Løvehuset på Alsvej fortsætter som selvejende institution og er på vej ud af Lions Børnehuse. Foto: Google Streetview

Løvehuset på Alsvej fortsætter som selvejende institution og er på vej ud af Lions Børnehuse. Foto: Google Streetview

Løvehuset fortsætter som selvejende og forlader Lions Børnehuse

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner skal fremover administrere institutionen

Af
Fred Jacobsen

Løvehuset, en af de to tilbageværende selvejende daginstitutioner under Lions Børnehuse i Hørsholm, fortsætter som selvejende institution. Det bliver dog fremover sådan, at det er Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), der varetager bogholderi og regnskab for institutionen, hvor det tidligere var Lions Børnehuses bestyrelse, der stod for disse opgaver. Næste skridt er, at institutionen også opgiver sit medlemskab af Lions Børnehuse.

Der er netop indgået en ny driftsoverenskomst mellem Løvehuset og Hørsholm Kommune, hvor selvejet bliver stadfæstet. Det er forældrebestyrelsens formand, Javad Jabbari, godt tilfreds med.

En kompleks sag

"Det har været et en langvarig og kompleks sag, og vi har holdt mange møder. Nu mener vi, at sagen er så meget klarlagt, at vi kan planlægge vores fremtid. Og den er, at vi vil bevare Løvehuset som selvejende institution," siger formanden med henvisning til den meget omfattende svindelsag, der rystede Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune, da den kom frem i slutningen af 2016.

Løvehusets samarbejde med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner betyder også, at Løvehuset opgiver sin tilknytning til Lions Børnehuse, som nu – ud over Løvehuset – også består af Solhuset. Forældrebestyrelsen for Regnbuen – tidligere Børnehuset – har tidligere valgt at overgå til ren kommunal daginstitution.

Javad Jabbari oplyser til Ugebladet, at den endelige udtrædelse af Lions Børnehuse sker efter næste regnskabsaflæggelse. Han roser i den forbindelse samarbejdet med både Hørsholm Kommune og Lions Børnehuse og fremhæver den gode dialog, der har været i sagen.

Javad Jabbari, formand for forældrebestyrelsen i Løvehuset. Foto: Jerry Ritz

Javad Jabbari, formand for forældrebestyrelsen i Løvehuset. Foto: Jerry Ritz

Opstramning

Som følge af svindelsagen undersøgte revisionsfirmaet PwC Lions Børnehuses bestyrelses rolle i de økonomiske uregelmæssige, der siden er resulteret i, at den tidligere områdeleder er blevet tiltalt for mandatsvig for 2,2 millioner kroner plus tyveri af mobiltelefoner.

Som en konsekvens af dette blev det besluttet at stramme op på især procedurerne omkring bogholderi og regnskabsaflæggelse, og der blev også lagt op til, at det er hver enkelt forældrebestyrelse, der skulle drøfte og beslutte sin fremtidige organisation. Blandt andet, om selvejet skulle fortsætte.

I december 2016 opdagede Hørsholm Kommune i forbindelse med et eftersyn, at der var store uregelmæssigheder i Lions Børnehuses økonomi. Der var et stort underskud forvejen, som i første omgang blev forklaret med, at der manglede børn i forbindelse med lukning af institutionen Gyngehesten, og at flytning af børnene herfra til Børnehuset (nu Regnbuen) trak ud.

Ved nærmere eftersyn viste det sig dog, at den tidligere områdeleder havde haft fingrene langt ned i kassen og - ifølge tiltalen - svindlede for 2,2 millioner kroner. Retssagen mod den tidligere områdeleder skal køre ved retten i Helsingør, men er endnu ikke berammet.

Publiceret 07 November 2018 06:00