Anne Dencker Bædkel fra Institut for Fremtidsforskning forsøgte sig med et kig i krystalkuglen frem til 2040. Foto: Fred Jacobsen

Anne Dencker Bædkel fra Institut for Fremtidsforskning forsøgte sig med et kig i krystalkuglen frem til 2040. Foto: Fred Jacobsen

"Ældrepolitik? Det kommer an på jer"

Stor undersøgelse af alle over 50 år skal bane vej for ny ældrepolitik i Hørsholm

Af
Fred Jacobsen

Det var med en række saftige onliners, Hørsholm nye ældreudvalg forleden sparkede arbejdet med en ny ældrepolitik for Hørsholm Kommune i gang. Et arbejde, der skal resultere i, at kommunalbestyrelsen i juni næste år kan beslutte den ældrepolitik, der skal være gældende for kommunen. Hvad indholdet skal være, havde en af aftenens oplægsholdere, den 73-årige journalist Lone Kyhlmann, et bud på:

"Så længe vi har det som I, så skal kommunen holde snotten væk. Og ældrepolitik? Det kommer an på jer," sagde Kyhlmann, mens hun fra Trommens scene skuede ud over de tætpakkede tilskuerrækker, hvor 350 - mest ældre - hørsholmborgere sad og lyttede for at få indspark til, hvordan ældrepolitikken skal være.

Stor undersøgelse på vej

De vil i løbet af resten af i år og i løbet af vinter og forår løbe ind i nogle af de spørgsmål, der skal findes svar på for at finde det fundament, en ældrepolitik skal hvile på. For Hørsholm Kommune har tænkt sig at iværksætte en stor tilfredshedsundersøgelse blandt de ca. 10.000 borgere i kommunen, der har rundet 50 år.

"Det skal være en 360 graders undersøgelse, hvor vi spørger til eksempelvis bolig, trafik, tilgængelighed, kulturforbrug, fritidsliv og lignende," forklarer direktør Peter Orebo Hansen.

I forbindelse med udarbejdelse af en ældrepolitik er der nedsat 10 arbejdsgrupper, som hver har en tovholder fra ældreudvalget.

Man går ikke i stå af at blive gammel, men man bliver gammel af at gå i stå

En af dem er Lars Iversen, professor emeritus og tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for SF. Han var, som Lone Kyhlmann, leveringsdygtig i - om ikke onliners - dog nogle billeddannende sammenligninger med fokus på, at der er noget, en kommune kan gøre, men at et godt liv som ældre også er afhængig af, hvad man selv gør.

Flugt fra skarpskytter

"Vi fandt ud, af at diabetespatienter i det belejrede Sarajevo pludselig fik det bedre. Forklaringen viste sig at være, at de kom langt væk fra et fungerende sundhedsvæsen, og de fik en anden kost og motion af at skulle løbe for snigskytterne."

350 - fortrinsvis ældre - fyldte godt i Trommen. Foto: Fred Jacobsen

350 - fortrinsvis ældre - fyldte godt i Trommen. Foto: Fred Jacobsen

For Kyhlmann var det også vigtigt at "minde om, at vi (de ældre, red.) også er en del af samfundet" og fastslå, at man ikke "man går i stå af at blive gammel, men at man bliver gammel af at gå i stå." Og opfordrede til at at holde sig i gang og kere sig om andre.

"Man skal interessere sig for andre end sig selv, når man vil have et godt og langt liv, " lød et andet af den kendte journalist, forfatter og foredragsholders råd til Hørsholms seniorer.

Anne Dencker Bædkel fra Institut for Fremtidsforskning forsøgte at se ind i fremtiden til 2040, hvor man kan se, at befolkningsgruppen på over 65 år vil vokse med 41 procent, at der vil være flere singler og et mere fragmenteret samfund, hvor traditionelle organisationer som DR, LO, SKAT og lignende vil få svært ved at hævde deres forankring i befolkningen. Sundhedsbegrebet ændrer sig, fordi vi alle har værfet på nettet for at google en sygdom og derfor ved meget mere om, hvad der kan og skal gøres.

Frem til den endelige vedtagelse af ældrepolitiken i juni vil der være yderligere et borgermøde i marts.

Publiceret 23 November 2018 18:30