet er ikke løst. Hvem skal betale for det?

Brud i grundvandsspejl

Den lokale drikkevandsforsyning Novafos har også været involveret og har flere gange tjekket deres ledningsnet i Skovkanten for lækage. Hver gang med negativt resultat.

Vi er 500 procent sikre på, at det er ikke er vores drikkevandsledninger. Vi har testet 6. juni, 18. juni, 2. juli og 23. august. Vi har lukket vandtrykket over 4-5 timer, og det ændrede ikke på den mængde vand, der sev ud," siger Carsten Nystrup, administrerende direktør hos Novafos.

Han tror ikke på, at det er drikkevand, der løber ud. Havde det været et brud på en vandledning ville vandet nemlig styrte ud med et helt andet tryk.

"Vores bedste bud er, at det sekundære grundvandspejl (der ligger højere end den almindelig vandboring - red.) er steget kraftigt efter en ualmindelig våd sommer sidste år, en meget fugtig vinter og et vådt forår . Her kan der være sket et gennembrud i grundvandspejlet, så der nærmest har danner sig et kildespring," forklarer Carsten Nystrup.

Da Ugebladet oplyser, at det såkaldte markdræn kommer i retning fra Højmosevænge, meddeler Novafos-direktøren, at man for at være helt sikre i deres sag, nu vil teste for lækager i ledningsnettet omkring Højmosevænge.

Publiceret 23 October 2018 11:45