Cirkelhuset. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Cirkelhuset. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Hvad skal de med en bymidte?

De har Hørsholm

Hørsholm Kommune protesterer nu officielt mod nabokommunens planer om en ny bymidte i Kokkedal

Af
Fred Jacobsen

Det falder mildest talt ikke i god jord hos naboerne i Hørsholm, at Fredensborg Kommune har fået grønt lys fra erhvervsministeriet til at etablere en ny bymidte i Kokkedal, nærmere betegnet området, hvor Cirkelhuset ligger nu, plus et område i Kokkedal Industripark.

Hørsholm Kommune har i et høringssvar til ministeriet gjort indsigelse mod tilladelsen, og borgmester Morten Slotved er af byrådet blevet bemyndiget til at tage et møde med partifællen, erhvervsminister Rasmus Jarlov.

”En stor del af Kokkedal ligger i Hørsholm. De fleste ser Hørsholm som den naturlige bymidte,” fastslår Morten Slotved over for Ugebladet.

Tilladelsen gør Fredensborg Kommune til planmyndighed i området. Det betyder, at kommunen selv er herre over, hvordan det skal udvikle sig.

Det er butiksstørrelsen, der er en torn i øjet på politikerne på Ådalsparkvej. Tilladelsen rummer mulighed for butikker ned til 1000 kvadratmeter, der vurderes som en trussel mod byens handelsliv. De mener derfor, at butikker skal have en mindste størrelse på 2000 kvadratmeter for ikke at suge livet ud af Hørsholms handelsliv.

De fleste ser Hørsholm som den naturlige bymidte

Morten Slotved, bogmester

”Hørsholm Kommune vurderer, at butikker med en størrelse op til 2000 kvadratmeter ofte vil kunne indplaceres i eksisterende bymidter og bydelscentre og medvirke til at fastholde en større del af handlen i bymidten og bydelscentrene,” hedder det blandt andet i høringssvaret, der indeholder en helt konkret opfordring til ministeriet om at hæve kravet til butikkernes størrelse til minimum 2000 kvadratmeter.

Det forkerte redskab

Morten Slotved, hvad er der galt i, at Fredensborg Kommune ønsker en bymidte i Kokkedal?

”Hvad ligger der i en bymidte? Der ligger boliger. Der er ingen boliger i Kokkedal. Det er ærgerligt at lave en bymidte uden for byerne. Det er udfordringen.”

Har du ikke forståelse for, at Fredensborg Kommune gerne vil have en bymidte med boliger og butikker? Er det her et spørgsmål om, hvad der kom først, hønen eller ægget?

”Jeg kan sagtens forstå, hvad man vil. Redskabet er forkert. Der er brug for boliger, et hotel og måske en biograf. Ikke små butikker. Der er brug for funktioner, ikke en bymidte.”

Hvad er det, du frygter?

”Det irriterer mig, at der nu er givet tilladelse til at hive livet ud af vores bymidte. ”

Slotved mener også, det er ”træls”, at sagen nu er landet her i forhold til udgangspunktet, som var at Fredensborg Kommune i forbindelse med revision af Fingerplanen søgte om at få anerkendt Cirkelhus-området som aflastningsområde, som netop indebærer muligheden for store butikker til pladskrævende varer – netop for at aflaste en bymidte.

I den forbindelse har konsortiet Nord Partners købt NGG og Cirkelhuset med henblik på at bygge et nyt NGG, biograf, hotel, store butikker og boliger i området. En ny international skole, der kommer til at ligge i Hørsholm Kommune, indgår også i planerne.

Da planerne blev lanceret, blev det ved flere lejligheder understreget, at der ikke vil blive plads til mindre butikker i området.

Ingen garantier

Gælder det butiksstørrelse, er der ingen garantier at hente fra nabokommunens borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"De, der vil bygge, ønsker dette her. Der er tre parter, der har ønsker: Dem, der vil bygge, Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune. Vi må nu gå i dialog," lyder det fra Fredensborg-borgmesteren, der understreger, at et godt naboskab til Hørsholm ligger ham meget på sinde.

"Jeg har forstået, at Hørsholm havde det fint med, at der skulle være butikker til pladskrævende varer i området. Men, som nævnt, har bygherren også sine ønsker," siger Thomas Lykke Pedersen til Ugebladet.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, har i forbindelse med tilladelsen understreget, at der ikke skal være dagligvarebutikker i hverken området omkring Cirkelhuset eller Kokkedal Industripark.

Publiceret 30 October 2018 07:00