Flere træstammer ligger skåret op på det område ved det tidligere plejehjem Hannebjerg og Hørsholm Lille Skole, hvor medarbejdere fra Hørsholm Kommune har været forbi i efterårsferie med motorsaven. Foto: Morten Timm

Flere træstammer ligger skåret op på det område ved det tidligere plejehjem Hannebjerg og Hørsholm Lille Skole, hvor medarbejdere fra Hørsholm Kommune har været forbi i efterårsferie med motorsaven. Foto: Morten Timm

Skoleformand:

Kommunen fjerner bevismateriale forud for retssag

Fældede træer og nedskåret buskads på omstridt areal tilspidser konflikt mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune

Af
Morten Timm

På Hørsholm Lille Skole er de fuld af forundring over, at Hørsholm Kommune i ly af efterårsferien har været ude i området 'Skoven', ved det lukkede plejehjem Hannebjerg, og har fældet træer, ryddet beplantning og fjernet buskads på et omkring 2.000 kvadratmeter stort område, som skolens elever til daglig leger på og bygger huler.

"Det er at fjerne beviser forud for den retssag om ejendomshævd og hævd på brugsretten af området, som vi har anlagt mod kommunen," siger Søren Andersen, bestyrelsesformand for Hørsholm Lille Skole.

Han oplyser, at byretsdommeren på et møde med skolens advokat og kommunens advokat har meddelt at ville ud at besigtige området, inden retssagen indledes til februar.

"Men med fældning af træer og buske er de huler, børnene har lavet, også væk. Det samme gælder trampestierne. Så er det jo svært for dommeren at se, at området bruges," mener Søren Andersen og oplyser, at der kun er én hule med brædder tilbage i området.

Ved at fjerne at træer og busketter fjerne Hørsholm Kommune også de beviser for, at elever fra Hørsholm Kommune bruger naturområdet og skolen dermed kan overbevise byretten om, at de har hævd på brugsretten af arealet, mener skoleformand Søren Andersen. Foto: Morten Timm

Ved at fjerne at træer og busketter fjerne Hørsholm Kommune også de beviser for, at elever fra Hørsholm Kommune bruger naturområdet og skolen dermed kan overbevise byretten om, at de har hævd på brugsretten af arealet, mener skoleformand Søren Andersen. Foto: Morten Timm

Ifølge bestyrelsesformanden blev det også af skelforretningen, foretaget af landsinspektøren, slået fast, at det var tydeligt, at området bruges af skolens børn.

Direktør: Det er vedligeholdelse

Hos Hørsholm Kommune afviser direktør Ole Stilling, at der tale om at fjerne bevismateriale eller at det med den forestående retssag at gøre.

"Der er foretaget vedligehold af området, og det er fjerde gang i år, at vi er ude, da vi jo regnet med, at ormådet blevet overtaget 1. februar. I denne omgang har vi fældet såkaldt risikotræer (døde træer og ramt af svamp) og fjernet busketter, så der ikke pludselig falder grene ned på de personer, der færdes i område. Det er typisk vinterarbejde," siger Ole Stilling til Ugebladet.

Han tilføjer, at der blev foretaget en kraftig rydning af området for tre år siden.

"Vedligeholdelsesarbejder på grunden forandrer ikke noget i sagen, da brugshævd jo handler om at have brugt grunden i en lang overrække," fastslår Ole Stilling og siger videre, at han ikke har kendskab til, at byretsdommeren skulle ud og kigge på arealet.

Publiceret 24 October 2018 12:26