Arkitekt Dorte Mandrup har tegnet boligprojektet på Hannebjerg, der tæller op mod 30 rækkehus på 110-140 kvadratmeter. Den helt store modstand retter sig mod den nederste række af boliger, som kommer for tæt på 'Skoven'.

Arkitekt Dorte Mandrup har tegnet boligprojektet på Hannebjerg, der tæller op mod 30 rækkehus på 110-140 kvadratmeter. Den helt store modstand retter sig mod den nederste række af boliger, som kommer for tæt på 'Skoven'.

DF vil annullere lokalplan for Hannebjerg-boliger

Ugebladet erfarer, at Dansk Folkeparti arbejder med forslag, der skal omstøde lokalplan 166 om boligbyggeri ved Hannebjerg. Det kan udløse regning på 28 mio. kr. til Hørsholm Kommune

Af
Morten Timm

Her et år efter den omstridte lokalplan 166 for boligbyggeriet på Hannebjerg blev vedtaget med det snævrest mulige byrådsflertal, er afgørelsen nu kommet i skudlinjen igen.

Ugebladet kan nemlig afsløre, at nye politiske kræfter i Hørsholm arbejder for at få omgjort lokalplanen.

Det er Glen Madsen fra Dansk Folkeparti, der påtænker at bruge sin såkaldte initiativret som kommunalbestyrelsesmedlem til at få bragt sagen tilbage på dagsordenen med et forslag, der i yderste konsekvens skal vælte og omstøde den vedtaget lokalplan 166. I en mildere udgave kan det være et forslag om at gå i dialog med køber om at ændre sit projekt, herunder at fjerne den række boliger tættest på Lille Skolen.

Glen Madsen ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at gå nærmere ind i, hvad hans forslag konkret vil indeholde, men han vedgår, at han arbejder på at få det færdigt, så det kan komme på kommunalbestyrelsens dagsorden på december-mødet.

"Jeg er stadig i færd med at få belyst forskellige ting. Både hos administrationen og hos fagfolk. Derfor vil jeg ikke sige mere lige nu," lyder det fra Glen Madsen, der aldrig har lagt skjul på sin modstand mod lokalplanen, men han sad heller ikke i kommunalbestyrelsen på daværende tidspunkt.

Mister millionindtægt

At omgøre lokalplan 166 vil være en beslutning, der får store økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. For de 28 millioner kroner, som salget af Hannebjerg har indbragt, har kommunen allerede budgetteret med. Oveni kan kommunen så forvente en erstatningssag fra køber.

Hvorvidt Glen Madsen kan skaffe et politisk flertal har han ikke gjort op, men det var som nævnt med et meget knebent flertal, at lokalplanforslaget blev vedtaget i forrige byrådssamling - og det er tvivlsomt om samme flertal ville være tilstede i det ny byråd.

Hos oppositionen er Venstre som det største parti ikke umiddelbart indstillet på at være med til at omstøde en allerede vedtaget lokalplan, men ifølge gruppeformand Annette Wiencken vil man gerne være med til at gå i dialog med køber om en ændring af projektet.

Protest-underskrifter

Det har heller ikke skortet på protester mod lokalplanen fra Hørsholm Lille Skole, der efter vedtagelsen af lokalplan 166 i december 2017, har stævnet Hørsholm Kommune i forhold til at få brugshævd på det areal, der er kendt som 'Skoven' og ligger mellem Lille Skolen og Plejehjemmet Hannebjerg.

Den forestående retssag er berammet til hovedforhandling i slutningen af februar.

Senest har Søren Andersen, formand for Hørsholm Lille Skole, startet underskriftsindsamlingen "Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm" via hjemmesiden skrivunder.net. Foreløbig har 428 personer sat deres underskrift i protest mod lokalplan 166, som de ønskes aflyst.

"STOP ødelæggelsen af et grønt område i Hørsholm - nej tak til høj mur i tæt bebyggelse", hedder det blandt andet i protesten mod de 30 rækkehuse, som skal opføres i et område, hvor der allerede ligger 450 boliger.

Med hensyn til underskrift-indsamlingens krav om at aflyse hele Hannebjerg-projektet, siger borgmester Morten Slotved (K):

”Det kan vi ikke trække tilbage. Grunden er jo solgt med lokalplan. Vi kan ikke lave noget om, det ville være ulovligt,” siger Slotved og oplyser, at byggeriet dog ikke kan komme i gang, før retstvisten med Hørsholm Lille Skole er afgjort.

FAKTA

    DPI Invest II ApS og Krista og Viggo Petersens Fond vandt udbuddet i april 2017 om at 25-30 boliger på 110-140 kvadratmeter.

    Dorte Mandrup er arkitekten bag projektet. Boliger skulle efter planen stå færdig i 2020.

    Retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune har forsinket byggeriet betydeligt.

Publiceret 20 November 2018 08:00