Gruelund-ægteparret afviser at skulle have forlangt 2,2 millioner kroner for at afgive deres vejret ind til deres ejendom i Hovedgaden. Arkivfoto: Morten Timm

Gruelund-ægteparret afviser at skulle have forlangt 2,2 millioner kroner for at afgive deres vejret ind til deres ejendom i Hovedgaden. Arkivfoto: Morten Timm

Gruelund:

Havde kommunen tilbudt 75.000 kr. og en middag på Rungsted Kro havde vi også sagt nej

Kom med bag kulisserne: Uenigheder, påstande og forskelligartede erindringer præger forløbet i Gruelunds løgne-påstande

Af
Fred Jacobsen

Når Anne og Thorkild Gruelund i Ugebladet beskylder en jurist i kommunens administrationen for at lyve, en centerchef for at viderebringe løgnen og en kommunaldirektør for at dække over det hele, sker det på baggrund af et forløb, der er fyldt med uenigheder, påstande og forskelligartede erindringer.

I KL's rapport "Undersøgelse af, hvorvidt Hørsholm Kommune har lagt vægt på usaglige hensyn i forbindelse med salg af grund i Hørsholm midtby" kan man komme med bag kulisserne og læse om læse om en lang række af uenigheder og forskellige opfattelser af, hvad der foregik i sagen om Gruelund-parrets færdselsret på det område, hvor der skulle bygges det, der i dag er Netto og fitness.dk.

Det begynder med, at der er uenighed om, hvordan et møde 9. marts 2010,. der er centralt i beskyldningerne om løgne, er kommet i stand.

Kom forbi og skriv under

Ifølge Thorkild Gruelund skete det ved, at jurist i Hørsholm Kommune, Anne Holmegaard, havde ringet til Anne Gruelund og bedt hende komme forbi rådhuset og skrive under på, at hun og hendes mand Thorkild frafaldt kravet på vejretten.

I Gruelund-versionen tog de til mødet, hvor kommunen ikke tilbød penge til gengæld for at frasige sig færdselsretten. Der blev ikke skrevet under på noget. Gruelund-parret har ikke godkendt det efterfølgende referat, som de i øvrigt ikke var og er enige i. De har dog ifølge KL-rapporten heller ikke gjort indsigelse mod referatet. Og så kan man læse:

"Thorkild Gruelund tilkendegav over for konsulenterne (KL's konsulenter, red.), at hvis kommunen havde tilbudt 75.000 kr. som kompensation og en middag på Rungsted Kro, ville de også have sagt nej, men her var der intet tilbud, og ordet kompensation blev ikke nævnt, de blev bare bedt om at skrive under".

Husker det ikke

Over for det står Anne Holmegaards version. Hun har ifølge KL-rapporten ikke "nogen erindring om, at hun skulle have ringet til Anne Gruelund forud for mødet eller i det hele taget, og så fremt der er blevet ringet, så er det ifølge Anne Holmegaard utænkeligt, at Anne Gruelund er blevet bedt om at komme hen på rådhuset og fraskrive sig deklarationen."

"Helt enig - den skal slettes"

En månmeds tid forud for det centrale møde 9. marts 2010 havde den nuværende centerchef for teknik, Katrine Langer, i en e-mail til daværende centerchef Flemming Nielsen foreslået at indkalde Thorkild Gruelund til et møde for at høre om "sine forventninger til fremtidig adgang til hans ejendom". Dertil svarer Flemming Nielsen: "Helt enig - Gruelund skal møde med henblik på at få servitutten slettet. Servitutten er en følge af kommunens salg af Hovedgaden 29 (Gruelund ejendom..."

Om dette møde oplyser Anne Holmegaard så også, at Thorkild Gruelund på det nævnte møde forlangte 2,2 millioner kr. for at aflyse deklarationen. Og efter mødet konstaterede Katrine Langer, der ikke selv var med, at hun havde fået oplyst, at det havde været et kort møde og "at der ikke var mulighed for at drøfte mulige løsninger".

Centerchef Betina Bojesen forklarer i KL-rapporten, at hun ikke kan genkende, at Anne Holmegaard skulle have ringet til Anne Gruelund for at få hendes underskrift, og hun fortæller, at Thorkild Gruelund efter mødet 9. marts oplyste hende om, at han var "utilfreds med Anne Holmegaards opførsel på mødet, men at Betina Bojesen efter en samtale med Anne Holmegaard ikke fandt anledning til at foretage yderligere i den forbindelse. Anne Holmegaard nævnte også over for Betina Bojesen, at Thorkild Gruelund på mødet havde oplyst, at deklarationen kunne aflyses mod en betaling på 2,2 millioner kr."

Sagen kort

Anne og Thorkild Gruelund endte med ikke at skrive under på noget og har siden i taksationskommissionen vundet en sag over Hørsholm Kommune, som handlede ulovligt ved at tilsidesætte Gruelunds førdselsret.

I forbindelse med sagen optrådte kommunen både som sælger og vejmyndighed, hvilket Gruelund påpegede over for daværende direktør Mette Herbert. Han beskyldte kommunen for magtfordrejning. Det var det, der førte til KL-rapporten, som oplysningerne i denne artikel er taget fra.

Påstanden om, at ægteparret Gruelund havde forlangt 2,2 millioner kr. på mødet 9. marts, blev gentaget i forbindelse med mødet i taksationskommissionen 31. oktober.

Publiceret 21 November 2018 07:00