Passagen mellem Kongevejscentret og Kongevejen blev lukket i forbindelse med arbejdet. Venstre ønsker passagen genåbnet. Foto: Morten Timm

Passagen mellem Kongevejscentret og Kongevejen blev lukket i forbindelse med arbejdet. Venstre ønsker passagen genåbnet. Foto: Morten Timm

"Ældre gangbesværede skal ikke krydse Kongevejen i myldretiden"

Forslag at åbne passage fra Kongevejscentret til Usserød Kongevej 'jordet' i byrådet - og alligevel vedtaget

Af
Fred Jacobsen

"Jeg er da glad for, at forslaget blev vedtaget. Men jeg synes nu ikke, alle var så pæne i deres argumentation."

Anne Ehrenreich (V) er som udgangspunkt tilfreds med, at hendes og Venstres forslag om med kommunens hjælp at genåbne en passage mellem Kongevejscentret og Usserød Kongevej

blev vedtaget. Men det skete kun, fordi 12 konservative, socialdemokratiske og radikale valgte hverken at stemme for eller imod.

Dømt efter den argumentation, der blev fremført, virkede det mere som et forslag, der faldt til jorden med et brag. Det gjorde det så alligevel ikke, fordi Venstres og Dansk Folkepartis seks stemmer sagde ja og kun Jakob Nybos ene LA-stemme sagde nej.

Til hvad?

Til Venstres forslag om, at kommunen skulle rette henvendelse til Kongevejscentret om at genåbne den passage mellem centrets p-plads og Kongevejscentret, der er blevet lukket i forbindelse med den igangværende forskønnelse af Usserød Kongevej. Flere borgere har beklaget, at de nu ikke så nemt kan smutte over Kongevejen til eksempelvis Rema 1000 og andre butikker på den anden side af vejen eller til busstoppestedet lige ude for centret.

"Hvis jeg skal være med til at investere en million kroner i Hørsholms detailhandel, skal vi vel også tænke på, at de ikke bekriger hinanden," mente forslagsstilleren, som også havde det standpunkt, at kommunen godt kan blande sig, selv om der er tale om, at det er privat grund, det nu lukkede hegn står på.

Det mente flere andre så, at man hverken kunne eller skulle.

"Ældre gangbesværede skal ikke krydse Kongevejen i myldretiden, og det er ikke kommunens opgave at sikre en passage til konkurrenten," mente socialdemokraten Niels Lundshøj. Andre, Henrik Klitgaard (R) for eksempel, mente også, at det er langt sikrere at benytte den lysregulerede fodgængerovergang ved Syrenvej.

"Vi gør folk en bjørnetjeneste ved at sende dem ud i en ureguleret passage," mente viceborgmesteren.

Det var DF's Glen Madsen enig i, men kunne se en idé i at lette især ældres adgang til busstoppestedet fra Kongevejscentret ved at genåbne passagen.

Forslagsstiller Ehrenreich undrede sig til gengæld over sine byrådskollegers mangelende empati.

"Vi skal gøre det nemt for borgerne, så de ikke skal gå så lange omveje," mente hun. Og fik, trods massiv modstand, vedtaget sit forslag.

Publiceret 31 October 2018 08:00