Pernille Halberg Salamon - i midten - tiltrådte som kommunaldirektør tidligere på året. Foto: Morten Timm

Pernille Halberg Salamon - i midten - tiltrådte som kommunaldirektør tidligere på året. Foto: Morten Timm

Sparebudget: Fyringer på vej på Hørsholms rådhus

Kommunens direktion skal effektivisere for fire mio. kr. og afdelingerne får generelt færre penge at gøre godt med

Af
Fred Jacobsen

Det kommer til at koste arbejdspladser på rådhuset, når det budget, politikerne har vedtaget, skal effektueres. For den største enkeltpost på budgettet er, at direktionen nu skal gennemføre effektiviseringer for fire millioner kroner næste år og i årene frem til 2022.

"Det vil medføre nedlæggelse af stillinger. Jeg kan ikke afvise, at det også betyder fyringer," oplyser kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon til Ugebladet. Direktionen er nu gået i gang med at se, hvor de fire millioner (løn)kroner kan findes og regner med at have en handleplan klar i begyndelsen af december.

"Effektiviseringer vil omfatte ledelse og administrative funktioner i hele kommunen. Der vil dog primært være tale om effektiviseringer på rådhuset og i mkindre omfang omfatte det direkte borgerrettede", supplerer kommunaldirektøren og fortæller, at i det tilfælde, der bliver tale om stillingsnedlæggelser, vil det ske enten ved naturlig afgang , manglende besættelse af stillinger eller afskedigelser.

Mere end sidste år

De fire millioner kroner er et relativt stort beløb og større end de effektiviseringer for tre millioner kroner, direktionen skulle finde i forbindelse med indeværende års budget. Beløbet er del af samlede driftsbesparelser på knap 14 millioner, som skal findes på de områder, økonomiudvalget har ansvar for. Det er næsten halvdelen af de ca. 32 millioner, byrådet samlet set kunne enes om af driftsbesparelser.

Mindre at gøre godt med

En anden stor post, godt 2,7 millioner, skal findes ved det, der i budgetsprog hedder 'negativ prisfremskrivning'. Det betyder, at de enkelte områder inden for kommunens administration får færre penge at gøre godt med.

Kort fortalt har afdelingerne næste år 98,7 kroner at gøre godt med, hvor de i år havde 100 kroner. Man kan også sige, at de kun har 98,7 kroner at gøre godt med

"Det kan eksempelvis betyde, at når vi skal holde et seminar, så holder vi det her på rådhuset i stedet for på Rungstedgaard. Eller vi spiser noget billigere mad. Det kan også være, der skal købes færre bleer eller billigere legetøj," forklarer Pernille Halberg Salamon. Den negative fremskrivning gælder således varer og ydelser, ikke løn.

Skarpere forhandlere

Samtidigt med det kommer kommunens leverandører til at bidrage til besparelserne. De kan nemlig se frem til at møde folk fra kommunen, der går endnu mere op i, hvad de skal betale for varerne. Kommunen skal nemlig være i stand til at hente to millioner kroner på at opnå skarpere priser i forbindelse med udbud og indkøb.

FAKTA

  Administrative effektiviseringer: 4 mio. kr.

  Negativ prisfremskrivning på 1,3 procent: 2,752 mio. kr.

  Effektivisering ved udbud og indkøn: 2 mio. kr.

  Justering af intern organisation: 1,5 mio. kr. (det er puljer, der bruges til at kompensere enkelte afdelinger økonomisk ved sygdom, barsel osv. Ved en sygemelding suppleres der fra puljen med op til 80 procent af den pågældende medarbejders løn i forhold til dagpengesatsen).

  Konkret udmøntning: 3 mio. kr. (pengene er 'reserveret' til bl.a. psykologhjælp til unge i forventning om, at kommunen modtager statslige penge. Politikerne skal genforhandle denne post i januar).

  Reduktion i pulje til bygningsvedligeholdelse: 831.000 kr.

  På plussiden kommer der 817.700 kr. til som en pulje for at kompensere for nogle af konsekvenserne for de negative fremskrivninger og 100.000 kr. til Trygheds- og Ældreudvalg.

Publiceret 13 November 2018 07:00